Burak YALIM

Kurucu

Ailesi Bosna Hersek ve Bulgaristan göçmeni olan Burak Yalım, ilk-orta ve lise öğrenimini İnegöl’de tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve “Yugoslavya’nın Dağılmasının Uluslararası Politikaya Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS) başladığı doktora çalışmalarını Kocaeli Üniversitesi Göç Çalışmaları Programında sürdürmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği (TUİÇ) Kurucu Başkanı ve Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) Fahri Üyesi’dir. Özel sektörde çeşitli kurumlarda yönetici asistanlığı ve danışmanlığı, iş geliştirme müdürlüğü, genel müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 

Kitap Editörlüğü

“Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak”

Dergi Editörlüğü

“Uluslararası Afro-Avrasya Araştırma Dergileri Göç Özel Sayısı, Aralık 2020”

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları: 

“What self-determination means for international politics? Comparison of Republika Srpska and Kosovo cases” 

“Yugoslavya’dan Avrupa’ya Emek Göçü: Ekonomik Kalkınma Perspektifi”