Araştırma Yazıları

İklim Mültecisi Kavramına Bir Bakış ve Uluslararası Politika Bağlamında İncelenmesi

Özet Geçmişten günümüze insanlar siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal gibi birçok sebeplerden dolayı zorunlu veya gönüllü şekilde göçler gerçekleştirmişlerdir. Küreselleşmeyle beraber göç kavramı yaygınlaşmış, farklı fraksiyonları...

Osmanlı’da Kadın Hareketleri: Kadın Mecmuaları

Özet Osmanlı kadını, Tanzimat öncesi dönemde izole edilmiş durumu Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde yıkarak seslerini duyurmak için önemli adımlar atmışlardır. Özellikle dönemin aydın kesimlerinin medya...

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca İdari Gözetim

Giriş Yabancıların ülkeye kabul veya ülkeden sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçte bazı durumlarda devletlerce kabul gören idari gözetim adı verilen bir uygulama yürütülmektedir. İdari gözetim...

Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Sığınmacılara Yönelik İnsani Yardım ve Entegrasyon Sürecinde STK’ların Rolü

Özet Göç olgusu insanoğlunun yüzyıllardır gerçekleştirdiği bir faaliyettir. Bu göçler kimi zaman gönüllü kimi zaman zorunlu olarak meydana gelir. Gönüllü göçlerde insanın hayat kalitesinin artması...

Kentsel Dirençte Sivil Toplum Kuruluşları: TEMA’nın Rolü

Özet Kentsel yaşamın hakim olduğu bir dünyada yaşamakta olan insanlar, gün geçtikte özlerinden ve doğadan uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşma kaynaklı olarak yaşamlarında birçok sorun ile karşılaşan...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Abone Olun