YAÇAM

YAÇAM ( Yahudi Çalışmaları Merkezi), TUİÇ bünyesinde, geçmişten bugüne kadar uzanan Yahudi serüvenini ve bu serüvende yer alan başta Türkler olmak üzere tüm dünya ile ilişkilerini tüm detayıyla, objektif olarak incelemek ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yol gösterici olarak kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Abbasiler ve Fatımiler Döneminde Yahudiler

0
Hz. Muhammed ile başlayan fetihler ile Emevi dönemine kadar olan fetihlerde Yahudi cemaatleri İslam hakimiyetine girmiştir. Yahudi tebaası İslam idaresinde “zimme” adı verilen bir...

Yahudi Çalışmaları Merkezi (YAÇAM) Şubat Ayı Haber Bülteni

0
https://issuu.com/tuicd/docs/__ubat_2016_ya__am_b__lteni%20

Yahudiliği Anlamak İbrahim’in / Avram’ın Çocukları

0
(Reuven Firestone) Ciddi anlamda Yahudiliği anlamak için okunması gereken kitaplardan olan Avram’ın çocukları Yahudiliğin geçmişinin ve geleneklerinin ne olduğunu dört ana bölümde incelemiştir. Bunlar...

İbn Meymun

0
Yahudilik gibi binlerce yıl öncesine dayanan bir dinin kutsal sözlerinin, felsefi yapısının, yorumlarının, yeni nesillere aktarılmasında Musa bin Meymun çok etkili olmuştur. Arapça "Ebu...

Neva Şalom Sinagogu’na Tarihsel Bir Yolculuk

0
Kenesset İsrael Sinagogu'nun açılış töreninde (1923), cemaat başkanı David Abraham Boton'un, artan Yahudi nüfusunun dini gereksinimlerine cevap verebilmek adına, yeni ve büyük bir...

Yahudi Çalışmaları Merkezi (YAÇAM) Nedir?

0
YAÇAM ( Yahudi Çalışmaları Merkezi), TUİÇ bünyesinde, geçmişten bugüne kadar uzanan Yahudi serüvenini ve bu serüvende yer alan başta Türkler olmak üzere tüm dünya...