2. Dünya Savaşı - arama sonuçları

Aradığını bulamadıysan, yeni bir arama yap

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya’ya Göç ve Göçmen İşçi Hakları

0
Özet Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik anlamda kalkınmayı başarmış ülkelerden biridir. Ekonomik büyüme ise beraberinde artan işgücü ihtiyacını getirmiştir. Almanya gibi gelişmiş ekonomi ülkelerinde...

2. Dünya Savaşı Sonrası Savaş Suçlarının Yargılanması: Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Üzerine...

0
Özet Bu makalede Japonya’nın II. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında işlediği savaş suçları tanıtılmış ve bu suçlar uluslararası hukuk perspektifinden tartışılmıştır. Birinci bölümde uluslararası suçlar...

Dönüşen Savaşlar Değişen Aktörler: Rusya-Ukrayna Savaşından Örnekler

0
Devletlerarası ilişkileri ve toplumsal dinamikleri etkileyen, bu bağlamda günümüzde de varlığını devam ettiren savaş olgusu, her çağın koşullarına adapte olmayı başarmıştır. Söz konusu süreç...

Gıda Milliyetçiliği: Dünya Yeni Bir Döneme mi Giriyor?

0
Covid-19 sürecinin tüm dünyayı etkisi altına alması ve Rusya-Ukrayna savaşının bu sürecin etkilerine eşlik etmesiyle birlikte “gıda milliyetçiliği” kavramı uluslararası ortamda sıkça konuşulan konular...

İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra ABD’nin Ortadoğu Politikasına Genel Bir Bakış

0
Özet Bu makale, İkinci Dünya Savaşı’ndan Obama yönetimine kadar geçen süreye geniş bir çerçeve ile bakmayı ve genel olarak ABD’nin Ortadoğu politikasını ülkeler ve başkanlar...

Kosova Savaşı’nın Gelişiminde ABD Diplomasisinin Etkileri

0
Özet Yugoslavya Federal Cumhuriyeti lideri Josip Tito’nun 1980 yılında hayatını kaybetmesiyle bölge pek çok etnik çatışmanın merkezi haline gelmiştir. Dağılma sürecinde yaşanan en büyük sorunlar...

Sizden Gelenler: ‘Savaşın Sisi’ Belgesel Analizi

0
Yapım Adı: The Fog of War: Eleven Lessons From The Life of Robert S. McNamara (Savaşın Sisi: Robert S. McNamara’nın Hayatından 11 Ders) Yapım Yılı:...

Libya İç Savaşı ve Kurulan Geçici Hükümetler

0
Arap Baharı’nın ardından oldukça karmaşık bir ortam içerisine sürüklenen Libya, halen çatışmaların yaşandığı ülkelerden birisi olmakla birlikte istikrarsız bir duruma maruz kalmıştır. Bu istikrarsız...

Kitap Analizi: Savaşı Yapmak ve Barışı İnşa Etmek

0
Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations (Savaş Yapmak ve Barışı İnşa Etmek: Birleşmiş Milletlerin Barış Operasyonları), Michael W. Doyle, Nicholas Sambanis,...

Türk Dış Politikası’nda Sosyal Medya ve Dijital Platformların Kullanımı: Karabağ (44 Gün) Savaşı Örneği

0
ÖZETGünümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bireylerin sosyal ve politik süreçlere katılımı fazlasıyla artmıştır. Bu minvalde kamu diplomasisi, gerek iç politikada gerek dış politikada ülkeler...