Genel

Navigating the Flashpoint: Dr. Mevludin Ibish on the Banjska/Banjske Crisis and its Impact on Kosovo-Serbia Relations

The recent events in Banjska/Banjske, a village in the Serb-majority Zveçan municipality in the north of Kosovo, have sent shockwaves across the region's political...

Eğitim Entegrasyonu: Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’deki Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar

Yusuf KAMIŞGöç Çalışmaları StajyeriEditör: Ayşenur Alişiroğlu Özet Türkiye son on yılda en fazla göç alan ülkelerden biridir. Bu durum Türkiye’nin göçmenler üzerine izleyeceği politika noktasında büyük...

Avrupa Birliği Entegrasyonu, Göç Politikaları ve Yeni Göç ve İltica Paktı

Enfal Zeynep Suçin Göç Çalışmaları Stajyeri Giriş Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu, diğer bölgesel örgütler tarafından gerçekleştirilen bölgesel entegrasyon girişimleri arasında her zaman istisnai ve geniş kapsamlı...

Medyada Kadın Temsilleri: Reklam Filmleri Üzerine Bir İnceleme

Şermin Ecem DuranSosyoloji Çalışmaları StajyeriEditör: Bervan Kaya Özet Toplumu oluşturan her birey, bulunduğu sosyal ve kültürel yapı içerisinde toplum tarafından beklenilen kadınlık ve erkeklik ile bağlantılı...

Arnavutluk’tan AB Ülkelerine Beyin Göçü

Beste TopukGöç Çalışmaları StajyeriEditör: Bervan Kaya Özet Nitelikli iş gücüne ve yüksek öğretime sahip bireylerin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru göç etmesine...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img