Hakan KARADİKEN

O-Staj Koordinatörü

1994 Kocaeli Gölcük doğumlu Hakan Karadiken, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 2018 yılında bitirmiştir.  2020 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalından “Anarşist Ahlak Felsefesinde Adaletin Yeri: Kropotkin Örneği” adlı teziyle mezun olmuştur. Hala Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal düşünceler ve akımlar alanlarında çalışan Karadiken’in, İbn Bacce’nin Siyaset Teorisinde Yalnız Yaşamın İmkanı adlı bir bildirisi, “Salgın Hastalıklar Bağlamında İki Varoluş Mücadelesinin Karşılaştırmalı Analizi: Malthusçu Kaos & Kropotkinci Karşılıklı Yardımlaşma” adlı makalesi bulunmaktadır. Ayrıca iyi derecede İngilizce, okuma düzeyinde Almanca bilmektedir.