Araştırma Yazıları

Covid-19 Sonrası Yeni Normal: Dijital Göçebelik ve Güneydoğu Asya

Ecem Hayırcı  Göç Çalışmaları O-Staj Programı ÖZET Günümüzde teknolojinin gelişmesi, küreselleşme, iş verenlerin giderlerini azaltmaya yönelik politikaları gibi etkenler Dünya’da ve bu çalışmanın odaklandığı bölge olan Güneydoğu Asya’da...

İklim Değişikliğinin Göç ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Esranur Tekin Göç Çalışmaları Stajyeri  GİRİŞ Göç, dünyanın hemen her ülkesini etkileyen ve etkilemeye devam edecek bir olgu olup, kalkınma, yoksulluk ve insan hakları da dahil olmak...

Ülke İçinde Yerinden Edilenler: Mülteci Statüsüne Geçiş Sürecinde Yaşanan Problemler

Ahsen Yıldırım Göç Çalışmaları Stajyeri Özet Kendi ülkesi içinde çatışma, afet gibi sebeplerle yaşadığı yerden başka bir bölgeye zorunlu olarak göç eden bireylere ülke içinde yerinden edilen...

Dijital Çağda Anavatanla İlişkiler: Güneydoğu Asyalı Göçmen Kadınların Deneyimleri

                                                                                     Gazal AYDOĞDU                                                                         Göç Çalışmaları Stajyeri Özet Son yıllarda iletişim ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi ile birlikte kadınların göç olgusuna aktif katılımı artmaktadır. Özellikle geçim kaynaklarının olmadığı...

Dijital Araçların Yaygınlaşmasının Göç Yönetimi, Göçmenler ve Mülteciler Üzerindeki Etkileri

İrem Keskin, Göç Çalışmaları o-Staj Programı Özet İnsanlık tarihi boyunca toplumlar bir önceki nesilden her zaman ekonomik, sosyal ve kültürel olarak farklı olmuştur. Bu farklılığı yaratanlardan...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img