Ersin Kopuz

4 MAKALE
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora öğrencisidir. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi ve Yüksek lisans eğitimini "Kamu Politikası Aktörü Olarak Türkiye'de Derneklerin Özerkliği" teziyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tamamladı. Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Felsefesi ve Sivil Toplum alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazarın Başlıca Makaleleri

Gençlik Dernekleri Tanınsın!

Sivil toplum; bireysel çıkarlardan çok kamusal amaçları hedefleyen, çoğulcu toplum yapısı ile farklılıkları bir arada barındıran yapıdır. Kendi kendini üreten, kendi kendini destekleyen ve...

Türkiye’de Nepotizm, Gençlik ve Gelecek

Bu yazı öncelikle, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi - İSDAM'a ait düşünce dergisinin "Değişen Dinamikler ve Gençlik" konulu sayısında yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için:...

TUİÇ Akademi Sivil Toplum Okuma Önerileri

TUİÇ Akademi Genel Direktör Yardımcısı Ersin Kopuz tarafından sivil toplum alanına ilgili öğrenci, araştırmacı ve uzmanlara katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Okuma listesi; sivil toplum-devlet...

Türkiye’de STK’ların Özerkliği: Fon Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Batı’nın siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri çerçevesinde gelişen bir kavram olan sivil toplum; gönüllü, kendi kendini üreten, kendi kendini destekleyen ve devletin resmi örgütlerinin...

Son İçerikler

Nancy Pelosi’nin Tayvan Ziyareti (Prof. Dr. Seriye Sezen)

TUİÇ TV'de konuğumuz 2015 yılında Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi’nde...

Türkiye’nin İnsani Diplomasisi: Afrika Örneği

Özet Bu yazı Türkiye'nin Afrika'da insani diplomasiyi nasıl uygulandığı hakkında...

Seçimler, Popülizm ve Politik Psikoloji

2020 yılından beri dünyanın gündemini pandemi belirliyor. Pandemi yönetiminde...

Reasons of Political Instability in Italy

In this study, I will try to convey the...