Uluslararası Hukuk

ABD’deki Türk Diasporası’nın Etkileri ve Hukuki Statüsü

Özet Uluslararası arenada küreselleşmenin etkisiyle gücün artık sadece devlet tekelinde olmadığı bir gerçektir. Buna istinaden uluslararası politikaları belirleyen devlet dışı pek çok aktör vardır. Bu...

Doğal Hukuk Kavramı ile Türkiye’deki Uluslararası Hukuk Sisteminin İlişkisi

Özet Doğal Hukuk kavramı, insanoğlunun yaradılışından günümüze kadar değişimler geçirerek gelmiş, insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan ve doğal olarak var olan bir kuramdır. Bu...

2. Dünya Savaşı Sonrası Savaş Suçlarının Yargılanması: Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Özet Bu makalede Japonya’nın II. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında işlediği savaş suçları tanıtılmış ve bu suçlar uluslararası hukuk perspektifinden tartışılmıştır. Birinci bölümde uluslararası suçlar...

Kıbrıs ve Adalar Sorunu Özelinde Doğu Akdeniz’de Yetki Alanları Sınırlandırmasının Hukuki Boyutu

Yazıyı görüntüleGiriş Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve 8333 km kıyı hattı uzunluğuna sahip olan aynı zamanda denizlerden, başta seyrüsefer ve ekonomik amaçlı olmak üzere...

Çin’in Uygur Türklerine Karşı Uyguladığı Asimilasyon Politikalarına Türk Kamuoyunun Gösterdiği Reaksiyon

ÖZET 1949 yılında Çin Devletinin almış olduğu karar sonucu Doğu Türkistan Özerk Bölgesinin hakları gasp edilmeye başlanmış ve uygulanan toprak reformları sonucunda Doğu Türkistan halkının...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img