YAÇAM

YAÇAM ( Yahudi Çalışmaları Merkezi), TUİÇ bünyesinde, geçmişten bugüne kadar uzanan Yahudi serüvenini ve bu serüvende yer alan başta Türkler olmak üzere tüm dünya ile ilişkilerini tüm detayıyla, objektif olarak incelemek ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yol gösterici olarak kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Yahudi Kültürü Çerçevesinde Platon Öğretisi İncelemesi: Tevratın Ruh’u Platon’da Can Bulursa

0
TEVRAT’IN “RUH”U PLATON’DA “CAN” BULURSA GİRİŞ Her ne kadar asimile olmamış ve asimile edilememiş diye tasvir edilse de hala diri olan Yahudi kültürü ile yeryüzünde varolagelmiş...

Yahudi Çalışmaları Merkezi (YAÇAM) Nedir?

0
YAÇAM ( Yahudi Çalışmaları Merkezi), TUİÇ bünyesinde, geçmişten bugüne kadar uzanan Yahudi serüvenini ve bu serüvende yer alan başta Türkler olmak üzere tüm dünya...

Abbasiler ve Fatımiler Döneminde Yahudiler

0
Hz. Muhammed ile başlayan fetihler ile Emevi dönemine kadar olan fetihlerde Yahudi cemaatleri İslam hakimiyetine girmiştir. Yahudi tebaası İslam idaresinde “zimme” adı verilen bir...

İsrail’de Yahudi Fundamentalizmi Kitabı Analizi

0
KİTAP : İsrail’de Yahudi Fundamentalizm , 294 Sayfa, Anka Yayınları, 2.Basım, Ekim 2004 İstanbul YAZAR : Israel Shahak & Norton Mezvınsky ÇEVİRİ : Ahmet Emin Dağ ...

Yahudi Çalışmaları Merkezi (YAÇAM) Şubat Ayı Haber Bülteni

0
https://issuu.com/tuicd/docs/__ubat_2016_ya__am_b__lteni%20

Neva Şalom Sinagogu’na Tarihsel Bir Yolculuk

0
Kenesset İsrael Sinagogu'nun açılış töreninde (1923), cemaat başkanı David Abraham Boton'un, artan Yahudi nüfusunun dini gereksinimlerine cevap verebilmek adına, yeni ve büyük bir...