Avrupa Birliği Çerçevesinde Almanya’nın Göç ve Göçmen Politikalarının Popülizm ve Medya...

0
Özet Bazı ülkelerde şiddet ve çatışmanın artması, iç karışıklıklar ve insan hakları ihlalleri gibi hayati sorunlar o ülkelerde barış ortamını tehlikeye atarak  kişilerin can güvenliği...

Hızlı Moda Akımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda İncelenmesi

0
ÖZET: Sürdürülebilirliğin sadece ekonomik açıdan ele alınmasının öneminin azalmasıyla toplumsal, çevresel ve ekolojik açıdan da kapsamlı şekilde uygulanması, sürdürülebilirliği her alana uygulanabilir kılmıştır. Tekstil ve...

Amerikan Olmak: Çok kültürlülük Çerçevesinde İç Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri...

0
    Özet Tanımı yeni yapılmış olan ve Kuzey Amerika çıkışlı olduğu kabul edilen çok kültürlülük en temel tanımıyla birden fazla kültürün bir devletin toprakları üzerinde, birlikte...

Muhalefet Partilerinin Göçmen Politikaları

0
ÖZET: Göç konusu, özellikle on yıldan fazla süredir, uluslararası alanda ve ülke siyasetinde çok önemli bir yere sahiptir. İktidar partisinin göç konusundaki tutumu ve politikaları...

Post-Kolonyal Teori Çerçevesinde Ortadoğu Tarihi Üzerine Genel Bir Bakış

0
ÖZET Endüstri devrimi sayesinde teknoloji ve ekonomi alanlarında büyük gelişmeler kaydeden batı devletleri, enerji kaynaklarının bolluğu, ticaret yollarının varlığı ve insan gücü özelliklerine binaen Ortadoğu’ya...

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerin Kırılgan Gruplar Üzerinden Kadınları Hayata...

0
  ÖZET Küreselleşme çağı ile birlikte günümüzde sivil toplum örgütlerinin faaliyeti giderek artmıştır. Dolayısıyla toplumu yönlendiren, harekete geçiren temel etmen olarak görülmektedir. Sivil toplum kavramının...

Batı Balkanlar’da Berlin Süreci

0
ÖZET: Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Avrupa Birliği, Batı Balkanlar ile temasa geçmiş fakat bu zaman dilimi içerisinde birçok sorun meydana gelmiştir. Batı Balkanlar’da demokratik gerileme yaşanmış...

Gender and Crime : Why Do Women Commit Less Crime?

0
Abstract The relationship between gender and crime has always been a crucial subject for researchers to discuss. The purpose of this article is reviewing previous...

The Role of the Media During Decolonization of Africa and Black...

0
Özet: Bu araştırma temsilin önemi ve yanlış temsilin ne kadar yıkıcı sonuçları olabileceğiyle ilgidir. Günümüzde popüler kültür ve medya insanların dünyayı asıl gördüğünü kontrol...

Evaluation of the Government Established in Libya after the Civil War...

0
  ABSTRACT In this study, after the development and destructiveness of the civil war in Libya, the problem of single-state multiple governments, in the context of...