Erken Cumhuriyet Döneminde Sekülerleşme Adımları ve Ak Parti İktidarında Muhafazakarlığa Dönüş

0
Özet Bu çalışmada, Erken Cumhuriyet Dönemini kapsayan 1923-1946 yılları arasında uygulanan sekülerleşme politikaları ile Ak Parti’nin iktidara geldiği süreçten itibaren değişen sekülerizm anlayışı arasındaki ilişki...

İklim Kriziyle Mücadele Konusunda Afrika Birliği’nin Rolünü Anlamak

0
Özet Özellikle son yıllarda daha da artan iklim değişikliği, tüm dünya için bir iklim krizine dönüşmüş ve hem doğayı hem de insanları doğrudan etkiler hale...

Otoriter Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları Polonya ve Türkiye Örneği 

0
Özet  Bu çalışma; otoriter popülizmin, iktidarların toplumsal cinsiyet bağlamında medyada yer alan söylemlerini ve cinsiyet politikalarını nasıl şekillendirdiği sorusuna Türkiye ve Polonya örnekleri üzerinden cevap...

Yapışık İkizler Davasının Ahlaki Boyutu: Kantçılık ve Faydacılık

0
Özet Yapışık ikizler davası olarak bilinen ve literatürde de tartışmalara neden olmuş bu olay, temelde yapışık ikiz olan Mary ve Jodie’nin ayırmak için yapılacak ameliyatın...

Bir Sivil İtaatsizlik Hareketi Olarak Gezi: Sivil Toplumda Yeni Bir Oyun...

0
Özet Bu çalışmanın amacı 2013 yılında İstanbul Taksim’den başlayarak tüm ülkede görülen Gezi Parkı Hareketinin sivil itaatsizlik bağlamında incelemesini yapmaktır. Bunu yaparken bir iletişim aracı...

Realizm Bağlamında Çin Japonya İlişkileri ve Tehdit Algısı

0
Özet Japonya ve Çin ilişkileri uzun bir tarihe dayanmaktadır ve ekonomi, insani yardım, eğitim, kültür ve turizm alanında sıkı bir etkileşim içindedir. Fakat iki ülkenin...

Japon Animelerine Feminist Bir Bakış: Shōjo Kültürü ve Gender-Bending

0
Özet Japonya'da yapılan animasyon TV şovlarını ve filmleri ifade eden anime; yalnızca Japonya’yı değil, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Yaşanan sosyo-ekonomik değişimlerden etkilenen anime dünyası,...

Merhaba Arkadaşım, Senden Hoşlanmıyorum: Duygulanıma Göre Anlık Yüz İfadelerinin Algılanması

0
Özet Bu çalışmanın amacı, kişilerde olumlu ve olumsuz duygular aktive olduğunda, anlık yüz ifadelerinin ne anlama geldiğine dair doğru yanıtlar verip veremediklerini incelemektir. Ölçme aracı...

Göç, Beyin Göçü ve Türkiye

0
Özet İnsanlar bulundukları mekanlar ve çevreleri ile kurdukları ilişki üzerinden anlam kazanmaktadır. İnsanların içinde oldukları mevcut ülkenin politik, ekonomik ve sosyal problemler gibi birçok sebepten...

Sivil Toplum ve Faşizm İlişkisi: Weimar Cumhuriyeti Üzerine Bir İnceleme

0
Özet Tarihsel süreci incelediğimiz zaman sivil toplumun konumu neresidir? Hükümetlerin karşısında mı yanında mı; yani ona düşman mı yoksa eksiklerini söyleyen, onu gözlemleyen bir dost...