Ersin KOPUZ

Genel Koordinatör

29 Eylül 1995 tarihinde Rize’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2014-2018) bölümünden mezun oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2019-2021) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisidir. Yüksek Lisans Tezinde Kamu Politikası Aktörü Olarak Türkiye’de Sivil Toplumun Rolü konusunu çalışmaktadır. Siyasal Düşünceler Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Kamu Politikası ve Sivil Toplum alanlarına ilgi duymakta, ilgili konularda hakemli dergilerde çalışmaları bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerde çeşitli görevlerde bulunmuş, öğrenci kulüplerinde konferanslar, sosyal yardımlaşma projeleri ve eğitim gezileri gerçekleştirmiştir 

Deneyimler:

 • Siyasal Bilimler Kulübü Başkan Yardımcısı (2015-2016)
 • TEMA – Saha Gönüllüsü (2015-2016)
 • UNICEF – Proje Gönüllüsü (2016-2017)
 • TUİÇ – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği Üniversite Temsilcisi (2016-2017)
 • TUİÇ – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği Üniversite Temsilcilikleri Direktörü (2017 – 2019)
 • Habitat Derneği – Eğitmen (2019 – halen)
 • TUİÇ – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği Genel Sekreter (2019 – halen)
 • TUİÇ Akademi – Genel Koordinatör (2020 – halen) 

Projeler:

 • Çocuk Dostu Şehirler Projesi – Saha Araştırmacısı (2016-2017)
 • Yarını Kodlayanlar Projesi – Eğitmen (2019-halen)

Kitaplar:

 • Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları – Merkezi Düzeyde Gençlik Hizmetleri Bölümü (2021)
 • Uluslararası İlişkilerci Olmak – Editör (2021)

Makale ve Bildiriler:

 • Politika Oluşturma Sürecinde Ekonomik ve Sosyal Konsey: 1.Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi (2020)
 • Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına Göre Türkiye’de Yolsuzluk Olgusu: TESAM Sosyal Bilimler Kongresi (2019)
 • Kamu Yönetiminde Yolsuzluğun Önlenmesinde Etik Anlayışının Etkisi: TUBLOK Lisansüstü Öğrenci Kongresi (2019)