Yazım Kuralları

Yazım Kuralları:

 • Atıflar metin içerisinde APA yöntemi esas alınarak yapılmalıdır. Açıklama notları sayfa altında dipnot şeklinde ve 10 punto olarak ifade edilmelidir. APA yöntemi ile atıf vermeye ilişkin birkaç örnek aşağıda verilmiştir. Ayrıca ayrıntılı olarak bu yönteme www.apastyle.org adresinden ulaşılabilir. Atıflar noktalama işaretinden önce verilmelidir.
 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Marin, 2016: 8- 9).
 • İki yazarlı yayınlarda atıf: (Idemudia ve Boehnke, 2020: 34- 41).
 • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Kirişçi vd., 2020: 16).
 • Birden fazla kaynağa atıf: (Mülteciler Derneği, 2020; Arslantürk ve Tunç, 2018: 163- 165).
 • Kaynağın tamamı için atıf: (Erdoğan, 2020).
 • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (Göç İdaresi, 2020).
 • İnternet sitelerinden yazarı belli çalışmalara atıf için makale veya kitaba atıf vermede izlenen yöntem izlenebilir. İnternet kaynaklarında tarih bulunmaması durumunda erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. İnternetten sitesinde çalışmayı hazırlayanın adı belirtilmemişse internet sitesinin kurumu ve erişim yılı verilerek atıf yapılır. 
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Vanstreels, 2016).
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Göç İdaresi, 2020).
 • Bir yazarın veya kurumun aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir.
 • (European Commission, 2016 b), (European Commission, 2016 c).
 • Kaynakça, metin içinde atıf yapılan kaynakların tamamını içermelidir. Dergi ve kitap isimleri italik olmalıdır. Kaynakça, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait birden fazla esere atıfta bulunulmuşsa yazarın eserleri, en yakın tarihli olandan en eski tarihli olana doğru kronolojik olarak sıralanmalıdır. Süreli yayınlar ve derleme/ editörlü kitaplardaki makaleler için sayfa numaraları belirtilmelidir.
 • Kitaplar

Erdoğan, M. Murat (2020). Syrians Barometer 2019 A Framework For Achieving Social Cohesion With Syrians In Turkey. Ankara: Orion Kitabevi.

 • Editörlü Kitaplar

Tezcan, Ercüment (2014). “Avrupa Parlamentosu”, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke (Der.). Avrupa Birliği, Ankara: Seçkin Yayınları, 117-142.

 • Dergiler

Rygiel, Kim; Baban, Fevzi; Ilcan, Suzan (2016). “The Syrian Refugee Crisis: The EU-Turkey ‘Deal’ and Temporary Protection”. Global Social Policy: An Interdisciplinary Journal Of Public Policy And Social Development, 16 (3), 315-320.

 • İnternet Kaynakları

Amnesty International (2014). “Struggling to Survive Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/eur440172014en.pdf (Accessed 20.10.2020).

Arsu, Şebnem (2011). “Turkish Premier Urges Assad to Quit In Syria”, https://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html (Accessed 30.11.2020). (Yazar adı belli)

BBC News (2012). “Guide: Syria Crisis”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203 (Accessed 30.11.2020). (Yazar adı belli değil)

BirGün (2019). “Erdoğan: Sığınmacılar Için Harcadığımız Para 40 Milyar Doları Aşmış Durumda”, https://www.birgun.net/haber/erdogan-siginmacilar-icin-harcadigimiz-para-40-milyar-dolari-asmis-durumda-280421 (Accessed 30.11.2020).

UNHCR (2017). “Global Trends: Forced Displacement in 2016”, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html (Accessed 30.11.2020).