Ortak Deklarasyon

Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları şekillenmeye başladığı ilk günden itibaren planladığı kurumsal ve sistematik yapının oluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bu iyi niyet deklarasyonunu, katılımcı yelpazesini en yüksek biçimde tutarak çerçevelendirmeyi hedeflemiştir. Uluslararası İlişkiler çalışmalarının ve bu çalışmaların alt disiplinleriyle oluşacak projelerin ana hedefi olan geleceğin Türkiye’sini inşa edecek değerli ortaklar bu iyi niyet deklarasyonunu imzalayarak TUİÇ’in demokrasi temelinde yer aldığını vurgulayacaklardır.

TUİÇ’in oluşum süreciyle birlikte bu oluşumun resmiyete ve belgelere dökülmesi hem ortakların sergileyecekleri çalışmaların ana hatlarını çizecektir hem de oluşuma dahil olmak isteyen diğer TUİÇ gönüllülerine bu harekete katılmak için içselleştirmeleri gereken globalizasyonel değerlerin tanımına imza atacaklardır. TUİÇ genel yapısı itibariyle oluşumun temellerinin atıldığı çalıştaylarda da yapılan çalışmalarda, ortaya çıkan fikir müzakerelerinde ve proje gruplarında kendini oluşturan ilkeleri evrensel değerlerle paralel giden ulusal değerlerin simgelendiği bir tabloya yerleştirmiştir.

TUİÇ anlayışında küresel ve evrensel değerlerin yerele uygulanabilmesindeki temel referans noktası yerelden evrensele geçişte veya ulusaldan uluslararası normlara geçilirken karşılaşılacak sorunların çözümünde ortakların aktif rol almasını sağlamaktır. TUİÇ misyonunu ve vizyonunu demokrasi söylemi altında birleştirmiş her topluluğun desteğine ve katılımına projeler kapsamında açıktır. TUİÇ içinde alınacak kararların kabulü ve reddi konusundaki temel noktalar en sonunda TUİÇ’in konuya ilişkin temel tutumunu belirleyecektir. Deklarasyonu imzalayan değerli ortaklar kendi gruplarında oluşturacakları TUİÇ gönüllüleriyle bu hareketin kurumsal kimlik kazanmasındaki en önemli adımı gerçekleştirmiş olacaklardır.

TUİÇ’in bütün değerleriyle içselleştirilmesinin ardından yapılacak ve geniş zamanları planlayarak oluşturulacak projelerin gerçek anlamda somutlaştırılması için gerekli ekipler grupların bünyelerinde konumlandırılacaktır. Bir üst yapı projesi olan TUİÇ’in genel politikaları uluslararası ilişkiler alanında ortaya belli bir düşünce sistemi getirerek onu eyleme geçirmek ve sonuçlarını uygulamanın gelecekteki hesaplamalarına göre değerlendirmektir.

Özellikle dış politika yapım sürecinde TUİÇ gönüllüleri tarafından hazırlanan ve detaylandırılan projelerde temel hedef; var olan sorunların köklerinden ileri gelen olgulara bakılarak bugünün modern dünyasının araçlarıyla iyiye doğru dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu anlamda TUİÇ’in değerli ortaklarının yapacağı akademik çalışmalarında temel hedef; demokrasinin ilkeleri kapsamında düşünülenleri eyleme en kısa stratejik ve sağlam hedeflerle götürmektedir. Anadolu tabanlı bir hareket olan TUİÇ; çalışacağı ve oluşuma entegre edeceği diğer Ankara ve İstanbul oluşumlarının değerlendirilmesinde karar mekanizmalarının ortak aldıkları kararlarla oluşturulacak stratejik genişleme politikasıyla daha kısa zamanlı ve başarılı uluslar arası ilişkiler çalışmalarına imza atacaktır.

Selma Bardakçı