Çeviri Makale: 2020’nin En İyi Kitapları

Foreign Affairs, editörleri ve kitap eleştirmenleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 2020 yılının en iyi kitaplarını seçmiş ve bu kitapların isimlerini ve içeriklerini 4 Aralık 2020 tarihinde web sitesinde yayınlamıştır. Seçilen kitapların listesinin İngilizce aslını https://www.foreignaffairs.com/lists/2020-12-04/best-books-2020 sayfasında bulabilirsiniz.

Foreign Affairs editörleri ve kitap eleştirmenleri tarafından seçilip incelenen bu yılın en iyi kitapları;

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ:

Burma’nın Gizli Tarihi: Irk, Kapitalizm ve Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Krizi 

Thant Myint-U

Thant Myint-U, Myanmar’ın geçtiğimiz on yılda sekteye uğrayan dönüşümünün belki de kesin açıklamasında, ülkenin modern siyasetini şekillendiren etnik-mezhepsel gerilimleri ve sömürge mirasını araştırıyor.

Ekonomistlerin Saati: Sahte Peygamberler, Serbest Piyasalar ve Toplumun Parçalanması

Binyamin Appelbaum

Bu ilgi çekici kitapta, Appelbaum, iktisatçıların ABD kamu politikasına yaptığı sayısız müdahalenin bir “devrim” den daha azına varmadığını, iyi niyetle, ancak zararsız olmaktan uzak, beklenmedik sonuçlara yol açtığını savunuyor.

Öncü: Siyah Kadınlar Engelleri Nasıl Aştı, Oy Kazandı ve Herkes İçin Eşitlikte Israr Etti ?

Martha S. Jones

Jones, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sivil haklar için mücadelede eden siyah kadınları ön, merkez ve birçok durumda beyaz kadınların karşısına yerleştirerek, siyah kadınların siyasi aktivizminin olaylarını çoğu Amerikalının düşündüğünden daha fazla şekillendirdiği güçlü bir vaka haline getiriyor.

SİYASİ ve HUKUKSAL

İmparatorluktan Sonra Dünya Yaratma: Kendi Kaderini Belirlemenin Yükselişi ve Düşüşü

Adom Getachew

Getachew, 1945 sonrası sömürgecilikten kurtulma hareketinin kapsamlı bir açıklamasını sunuyor ve kitapta yalnızca Batı’nın egemenlik ve kendi kaderini tayin normlarının bir kapsamını değil, dünyayı daha eşitlikçi ve anti-emperyal bir yöne itmeyi amaçlayan devrimci bir projeyi tanımlıyor.

Başarısız Olan Işık: Batı Neden Demokrasi Mücadelesini Kaybediyor

Ivan Krastev and Stephen Holmes

Bu orijinal ve düşündürücü çalışmada Krastev ve Holmes, Doğu Avrupa’da ve başka yerlerde liberal demokrasiden geri çekilmenin, alternatiflere yer açmaktan ziyade tekil bir modernite modelini pekiştiren liberalizmin 1989 sonrası küresel zaferinden kaynaklandığını iddia ediyorlar.

Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Kaderi

Daron Acemoglu and James A. Robinson

Acemoğlu ve Robinson, devletlerin ancak nadir durumlarda özgür toplumlar üretmeyi başardığını savunuyor. Orta Çağ Avrupa’sında devletler bu dengeyi bulmaya başladı ve o zamandan beri tarih, özgürlüğün son derece olumsal ve çoğu zaman geçici olduğu fikrini pekiştirdi.

EKONOMİK-SOSYAL-ÇEVRESEL

Zor Zamanlar İçin İyi Ekonomi

Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo

 2019 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Banerjee ve Duflo, hayatın her kesiminden insanlar için haysiyetin önemini tutarlı bir şekilde vurgulayarak, çok çeşitli yapısal ve politik konuları ele alıyor.

Tek Başına Kapitalizm: Dünyayı Yöneten Sistemin Geleceği

Branko Milanovic

Milanoviç, ekonomileri ve toplumları organize etmek için bir sistem olarak kapitalizmin kazandığını ve artık karşısında bir rakibi olmadığını savunuyor. Şimdi esas soru, geleceği ne tür bir kapitalizmin tanımlayacağıdır.

Kötü Olmayın: Büyük Teknoloji, Kuruluş İlkelerine ve Hepimize Nasıl İhanet Etti?

Rana Foroohar

Foroohar, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik keskin bir eleştiri başlatıyor ve en yıkıcı davranışları dizginlemek için çeşitli yollar öneriyor.

ASKERİ | BİLİMSEL | TEKNOLOJİK

Napolyon Savaşları: Küresel Bir Tarih

Alexander Mikaberidze

Mikaberidze, bu olağanüstü bilimsel çalışmada, Napolyon’un 1815’te Waterloo’daki yenilgisine kadar Fransa ile Avrupalı rakipleri arasındaki destansı mücadeleye hayati bir bağlam ve küresel bir bakış açısı sunuyor.

Bölünmüş Ordular: Modern Savaşta Eşitsizlik ve Savaş Meydanı Performansı

Jason Lyall

Lyall, eserinde etnik gruplar arasındaki ciddi eşitsizlikleri yansıtan silahlı kuvvetlerin savaşta daha eşit türlerine göre nasıl daha kötüye gideceklerini göstermek için büyüleyici vaka çalışmalarını kullanıyor. İddiasını destekleyen istatistiksel analizler diğerlerinin eşleştirmek için mücadele edeceği bir standart oluşturuyor.

Bizim Bedenlerimiz, Onların Savaş Alanları: Kadınların Yaşamıyla Savaş

Christina Lamb

Tecavüz, genellikle savaşın ikincil zararı değil, araçlarından birisidir. Lamb, olağanüstü bir çaba ile çağdaş kurbanları aradı ve onları cinsel kölelik, rutin taciz, travma ve damgalanma hakkındaki hikayelerini anlatmaya teşvik etti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Hala Buradayız: Amerika’nın Kalbinde Acı ve Politika

Jennifer M. Silva

Pennsylvania’da azalan bir kömür kasabasının beyaz, Siyah ve Latin sakinleriyle yapılan röportajlardan yola çıkan Silva, bireyleri çevrelerindeki topluluğa bağlayan sosyal kurumların büyük ölçüde ortadan kaybolduğu bir umutsuzluk manzarasını tasvir ediyor.

Her Şey Yalandı: Cumhuriyetçi Parti Nasıl Donald Trump Oldu?

Stuart Stevens

Eski bir siyasi danışman olan Stevens, bu sert hesaplaşmada ırkçılığı, Nixon’un “Güney stratejisine” Reagan’ın “daha nazik önyargısına” ve Trump’ın “beyaz milliyetçiliğine” bağlayarak Cumhuriyetçi Parti’nin dönüşümünün merkezine yerleştiriyor.

Yalnızlık Politikası: Amerika’nın Kendini Dünyadan Koruma Çabalarının Tarihi

Charles A. Kupchan

Kupchan, Amerika Birleşik Devletleri’nin izolasyonizm politikası ile ilişkisinin kuruluşundan son yıllara kadar uzandığını savunuyor. Bu değerli ciltte, ABD’nin bu kötü huylu dış politika eğilimini yeniden şekillendirmek amacıyla ülke tarihinin tüm taramasını incelemektedir.

BATI AVRUPA

Brüksel Etkisi: Avrupa Birliği Dünyayı Nasıl Yönetir?

Anu Bradford

Bradford, Avrupa Birliği’nin katı düzenlemelerinin dünya çapındaki üreticilerin standartlarını nasıl yükselttiğini göstererek, Avrupa’nın azalan uluslararası konumuyla ilgili mitleri yıkıyor. Bu, Avrupa’nın son on yıl içinde çıkacak etkisine dair en önemli tek kitap olabilir.

Çizgili Yıldızlar: Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Temel Ortaklık

Anthony Luzzatto Gardner

Bu dikkat çekici anı, Obama yönetiminin, tercih edilen bir ABD ortağı olarak AB için güçlü bir örnek oluşturan son ABD-Avrupa Büyükelçisinin izlenimlerini anlatıyor.

Tehlike Altındaki Dünya: Belirsiz Bir Zamanda Almanya ve Avrupa

Wolfgang Ischinger

Almanya, küresel çok taraflı düzenin gerçek anlamda ilerici bir vizyonunu tutarlı bir şekilde ifade eden ve çoğu zaman buna göre hareket eden tek büyük ülkedir. Bu pragmatik olarak iyimser bakış açısının bu önemli kitapta detaylandırılandan daha net bir ifadesi bulunamaz.

BATI YARIMKÜRE

ABD Hegemonyası ve Amerikalılar: Uluslararası İlişkilerde Güç ve Ekonomik Devlet Yönetimi

Arturo Santa-Cruz

Santa-Cruz, Amerikalar arası ilişkilerin incelenmesine yapılan bu dönüm noktası niteliğindeki katkısında, 1970’lerden beri Amerika Birleşik Devletleri’nin Latin Amerika’daki temel çıkarlarını Donald Trump’ın gelişine kadar tek taraflılıktan büyük ölçüde kaçınarak koruduğunu savunuyor.

Toplanma Fırtınası: Eduardo Frei’nin Özgürlük Devrimi ve Şili’nin Soğuk Savaşı

Sebastián Hurtado-Torres

Şilili tarihçi Hurtado-Torres, Santiago’daki ABD büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray arasında yeni yayınlanan diplomatik yazışmalardan yararlanarak, 1970 solcu Salvador Allende seçimlerinden önce ABD-Şili ilişkilerinin sofistike bir yeniden yorumunu sunuyor.

Yirmi Birinci Yüzyılda Bağımlılık mı? Çin-Latin Amerika İlişkilerinin Siyasi Ekonomisi

Barbara Stallings

Stallings’in küçük bir monograf taşı, Latin Amerika ve Çin arasındaki gelişen bağlarla büyüyen ancak yine de kötü olmayan bağımlılık ilişkisini anlatıyor.

DOĞU AVRUPA ve ESKİ SOVYET CUMHURİYETLERİ 

Paris’i Görmek ve Ölmek: Batı Kültürünün Sovyet Yaşamı

Eleonory Gilburd

Gilburd, Fransız pop müziğinin, İtalyan filmlerinin ve Batı romanlarının Sovyet yaşamının bir parçası haline gelmesiyle birlikte Sovyet lideri Nikita Kruşçev’in Batı’ya kültürel açılımının zengin bir tarihini sunuyor.

Woodrow Wilson ve Doğu Avrupa’nın Yeniden Şekillendirilmesi

Larry Wolff

Wolff, bu büyüleyici anlatımda, ABD Başkanı Woodrow Wilson’un bölgedeki tarihi sınırların ve siyasi rekabetlerin karmaşık gerçekliğiyle çatışan Doğu Avrupa’ya kendi kaderini tayin etme arayışının izini sürüyor.

Ajan Sonya: Moskova’nın En Cesur Savaş Casusu

Ben Macintyre

Macintyre’in yeni sürükleyici kitabı; bir Alman Yahudisi, tutkulu bir Komünist ve “Sonya” adlı inanılmaz derecede etkili bir Sovyet casus kodu olan Ursula Kuczynski’nin gerçek hikayesi.

ORTADOĞU

Filistin’de Yüz Yıllık Savaş: Yerleşimci Sömürgecilik ve Direnişin Tarihi, 1917–2017

Rashid Khalidi

Khalidi, Siyonistlerin Filistin iddiasına ilişkin güçlü bir argüman oluşturuyor ve bunu İngiliz ve Amerikan emperyalizminin çoğunu karakterize eden yerleşimci sömürgeciliğiyle karşılaştırılabilir olarak çerçevelendiriyor. Bu kitap, Filistin bakış açısından bu çatışmanın şimdiye kadarki en inandırıcı ve zorlayıcı açıklamasını sunuyor.

MBS: Muhammed bin Salman’ın Güce Yükselişi

Ben Hubbard

Hubbard, Suudi Arabistan’ın sabırsız genç veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yükselişi ve giderek artan anlamsız güç konsantrasyonuyla ilgili iyi hazırlanmış, etkileyici ve ilgi çekici bir şekilde anlatılan bir hikaye sunuyor.

Hibrit Aktörler: Ortadoğu’da Silahlı Gruplar ve Devlet Parçalanması

Thanassis Cambanis, Dina Esfandiary, Sima Ghaddar, Michael Wahid Hanna, Aron Lund, and Renad Mansour

Cambanis ve meslektaşları, Orta Doğu’da özellikle zorlayıcı bir tür silahlı devlet dışı aktör hakkında kışkırtıcı bir tartışma ürettiler: devletle beraber ya da devletle rekabet içinde hareket edebilen “hibrit aktör”.

ASYA ve PASİFİK

Devrim Zamanında Göç: Çin, Endonezya ve Soğuk Savaş

Taomo Zhou

1945-1967 yılları arasında Çin-Endonezya ilişkileri üzerine etkileyici bir şekilde araştırılmış bu çalışma, devletler arası diplomasiyi, partiden partiye bağları ve Endonezya’nın etnik Çin toplumunun bugüne kadar devam eden algısını şekillendiren Pekin-Taipei nüfuz yarışmasını birbirine bağlamaktadır.

Çin’de Siyasi Kontrol Sanatı

Daniel C. Mattingly

Mattingly, Çin devletinin kırsal toplumla ilişkisine bakarak, devletin yerel akrabalık ve dini ağlardan düşük seviyeli yetkilileri işe aldığı dinamik ancak hassas bir şekilde dengelenmiş bir sistemi anlatıyor.

Butto Hanedanı: Pakistan’da Güç Mücadelesi

Owen Bennett-Jones

Hem Butto ailesinin hem de Pakistan siyasetinin bu samimi portresinde Bennett-Jones, üç kuşaktan oluşan karmaşık bir Shakespeare tarzı ile sadakat ve kan davası, güvensizlik ve küstahlık, kıskançlık ve dayanışma hikayesi anlatıyor.

AFRİKA

Rejim Tehditleri ve Devlet Çözümleri: Kenya’da Bürokratik Bağlılık ve Yerleşiklik

Mai Hassan

Kenya’daki bürokrasinin bağımsızlığından bu yana yapılan dikkate değer bu çalışma, otoriter bir devletin iç dinamiklerine ilişkin son zamanlarda yapılan çok az sayıda akademik çalışmadan biri olduğu için çok daha etkileyici.

Nijerya’nın Paralı Askerleri: Abacha ve Obasanjo Yılları

Max Siollun Siollun

Askeri ordunun Nijerya’daki rolü konusunda önde gelen bir uzmandır. Keskin bir dille yazılmış ve sağlam bilgiler içeren bu kitap, kıdemli subayların güçlerini korumak için sürekli önlem aldıkları, özellikle ‘zehirli bir politikanın’ yükselişini gördükleri 1993 ile 1999 arasındaki döneme odaklanmaktadır.

Henüz Yardım Yokken: Somaliland’da Savaş ve Barış

Sarah G. Phillips

Phillips’in ayrıntılı ve provokatör çalışması, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrılan bölge olan Somaliland’ın yakın tarihinin en ilgi uyandıran çalışmasıdır. Ülkenin başarısına ilişkin açıklaması, yerel ve uluslararası dinamikleri bir araya getirmektedir.

ÇEVİRİ: ULIWIKI EKİBİ

Rabia Gizem Şenoğlu

Muhammed Emin Keskin

Selin Dikmen

Gülin Sena Esen

Sosyal Medyada Paylaş

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

Özgürlükten Kim Korkar? Liberalizmin Geleceği İçin Mücadele

Bu yazı ilk olarak CUNY Lisansüstü Merkezi'nde Tarih ve...

Somali – Türkiye Anlaşması Onaylandı

Somali ile Türkiye arasında 8 Şubat'ta imzalanan Savunma ve...

İki Yıl Sonra Ukrayna’da Sırada Ne Var?

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı üçüncü yılına girerken, savaş alanında görünürdeki...

İsrail’in Kendini Yok Etmesi: Netanyahu, Filistinliler ve İhmalin Bedeli

Haaretz'in baş editörü Aluf Benn'in "İsrail’in Kendi Kendini Yok...