Göç

Migration Policies and Their Impact in Turkey

This article emphasizes the importance of developing policies and practices that ensure the safety and well-being of migrants and refugees.

Röportaj: Kutluhan Bozkurt ile Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Uluslararası Hukuk Perspektifinden Türkiye

Bu röportaj, Kutluhan Bozkurt ile Avrupa Birliği'nin Göç Politikaları ve Uluslararası Hukuk Perspektifinden Türkiye üzerine yapılmıştır. 

Göçmen Haklarının Edinilmesinde Diasporaların Rolü: Almanya’da Türk Diasporası Örneği

Bu çalışmanın amacı, Almanya’ya yapılan işçi göçü sonrası Almanya’da oluşan Türk Diasporasının zamanla Alman siyasal yapısında boy göstermesi, haklarının farkına varması ve dernek ve sendikalarla hak arama sürecinin incelenmesidir.

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya’ya Göç ve Göçmen İşçi Hakları

Özet Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik anlamda kalkınmayı başarmış ülkelerden biridir. Ekonomik büyüme ise beraberinde artan işgücü ihtiyacını getirmiştir. Almanya gibi gelişmiş ekonomi ülkelerinde...

Zorunlu Bir Göç Hikayesi: Die Fremde (2010)

Kişinin şiddet gördüğü bir yerden güvenli gördüğü başka bir yere sığınması göz önünde bulundurulduğunda Die Fremde zorunlu bir göç hikayesini anlatıyor denilebilir.
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img