Ermeni Sorununa Ait Yabancı Arşiv Kaynakçası Archıve Problem For Armanıan Foreıgn Bibliography

0
154

Özet

Tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde de soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte, hatta kimi ülke parlamentolarında kabul edilmektedir. Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular, siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmektedir. Ermenilerin Türklere yönelik katliamları Anadolu’yla sınırlı kalmamış, Kafkaslarda ve Azerbaycan topraklarında da sürmüştür. Bu çalışmamızda Ermeni Sorununun Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine uzanan kaynakçası yapılmaya çalışılacaktır. Kaynakçada araştırma eserlerine yer verilmeyecek arşiv ve yazılı basın gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türkler, Soykırım, Azerbaycan, Kafkaslar, Anadolu

Abstracts

History, as now, countries striving to secure political and economic benefits of Armenian community there. Monuments accusing Turks committed genocide are being erected in some countries and Turkey, the so called genocide in some countries to recognize the decisions of the parliamentary agenda are brought into the country and even in some parliaments are accepted. In fact, these issues should be left to historians, is in the hands of politicians is converted into a tool. The massacres of Armenians in Anatolia, the Turks were not limited to the territory of the Caucasus and Azerbaijan continued. In this study, the Armenian Question in the Ottoman period Republican period, starting from the bibliography of the works to be made çalışılacaktır.Kanakçada research archive will not be displayed and printed press.

Key Word: Anatolia, Azerbaijan, Caucasus

 

GİRİŞ

Herhangi bir konuda araştırma yapacak olan kişilerin ilk yapmaları gereken ele alacakları konuda daha önce yazılmış eserleri tespit ederek incelemektir.Fakat günümüzde ulaşılan yayın olanakları çerçevesinde her gün yüzlerce, hatta binlerce eser son kullanıcılara ulaşıyor.Bırakın bunların tümünü incelemeyi, büyük bir kısmından haberdar olmak dahi pek çok öğrenci ve hatta araştırma olanakları sınırlı akademisyen için neredeyse imkânsız bir çaba.Dolayısıyla, özellikle uzmanlık kaynakçaları akademisyenler, araştırmacılar ve daha genel olarak öğrenciler için vazgeçilmez ilk başvuru eserleri olmaktadır.Bu tür çalışmaların henüz kurumsallaşmadığı ülkemizde, ne yazık ki çeşitli konularda hazırlanmış kaynakçalar çok sınırlı sayıdadır.Milli Kütüphane Müdürlüğü tarafından yayına hazırlanan Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası, geniş kapsamlı olmakla beraber, son yıllara kadar sistematik olmayan yapılarıyla, bu ihtiyaca yeterince cevap verebilecek durumda değillerdi.Öte yandan, belirli bir konuyu tüm yönleriyle ele alan ve o konunun uzmanı kişilerce hazırlanmış olan uzmanlık kaynakçaları kavramı ise ülkemize neredeyse tamamen yabancıdır.Kaynakçalar akademik dünyanın en zahmetli ve ne yazık ki en az takdir gören çalışmalarıdır.Veri toplamanın zahmetleri ve zorlukları bir yana, bunların tasnifi, sıklıkla ve rahatlıkla gözden kaçan yazılım hatalarının, tekrar tekrar başa dönerek düzeltilmesi gereği ve çalışma, özellikle Türkiye ile ilgili olur ve Türkçe yayınlar taranırsa, Türkçenin, maalesef hâlâ standartlaştırılamamış yazımı ya da özensizlik nedeniyle sık sık karşılaşılan aynı kelimenin, hatta aynı yazar adının, farklı şekillerde yazılmış halleriyle boğuşmak zorunda kalınması, aşılması gereken sorunların sadece bir kaçıdır.Üstelik bütün bunların üstesinden gelinse bile, yine de bazı yayınların gözden kaçacağı ve onların da mutlaka bazı kişiler için”, hiç bir şekilde gözden kaçması mümkün olmayacak kadar önemli çalışmalar”, olacağı gerçeği, kaynakça çalışmalarının önünde daha en başından”, aşılması gereken sorunlar”, ya da”, kabullenilmesi gereken gerçekler”, olarak durur.Kaynak olmadan tarih yazmak mümkün değildir.Kaynakta ise gerçek kaynaklar aranır.Ermeni sorunu ile ilgili olarak da yaptığımız bu çalışma bazı eksiklikleri gidermesi açısından önemli olabilir.Tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır.Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde de soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte, hatta kimi ülke parlamentolarında kabul edilmektedir.Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular, siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmektedir.Ermenilerin Türklere yönelik katliamları Anadolu’yla sınırlı kalmamış, Kafkaslarda ve Azerbaycan topraklarında da sürmüştür.Bu çalışmamızda Ermeni Sorununun Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine uzanan kaynakçası yapılmaya çalışılacaktır.Kaynakçada araştırma eserlerine yer verilmeyecektir. Araştırmamızda, Milli Kütüphane, Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, YÖK Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi kaynaklarından yararlanılmıştır.

 

YABANCI ARŞİVLERİ:

Amerikan Arşivleri (US ARCHIVES):

American Committee for Armenian and Syrian Relief.A National Test of Brotherhood; America’s Opportunity to Relieve Suffering in Armenia, Syria, Persia and Palestine.New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1916, 1917.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.American Committee for Relief in the Near East, Its History, Its Work and the Need for Support as Outlined by President Wilson and Others.New York: American Commitee for Armenian and Syrian Relief, 1918, 1919.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.Armenia, the Word Spells Tragedy.New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1917?.48 pp.Notes: Reprinted by J.C.& A.L.Fawcett (Astoria, NY) in 1990.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.Armenia.New York: Amer.Comm.for Armenian/Syrian Relief, 1917.48 pp.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.The Cry of Armenia.New York, NY: ACASR, 1916.32 pp.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.The Cry of Millions, Exiled, Destitute, Dying.New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1916.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.The Most Terrible Winter the World Has Ever Known.New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1917.

American Committee for Armenian and Syrian Relief.Workers Note Book on Armenia.New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1918.

American National Archives, U.S Consular Officials at Kharput, T. 579, Rol. 1, No: 133, Tarih: 5 September 1904.

American National Archives, U.S. Consular Officials at Kharput, T. 579, Rul. 1, No: 29, Tarih: 22 Jannuary 1901

American National Archives, U.S. Consular Officials at Kharput, T. 579, Rol. 1, No: 46, Tarih: Mart 1901

American National Archives, U.S. Consular Officials at Kharput, T. 579, Rol. 1, No: 136, Tarih: 13 October 1904.

American Relief Administration.Bulletin, 1st series.Paris: np, Mar 8, 1918.

Amerikan Ulusal Arşivleri, RG 59, 867.00/868 (M 353, roll 7, fr.448)

Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Sec of Labor, Government Printing Office, beginning 1895-1932

Department of State Papers…, 860J/5811

NARA 860 J/584

NARA 867.4016/193: Copy no: 48

NARA 867.4016/207

NARA 867.4016/251

NARA 867.4016/816 Jan 10, 1923

NARA RG 59, 867.48/271

NARA T 715, Roll 2967, Vol. 6779

NARA, Inquiry Report No. 90. s. 56

NARA, Mikrofilm No. T 1192, Roll 8

NARA, T 1192 R2. 860J/395

Near East Foundation Archives, American Committee for Armenian and Syrian Relief Minutes, 1915-1919

RG 84 Box 19. No: 414. J.B. Jack-son’dan Mr. L. R. Fowle’a. 14 Haziran 1917

State Department Record Group 59, 867.48/271

The New Near East, Vol.6, No. 7, Genel No. 31, 23 Ocak 1920, s. 28 (Amerikan Kongresi’nin Kansas üyesi 23 Ocak 1920’de Kongre’de yaptığı konuĢma).

USA Hoveer Arch.Bn, 1, FID, 15.

 

İngiltere Arşivi (UK ARCHIVES):

British Documents On Foreign Affairs, Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print, General Editors, Kenneth Bourne and D.Cameron Watt, Part I, From the Mid-Nineteenth Century to the First World War, Series B, The Near and Middle East 1856-1914, The Ottoman Empire, Nationalism and Revolution 1885-908, Vol.19, University Publications of America, 1985.

British Documents on Ottoman Armenians, 1856-1880, Vol.I, Ed.by Bilal N.Şimşir, Ankara, 1982.

British Military Mision Berlin, Notes on Interview with Enver Paşa on (6 Ocak 1920), to Chief British Military Representative, Supreme War Council, 17 Ocak 1920, WO 37/5620.

FO 371 /2146, No. 70404 (Chcethem’den Sir Edward Grey’e, 12 Kasım 1914, Kahire)

FO 371 /2484/46942, No. 22083

FO 371/2484, No.22083 (Rus Büyükelçisinden İngiliz Dışişlerine 15 Şubat 1915 tarihli memorandum)

FO 371/2485, No.115866 (Albay Mark Sykes’ten Sir John Maxwell’e mektup, 3 Ağustos 1915, Kahire)

FO 371/2488, No.143153 (Konsolos P.Stevens’ten Dışişlerine, 16 Eylül 1915, Batum)

FO 608/154 (Müttefiklerarası Müzakereler, 26.02.1919, Paris)

FO 608/78, (75631), No.869 (Amiral Carthorpe Şifre telgraf, 20 Mayıs 1919)

FO 608/78, No.1094 (Amiral Carthorpe Şifre telgraf, 21 Mayıs 1919)

Foreign Office Handbook, 1/8008, XC/A-018055, s.651.

Foreign Office Handbook, 371/6556/E.2730/800/44.

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, p.16

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, s.15.

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, s.17-18

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, s.18.

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, s.19.

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5, s.22

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, 373/5/5/1

Foreign Office Handbook, Mayıs 1919, Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 373/5, s.21.

Foreign Office Handbook, Ocak 1919, Foreign Office, 373/5/6, s.71-72

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 195/2449, P.21, (8 Mayıs 1913)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2130

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2130, P.58, (10 Ocak 1914)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2147, No.74733, Batum, 24 Kasım 1914

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2484, No.0152/4717.(M.O.1), Wan Office, Mart 1915.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2484, No.25167, Bulgaristan, 4 Mart 1915

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2484, No.25167/15,

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/2485, No.41444, (Boston 23 Mart 1915)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/3404, No.52366, (25 Şubat 1916).

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/560, No.37689, (29-30 Eylül 1908)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/560/37689: Dickson To Lowther, 30.9.1908.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/B2b5/E 23: Report By Colonel Stokes On The Situation İn Armenia.24.2.1920.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/107, No.2, P.2-4.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/132, No.36/2-3-4, P.47-50.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/183, No.319, P.435.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/184, No.222, P.146.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/184, No.249, P.153.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/184, No.90-1, P.51.(25 Eylül 1895)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/186, No.150, P.123-124.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/195, No.57, P.51.(Van, 29 Ocak 1898)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/202, No.54, P.51.(10 Eylül 1901 Ve 11 Eylül 1901)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/206, No.21, P.21.(1 Mart 1904)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/206, No.62, P.54.(26 Nisan 1904)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/69, No.107, P.54-55.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/76, No.20, P.28-29.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 424/84, No.486, P.387-388.

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 5 Mart 1915

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 96/205-212, (Toynbee’s Correspandence 1915-1916.)

Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, Nu.371/B55b/E.2730/800/44.

Foreign Office, F.O.424/123, pp.119-121, No.75

Foreign Office, PRO.FO.424/63, Nr.124, 277; 67, Nr.502; 74, Nr.198; 77, Nr.54; 107, Nr.212, 213; 123, Nr.227; 140, Nr.28, 84; 13 Temmuz 1921, 371/6504/E.8519; 29 Temmuz 1921.371/6504/E.8745; 371/5044/E 2310.

Foreign Office. 29.07. 1921. 371 / 6504 / E.8745

Foreign Relations U.S.Rusia, 1918.

İngiltere Harici İşler Nazirliğinin Arşivi, Nu.371, b504, E.8519.

PRO, FQ, 371/5044/E 2310.

Public Record Office, 13.07.1921, 371 / 6504 / E.8519

WO 157/691/9 (İngiliz Karargâhı Askeri İstihbarat Bülteni, 5 Mayıs 1915, Kahire)

WO 158/933, No. 5796, 1, p.3.

 

Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi:

1 A, Türkei 183, Armenien Bd. 37, No. 7122, R. 14086, No. 3898

1 A, Türkei 183, Bd. 36, No. 7117, R. 14085

1A, Armenien, Türkei 183, R.14093, Bd.44-45

Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi, “190 dosya”, “Türkiye 41”, “Türkiye Genel Politika”, R 22346, 28 Şubat 1918.

KA AOK NA 1915 K 3528 (15 Juli 1915, AO VI p. 4624

Österreichisc-her Haus-Hof-und Staatsarchiv, Politisches Archiv, XII, 463.

 

Fransa (Archives de France):

Archives des Affaires Etrangeres de France, Serie Levant, 1918-1928, Sous Serie Armenie, Vol. 2, folio 47.

Guerre Mondial, 1914-1918/Turquie/Vol. 862, 863

Legion d’Orient-I; Turquie/Vol. 903

Turquie /Vol. 887, Armenie-I (Août 1914-Decembre 1915)

Turquie/ Vol. 870/ Syri-e-Palestine

Turquie/ Vol. 879/ Syrie-Palestine

Turquie/ Vol. 890, 82

Turquie/Vol. 848-850, 8 Mart 1915

Tur-quie/Vol. 867/ Syrie-Palestine

Turquie/Vol.848-850, 8 Mart 1915

Turquie/Vol.862, 863

 

Rusya Arşivi:

Dokumentı İ Materialı Po Vneşney Politike Zakavkazya İ Gruzii, Tiflis, 1919, s.42vd.

Dokumentı Vneşney Politiki SSSR, c.3, 4, 6, Moskva, Gospolizdat, 1959, 1960, 1962.

GARF fond 579, liste 1, dosya 1880, yaprak 3-7

Kolıbel Çeloveçestva na Territorii İsteriçeskoy Armenii, http//www.azg.Am/RU/20020108/20020108.shtm.

Mejdunarodnıe Otnoşeniya V Epohu İmperializma.Dokumentı İz Arhiva Tsarskogo İ Vremennogo Pravitelstva 1878-1917 gg, seri 3, c.2; c.6, bölüm 1; c.7, bölüm 2; c.9, bölüm 1, Moskva-Leningrad, Gosudarstvennoe Sotsialno-Ekonomiçeskoe İzdatelsvo, 1933, 1935, 1935, 1937.

RGASPİ fond 488, liste 1, dosya 10, yaprak 12, 12 arkası, 13-28.

RGVİA f. 2100, l. 1, d. 1191, y. 40 ve arkası.

RGVİA f. 2100, l. 1, d. 94, y. 2.

RGVİA f. 2100, l. 1, d. 982, y. 33; RGVİA f. 2100, l. 1, d. 982, y. 3-5.

RGVİA f. 2100, l. 2, d. 460, y. 36 ve arkası.

RGVİA f. 2100, l. 2, d. 460, y. 75.

RGVİA f. 2100, l. 2, d. 752, y. 22-24, 22 arkası-23 arkası

RGVİA fond 2100, liste 1, dosya 1191, yaprak 40 ve arkası.

RGVİA fond 2100, liste 1, dosya 517, yaprak 29.

RGVİA fond 2100, liste 1, dosya 698, yaprak 4-5.

RGVİA fond 2100, liste 1, dosya 94, yaprak 2.

RGVİA fond 2100, liste 1, dosya 982, yaprak 33

RGVİA fond 2100, liste 2, dosya 1094, yaprak I, 4, 4 arkası, 7-9, 7 arkası-9 arkası

RGVİA fond 2100, liste 2, dosya 460, yaprak 36.

RGVİA fond 2100, liste 2, dosya 460, yaprak 75.

RGVİA fond 2100, liste 2, dosya 752, yaprak 22-24, 22 arkası-23 arkası.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Sotsialno-Politiçeskoy İstorii Kratkiy Spravoçnik/Spravoçno-İnformatsionnıe Materialı K Dokumentalnım İ Muzeynım Fondam RGASPİ, Moskva, ROSSPEN, 3.Basım, 2004.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv (Rus Devlet Tarih Arşivi), Fond: 1405, Op.: 521, Delo: 442, LL.379-395.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv, Fond: 1405, Op.: 521, Delo: 442, LL: 379–395.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv, Fond: 1622, Opis.1, Delo: 9, L.: 1.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv, Fond: 391, Opis: 6, Delo: 305, L.73.

Rossiyskiy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv, Fond: 391, Opis.: 6, Delo: 305, LL.: 39-40.

Rusya Askeri Tarih Devlet Arşivi (RGVİA) fond 2100, liste 1, dosya 517, yaprak 17.

Rusya Askeri Tarih Devlet Arşivi (RGVİA) fond 2100, liste 2, dosya 1094, yaprak I, 4, 4 arkası, 7-9, 7 arkası-9 arkası.

Rusya Federasyonu Devlet Arşivi (GARF) f. 579, l. 1, d. 1880, y. 3-7.

 

Diğerleri

A Crime of Silence, 1985, The Armenian Genocide.Cambridge.

A Letter from The International Asociation of Genocide Scholars on 13/06/05.

Anassian, H.S.The Armenian Question and the Genocide of the Armenians in Turkey (A brief Bibliography of Russian Materials)

Anatolian Times, 22 Eylül 2005

Archives de Ministéres des Affaires Etrangéres, Guerre 1914-1918, Turquie, C.887, s.184-187.

Armenia 1914-1918: A Collection of Diplomatic Documents.Potsdam, Germany: Tempelverlag, n.d.541 pp.

Armenia.[Delegations at the Conference of Peace].Armenians in Cilicia; Memorandum to the Secretary General of the League of Nations.Geneva: np, 1922.

Armenian Convicted of Murder, The Washington Post, 3 July 1973.

Armenian Genocide Resource Guide.Washington, D.C.: Armenian Assembly of America, 1988.56 pp.

Armenian Joint Council.Armenians in Cilicia.Geneve: np, 1921.

Armenian National Committee.The Armenian Genocide As reported in the Australian Press.Sydney, Australia: Armenian National Committee, 1983.119 pp.

Armenian Red Cross and Refugee Fund.Annual Report.London: np, 1915-1920.

Armenian Refugees (Lord Mayor’s Fund).The Plight of Armenian and Assyrian Christians.London: Spottiswoode, Ballantyne and Co., 1919.

Armenian-Turkish Conflict, Speech given by Dr.Justin McCarthy at the Turkish Grand National Asembly, March 24, 2005

Armyanskiy Genosid, 1992, “Mif i Realnost”, Bakü.

Aspiration et Agisement Révolutionnaires des Comités Armeniens avant et aprés la proclamation de la Constituon Ottomane, Constantinople, 1917.

Atrocités arméniennes commises contre les Musulmans du Caucase durant le mois de juillet 1919.L’Etat Major Général Ottoman, Constantinople, 1919.

Bibliography Of Articles On Annenian Studies İn Western Journals, 1869-1995,

Blue Book, Turkey No: 1, 2, 6 (1896).

Buchanan to Grey, 24 Mayıs 1914, Gooch-Temperley, s.796.

Büyük Sovyet Ansiklopedisi.Ed.OY Schmidt, Cilt 3, 1926, Ermenistan Devlet Arşivleri, d.b44, s.b7

Centennial of Constantinople Station, İstanbul, Near East Mision of the American Board1931.

Confidential Print (BDFA), Bölüm 1, C.5, Kenneth Bourne, D.Cameron Watt (eds.) (University Publications of America, 1983), s.75-81.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, http: //www.preventgenocide.org/law/convention/text.htm 

Correspondance from Consuls General, Letter from Consul General Heap to Minister Cox, dated aug.24, 1886).

Correspondence Respecting me Convention Between Great Britain and Turkey of June 4, 1878, London, 1878

Council of Europe Parliamentary Asembly Resolution, April 24, 1998.

Courian R.Promartyrs de la civilization.Yverdon, Switzerland, pp: 27, 1964.

De Robeck’ten Londra’ya, 21 Eylül 1919, Foreign Office, British Documentson Foreign Affairs, 371/4174/136069

Destruction of Christian Communities in Ottoman Turkey, Ann Arbor, 1998.

Die Entstehung und Wiederherstellung der armenischen Nation, Berlin 1920.

Encyclopaedia Britannica, Volume 15, (Macropaedia, 1985), s.360-366.

European Union Draft Report On The European Union’s Relations With The South Caucasus Under the Partnership and Cooperation Agreements January 23, 2002.

International Law Commision, Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind, 48th sesion, 6 May-26 July 1996, s.92.

İrevan Quberniyasında Ehalinin Sayına Dair 1831-ci, 1873-cü, 1886-cı, 1897-ci, 1914-ci, 1916-cı il melumatları.

Le Comte de Cholet, Voyage en Turquie d Asie.Arménie, Kurdistan et Mésopotamie, Paris 1892, s.61.

Le Probleme Arménien: Neuf Questions, 1982, Neuf Reponses, Institut de Politique Etrangère, Ankara.

League of Nations.Armenian and Russian Refugees; Conference of Government Representatives to Consider Proposals for the Settlement of Refugees in Overseas Countries.Geneva: Imprimerie Kundig, 1927.Notes: Most League of Nations publications are printed both in English and French.

League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Armenian and Russian Refugee Problems; Report…Geneva: np, 1926.

League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Deportation of Women and Children in Turkey, Asia Minor and the Neighboring Territories; Report…Geneva: np, 1921, 1922.

League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Protection of Women and Children in the Near East; Report…Geneva: np, 1923-1927.

League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Settlement of Armenian Refugees; Report…Geneva: Imprimerie Kundig, 1926.League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Transfer of Armenian Refugees to the Caucasus and Creation of an Armenian National Home in That Region; Report…Geneva: np, 1924.

League of Nations: Assembly: Fifth Committee.Work of the High Commission for Refugees on Behalf of Near East Refugees; Report…Geneva: Imprimerie Jent, 1923.

League of Nations: Assembly: Sixth Committee.Armenia; Report…Geneva: np, 1921, 1922.

League of Nations: Assembly: Sixth Committee.Plan for the Establishment of Armenian Refugees in the Republic of Erivan; Report…Geneva: Imprimerie Jent, 1928.

League of Nations: Assembly: Sixth Committee.Russian, Armenian, Assyrian, Assyro-Chaldean and Turkish Refugees; Report…Geneva: np, 1930-1935.

League of Nations: Assembly: Sixth Committee.Settlement of Armenian Refugees in the Erivan Republic; Report…Geneva: Imprimerie Jent, 1929.

League of Nations: Commission for the Protection of Women and Children in the Near East.Report…Geneva: np, 1923-1929.

League of Nations: Commission of Enquiry on the Deportation of Women and Children in Turkey and Adjacent Countries.Work of the Commission Geneva: np, 1921.13

League of Nations: Council, Armenian Refugee Settlement Commission; Report…Geneva: np, 1926.

League of Nations: Council, Commission for the Protection of Women and Children in the Near East; Report…Geneva: np, 1923, 1925.

League of Nations: Council, Protection of Minorities in Turkey.London: np, 1920.

League of Nations: Council, Return to Turkish Armenian Refugees

League of Nations: Council, Settlement of Armenian Refugees; Report Geneva: np, 1923-1927.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Armenian Refugees; Report by Dr.Fridtiof Nansen…Geneva: np, 1924.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Conference on Russian and Armenian Refugee Questions; Report…Geneva: Imprimerie Kundig, 1926.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Identity Certificate for Armenian Refugees; Report…Geneva: np, 1924.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Refugee Questions..Transfer of the Work for Russian and Armenian Refugees to the International Labour Organisation.Geneva: np, 1924.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Report on the Settlement of Armenian Refugees in Syria and in Lebanon.Geneva: np, 1928.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Russian and Armenian Refugees; Report…Geneva: Imprimerie Kundig, 1927.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930), Russian, Armenian, Assyrian, Assyro-Chaldean and Turkish Refugees; Report…Geneva: Imprimerie Kundig, 1928, 1929.

League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930).Armenian and Russian Refugees.Geneva: np, 1926.

Notes: A second edition was published in 1988 by the University of La Verne (La Verne, CA).Some material (mainlyFrench texts) were left out, and new material was added to it.

Notes: Also published as Some of Us Survived.

Notes: Also published by Hutchinson and Co., in London in 1924.

Notes: Armenian editions: Constantinople: H.Asaturian ev vordik, 1919, and Beirut, 1967

Notes: First edition 1890, just on Armenia, the 3rd edition covers the 1894-6 massacres.

Notes: First published in Spanish, also German and Turkish editions.210.Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: 1915 Supplement: The World War.Washington, DC: US Government Printing Office, 1928.Notes: 69th Congress, 1st Session, House Document No.475.

Notes: Originally published in Germany as Funf Jahre in der Turkei, but you can get a microfilm of the English edition from University Microfilms.

Notes: Reissued, New York: Tankian Publishing Corp., 1975.Also in French, Russian.

Notes: Reprinted by Armenian Missionary Association of America in 1976.Reprinted by the Armenian Heritage Press in 1987.

Notes: Reprinted by Ballantine Books, 1976.

Notes: Reprinted from the 1915 original by Sir Joseph Causton and Sons, Limited, London, 1916.It was reprinted in 1972 by G.Doniguian and Sons (Beirut, Lebanon), and in this 1972 edition a key to proper names left out of the original is included in it.Yet another reprint of it was issued in 1990 by Michael Kane of New York City.

Notes: Reprinted in 1988 by the Armenian Missionary Association of America (Paramus, NJ).

Notes: The British Edition, Smyrna 1922: The Destruction of a City, 1972 has fewer typos and is more precise in its system of notation.(Charny, Genocide..Vol 1).

Notes: This is the English version, there is a French one called Operation Nemesis.

Notes: U.S.Printing by George H.Doran, 1918.Reissued, New York: Tankian Publishing Corp., 1975.Also in French, Italian, German Swedish, Arabic (original language), and Armenian.

Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Article 17.

Reports 6 of the American Board of Commisionars for Foreign Misions presented at the TwentyEighth Annual Meeting Held in the City of Newark, N.J, September 13, 14 15, 1837, Boston, 1837.

The Armenian Genocide and America’s Outcry: A Compilation of U.S.Documents 1890-1923.Washington, DC: Armenian Assembly of America, 1985.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), Revue des Etudes Arméniennes (REA), Vol.31, (Spring 1978), s.51, A.B.G.K.A.E.M, c.3, s.84.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), Vol.31, (Spring 1978), s.52.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), Vol.31, (Spring 1978), s.56.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), vol.31, (Spring 1978), s.66.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), Vol.31, (Spring 1978), s.67.

The Armenian Rewiev, Revue des Etudes Arméniennes (REA), Vol.31, (Spring 1978), s.68.

The criminal law of genocide: international, comparative and contextual aspects, by Ralph J.Henham, Paul Behrens, 2007, s.17

The Eastern Question: Imperialism and the Armenian Community, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987.

The Georgian Chronicle, ing.Terc.Robert Bedrosian, New York 1991.

The Illustrated London News.(1915).Sa.361, 18 September, s.502-503.

The Karabakh File: Douments and Fats on the Question of Mountainous Karabakh, 1918-1988.Edited by G.Libardian.ambridge, Zoryan İnstitute, 1989.

The Sharia Court of Anatolian Kayseri, Journal of the Economic andSocial History of Orient (JESHO), XXI/3 (1978).

The Turco-American Question: The Turkish Point of View, Published by The National Congres of Turkey, Constantinople 1919.

 

Azerbaycan Arşivleri:

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 276, kasa 9, dosya 15, V: 29.

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 894, kasa 10, dosya 31, V: 19-22

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 1, V: 20

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 1, V: 6-7

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 2, V: 9

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 3, V: 2-3

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 3, V: 7

AMDA, Azerbaycan Milli Devlet Tarih Arşivi, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 4, V: 25

Azerbaican: The Seventh Year of onflit in Nagorno Karabakh.New York, 1997.

Azərbayan arxivi, 1988, № 1-2.

Azərbayan Demokratik Respublikası.Bakı, Elm, 1990.

Azərbayan dilində Abdullayev Ə.Ermənistanın Azərbayana qarşı təavüz-karlıq siyasəti tarixindən.Bakı, Elm, 1995, 168 s.

Azərbayan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə.Bakı, Elm, 1990, 384 s.

Azərbayan Xalq ümhuriyyəti (1918-1920), Parlament II.Bakı, Azərbayan nəşriyyatı, 1998, 992 s.

Azərbayan Xalq ümhuriyyəti (1918-1920).Parlament I.Bakı, Azərbayan nəşriyyatı, 1998, 976 s.

Azərbayan Xalq ümhuriyyəti (azərbayan və rus dillə-rində).Bakı, Azərbayan nəşriyyatı, 1998, 336 s.

Azerbaycan Bilik Dünyası, Yeni Vatikan: Azerbaycan’ın Petrol Politikası Londra’yı Yönetecek mi, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, Sayı: 331, Ocak-Şubat2000.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Tarihi Arşivi, ADTA, Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 524, kasa 1, dosya 57, V: 3-5, Bakü, 1990.

Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, Fon: 28, kasa 1, dosya 42, V: 34

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 126

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 127

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 128

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 132

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 133

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 791, V: 135.

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 100, kasa 2, dosya 792, V: 132

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 1061, kasa 1, dosya 105, V: 2

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 1061, kasa 1, dosya 106, V: 2

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 85-87, 100

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 276, kasa 3, dosya 130, V: 73-79

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 28, kasa 1, dosya 230, V: 153

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 524, kasa 1, dosya 56, V: 3.

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 524, kasa 1, dosya 57, V: 3

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 524, kasa 1, dosya 58, V: 2

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 894, kasa 1, dosya 151, V: 21

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 894, kasa 10, dosya 66, V: 42

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 895, kasa 1, dosya 294, V: 6

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 127, V: 27

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 142, V: 23

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 143, V: 9

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 146, V: 7

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 221, V: 3

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 228, V: 4

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 86, V: 2

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 970, kasa 1, dosya 86, V: 22

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 1054, siy.1, iş 4-a

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 1061, siy.1, iş 24

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 1061, siy.1, iş 28

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 1061, siy.1, iş 95

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy 10, iş 52

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 103

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 147

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 170

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 37

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 58

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.10, iş 94

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 894, siy.7, iş 8

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 142

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 143

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 146

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 152

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 161

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 163

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 200

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, MDA, Fon: 970, siy.1, iş 83

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 894, kasa 10, dosya 31, V: 17-18

Azerbaycan Devlet Tarih Arşivi, Fon: 897, kasa 1, dosya 69, V: 55-57

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Bilgi Arşivi, Dosya 2.

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.98

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.1

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.105

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.95

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.96

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 1061, Siy.1, İş.96

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Fihrist, 979, Siy, 10, İş 96

Azerbaycan Respublikası Devlet Arşivi, Kuba İli Arşiv Şubesi, No: 136

Azerbaycan Respublikası Merkezi Dövlet Arşivi.(ARMDT), Fond 379, siyat 5901, w.1-6.

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy 1, iş 105, vər.71-73

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy 1, iş 105, vər.77-78

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy 1, iş 108, vər.5

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy 1, iş 110, vər.5-6

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 4, vər.6

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.1, iş 100, vər.123

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 100, vər.119-120

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 100, vər.l 17-118

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 105, vər.63-64

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 105, vər.70

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 105, vər.74-76

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 105, vər.83-85

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 105, vər.97-98

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061, siy.l, iş 99, vər.ll.

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1061.siy 1, iş 105, vər.100-101

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA, Fon: 1961, siy.l, iş 83, vər.1-3

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fihrist, 1061, L: 1, İŞ: 95-98

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 105, V: 1

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 95, V: 13

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 96, V: 35-36

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 96, V: 6

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 96, V: 8

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 96, V: 1-2

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 1061, L: 1, İŞ: 108, V: 8-10

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 25, L: 2, İŞ: 208

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 524, L: 1, İŞ: 57, V: 3

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 894, L: 10, İŞ: 31, V: 23-26

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 897, L: 1, İŞ: 11, V: 180

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 894, L: 2, İŞ: 88, V: 1-3

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 970, L: 1, İŞ: 1, V: 47-47a

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 970, L: 1, İŞ: 3, V: 12

Azerbaycan Respublikası Milli Devlet Arşivi, ARDA-ARMDA-ARDTA, Fon: 970, L: 1, İŞ: 30, V: 1

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 11, L: 1, İş: 148, V: 34

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 2, İş: 20, V: 18-19

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 2, İş: 20, V: 44

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 2, İş: 22, V: 75-77

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 7, İş: 212, V: 1

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 7, İş: 212, V: 1

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 8, İş: 33, V: 2

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 8, İş: 33, V: 5

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 9, İş: 3, V: 25

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 277, L: 2, İş: 16, V: 9-14

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 277, L: 2, İş: 16, V: 1-3

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 277, L: 2, İş: 16, V: 15-17

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 277, L: 2, İş: 9, V: 9-22a

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 277, L: 2, İş: 16, V.18

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 276, L: 7, İŞ: 254, V: 1

Azerbaycan Siyasi Partiler ve İçtimai Harekât Devlet Arşivi, Fon: 609, L: 1, İŞ: 42, V: 16

Demokrasi, Doğu-Batı, Savaş ve Barış, Yıl: 6, Sayı: 24, Ağustos, Eylül, Ekim2003.

Demokratik Azerbaycan Respublikası.Azerbaycan hükümeti.1918-1920.1990.

KAYNAKÇA

BARTON, Jame L., Turkish Atrocities- Statements of American Missionaries on the Destruction of Christian Communities in Ottoman Turkey, Ann Arbor, 1998.

ÇİÇEK, Kemal, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Ankara.

DADRİAN, Vahakn N., The History of the Armenian Genocide, Oxford, 1995.

GRABER, G.S., Caravans of Oblivion- The Armenian Genocide 1915, New York, 1996.

GÜLER, Ali, Sorun Olan Ermeniler, İstanbul, 2003.

GÜRÜN, Kamuran, Ermeni Dosyası, İstanbul, 2005.

HALAÇOĞLU, Yusuf, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918.), Ankara, 2001.

HOVANNISSIAN, Richard G., Remembrance and Denial- The Case of the Armenian Genocide, Detroit, 1998.

KOÇAŞ, Sadi, Tarihte Türk ve Ermeni İlişkiler, İstanbul, 1990.

MELSON, Robert, On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, Chicago, 1996.

MILLER, Donald E., An Oral History of the Armenian Genocide, Berkeley, 1993.

MINASSIAN, Gaidz, Guerre et Terrorisme Arméniens, Paris 2002.

OREL, Şinasi, Talat Paşa Telgraflarının İçyüzü.

ÖKE, Kemal M., Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu (1914-1923, İstanbul 2003.

ÖZDEMİR, Hikmet, Salgın Hastalıklardan Ölenler (1914-1918.), Ankara, 2005.

Savaşına, Ankara 1999.

SÜSLÜ, Azmi, Türk Tarihinde Ermeniler (Temel Kitap.), Ankara, 1995.

ŞİMŞİR, Bilal N., Ermeni Meselesi 1774, Ankara, 2005.

TERNON, Yves, Les Arméniens- Histoire d’un Génocide, Paris, 1996.

TÜRKDOĞAN, Berna, 1915’ten Günümüze Tehcir (Türk Ermeni İlişkileri), İstanbul, 2006.

YERASİMOS, Stefanos, Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu, Ankara, 2002.

 

Muhammet KEMALOĞLU[1]


[1] Gazi Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans, Ankara, muhammetkemaloglu@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.