Staj

Online Staj (o-Staj) Programı, klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; araştırma, sunum ve akademik yazma becerileri kazandıran, bireylerin özgüven, self-disiplin ve girişimcilik bilincini yükselten ve dinamik bir sosyal ağa dahil olmasına imkan tanıyan ve 2016 yılından itibaren faaliyet gösteren online eğitim modelidir. Avrupa Yüksek Öğretim ve Akreditasyon Ajansı (EAHEA) tarafından akredite kuruluş olarak kabul edilmiştir.

Program katılımcılara şu imkanları sunmaktadır;

 • Metodoloji eğitimi ile akademik araştırma yöntemlerine ait temel bilgileri edinme
 • Makale okuma ve tartışmaları ile özgür ortamda fikirlerini paylaşabilme
 • Film-Kitap-Belgesel analizi ile yazma becerilerini kazanma ve geliştirme
 • Araştırma yazısı ile seçtiği alanda akademik araştırma tasarlayabilme, veri tabanlarına ulaşarak bilgileri tasnif etme ve yazılarını geniş kitlelere ulaştırma imkânına sahip olma
 • Online sunumlar ile kitleler önünde konuşma ve sunum becerilerini geliştirme
 • Röportaj yaparak akademisyen/uzmanlarla doğru iletişim kurmayı ve süreç yönetimini öğrenme
 • Uzman, akademisyen ve ilgili kişilerin içinde olduğu sosyal ağa (network) dâhil olma
 • Farklı üniversite, bölüm ve şehirlerden arkadaşlarla ekip çalışması gerçekleştirme
 • Başarılı bir program sonunda elde edeceği uluslararası onaylı staj sertifikası ile özgeçmişini güçlendirme

Program İçeriği:

 1. Metodoloji Eğitimi
 2. Makale Tartışmaları
 3. Araştırma Yazısı
 4. Belgesel/Film Analizi
 5. Röportaj
 6. Online Seminer Programı
 7. UliWiki İçerik Yazısı Üretme

Başvuru ve detaylı bilgi için: www.o-staj.com

Online Staj Programları

European Studies : Büşra ÖzyükselToplumsal Cinsiyet: Hazal KocaerGöç Çalışmaları: Burak Yalım
Ortadoğu Çalışmaları: Burak ŞenerPsikoloji Çalışmaları: Şeniz ÖzgürSosyoloji Çalışmaları: Bennur Öztürk
Sivil Toplum Çalışmaları: Ersin KopuzSiyasal Düşünceler: Hakan Karadiken 
Asya-Pasifik: Tuğçe PulurluoğluTürk Siyasal Hayatı: Hakan Karadiken 
Diplomasi Çalışmaları: Büşra KorkmazBalkanlar: Burak Yalım