Finlandiya’nın Göçmen Politikası

0
1150

Finlandiya İçişleri Bakanı, Finlandiya’nın büyümesi ve uluslararasılaşması konusunda çözmesi gereken adımlardan birinin ” nitelik sıkıntısı” olduğu konusunda uyardı. Bu konuda işçi temelli göçlerin oluşturulmasındaki politikasını açıkladı. Uluslararası kabiliyet için rekabetin arttığını ve ülkedeki yabancı işçilerin yerleşmesini etkileyen faktörleri düzenlemenin yanında  oturma izni işlemlerinin de düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. Elektronik veya teknolojik hizmetlerinin arttırılması uluslararası kabiliyet için önemli örneklerden biridir. The Helsinki Times gazetesinin raporlarına göre, Finlandiya’daki yaşlı nüfusun yarattığı dışa bağımlılığın iyileştirilmesi için endüstriyel sektörleri etkileyen işçi gücü problemini çözümleyecek nitelikli işçi göçmenlerine Finlandiya ihtiyaç duyuyor.

Özellikle Avrupa’nın yeni popülist partilerinin (ulusalcılar ve radikal sağ) giderek büyümesi ve Brexit’in altında yatan önemli faktörlerden biri, göçmenlik karşıtı politikalar olmasına rağmen, aslında Avrupa’da göçmenlik politikalarını destekleyen ülkeler de var. Bu ülkeler giderek yaşlanan bir nüfus dinamiğine sahiptir. Batı Avrupa’daki yaşlanan nüfusun talep ettiği hizmet ve kaynaklar yerli çalışma nüfusu tarafından karşılanamıyor. Araştırmacı Nate Breznau’ya göre popülizm dalgalı bir seyir izliyor fakat günümüz göçmen karşıtlığı daha fazla artmayacak. Göçmen karşıtı partiler yasalara göre  demokratik sayılabilir fakat bölücülüğü teşvik etmeleri, eğitim ve ekonomik politikalardan yoksun olmaları ve otoriter eğilimleri anti-demokratiktir.

Asude UYSAL
o-Staj 2018 AÇAM Stajyeri

Kaynakça:

Sponsorlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here