Belçika’nın Yeni Partisi: Be.One

0
84

Eski Yeşiller Partisi Senatör’ü  ve Be. One parti kurucusu Meryem Kaçar, Belçika’da artan yabancı düşmanlığı ve anti-Islamist çözümlemelerin Belçika’daki pek çok partinin politikalarının değişmesine neden olduğunu açıkladı. Örneğin, başörtüsü ve Kurban Bayramında kurban kesimine karşı getirilen yasaklarla Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığın demokratik olmadığını ve Temel Hak ve Özgürlüklerin herkesi kapsaması gerektiğini açıkladı. Sivil haklar eylemcisi ve yazar olan Be. One Party kurucusu Lübnan asıllı Dyab Abou Jajah, Belçika politikasının Islamofobi karşı mücadele etmediğini ve herkesin teoride eşit fakat pratikte ayrı tutulduğunu bu şekilde Islamofobinin beslendiğini açıkladı. Parti, Belçika’nın Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmasını hedefliyor. Özellikle Belçika’nın Türkiye’nin Terörle Mücadele ve Türkiye’deki 15 Temmuz Darbe girişimine karşı ikili yaklaşımını eleştirdiler. Avrupa’nın Türkiye’deki darbe girişimini kınayan ve Türkiye’ye bu konuda destek niteliğinde politika geliştirmesi gerektiğini açıkladılar.

Belçika nüfusunun %20 si yabancı kökenli olması nedeniyle Belçika’da azınlık hakları sorunu bugünkü mülteci krizinden çok daha önce başlamaktadır. Belçika’da azınlık oluşumu 2.Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın gelişmiş sanayi ülkelerinde oluşan işçi gücü ihtiyacıydı. Özellikle Fas ve Türkiye’den pek çok işçi Belçika’ya çalışmaya gitmiştir. Kongolular ise 1960’da Belçika kolonisi olmaktan çıkıp bağımsızlığını kazanması ile göç Belçika’ya artmıştır. Bu üç ülke daha sonra 1970 petrol krizinden dolayı Avrupa’da kalmış ve Family Reunification(Aile Birleşimi) ile zamanla Belçika azınlığını oluşturmuşlardır. Belçika’da Ticaret Birliği(1970ler) ve AB ni kuran Maastricht Anlaşmasına kadar sadece Belçika vatandaşları oy kullanma hakkına sahipti. 1992-AB nin kurulması ile azınlıklara yerel seçimlerde oy kullanma hakkı tanındı. Belçika’da azınlıklar ancak Temsilciler Meclisinde Belçika vatandaşı olurlarsa yer alabilirler; Senatoda yer alamazlar. Ancak genel partilere örneğin Yeşiller Partisi gibi katılarak Senatoda yer alabilirler. Genel Partiler oylarını artırmak amacı ile azınlıklara partilerinde yer verirler. Azınlıkların parti kurup Senato’da yer almamasının nedeni azınlıkların demografik sorun olarak görülmesidir ve milletvekilleri grup temsilciliğinin kariyerlerini zedeleyeceğini(bakan olmak gibi) düşünerek azınlık haklarını savunan bir parti kurmamalarıdır.

Günümüzde Belçika vatandaşlığı kazanmak için kısıtlamalar artmaktadır. Örneğin asgari ücret 1,450 Euro civarında maaş gücü olan bir yerde çalışmak gerekir. Artan milliyetçilik ile Avrupa’da vatandaşlık için belgeleriniz tam olsa bile süreç 5 yıldan uzun sürebiliyor. Be.One Partisi 2019 da yerel seçimlere katılacak ve bu kısıtlamaları yumuşatmayı hedefliyorlar.

Asude UYSAL
o-Staj 2018 AÇAM Stajyeri

Kaynakça:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.