Mülteci Sözleşmesi - arama sonuçları

Aradığını bulamadıysan, yeni bir arama yap

İklim Mültecisi Kavramına Bir Bakış ve Uluslararası Politika Bağlamında İncelenmesi

0
Özet Geçmişten günümüze insanlar siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal gibi birçok sebeplerden dolayı zorunlu veya gönüllü şekilde göçler gerçekleştirmişlerdir. Küreselleşmeyle beraber göç kavramı yaygınlaşmış, farklı fraksiyonları...

Küresel Göç Yönetişimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Rolü

0
Özet Bu yazı son yıllarda uluslararası siyasette çokça gündeme gelmeye başlayan göç konusunu küresel yönetişim ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) rolü üzerinden araştıracaktır....

Göç Deneyiminde İki Kez Dezavantajlı Olmak: Türkiye’deki Mülteci LGBTİQA+’lar

0
Türkiye’de mülteci sorunu ve toplumsal cinsiyete dayalı yaşanan sorunlar gittikçe görünürlük kazanmakta ve güncel tartışmalara dahil edilmektedir. Bu yazı, mülteci sorunu ile toplumsal cinsiyetin...

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesine Uluslararası Örgütlerin Tepkileri

0
Özet İstanbul Sözleşmesi ya da Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve...

Türkiye’de Ulusal ve Uluslararası Örgütlerin Kadın Mültecilere Yönelik Çalışmaları

0
ÖZET:İnsan onuru, evrensel bir niteliğe sahip ve korunması muhakkak gerekli bir kavram olduğundan insan onuruna yakışır bir hayat sürmek de her bireyin hakkıdır. Ancak,...

Kadın Hareketleri Üzerine Bir İnceleme: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Sözleşmesi

0
ÖZET: Kadın hareketleri 18. yüzyılda kadınların her alanda kendi haklarını aramak için oluşturduğu toplumsal ve siyasi hareketler olarak başlamıştır. Sivil toplum olarak kadın hareketleri ülkeden...

Göçün Görünmez Yüzü: Türkiye’de Mülteci Kadınlar

0
Göç, insanlık tarihinin başından bu yana karşımıza çıkan ve çıkmaya da devam edecek bir olgudur. Bu olgu, sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik ve siyasi nedenlerle...
Suriyeli Mülteciler Raporu

Suriyeli Mülteciler Raporu

0
بلد اي على أرسلني إنساناًو اتركني و Beni İstediğin Ülkeye Gönder, Fakat İnsanca Bırak! Country Does Not Matter, Let Me Be Human!Savaşın mağdurları her zaman olduğu gibi...

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya’ya Göç ve Göçmen İşçi Hakları

0
Özet Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik anlamda kalkınmayı başarmış ülkelerden biridir. Ekonomik büyüme ise beraberinde artan işgücü ihtiyacını getirmiştir. Almanya gibi gelişmiş ekonomi ülkelerinde...

Sorun Eşitsizliği Arttıran Politikalar, Göçmenler Değil

0
TUİÇ Akademi genel direktörü Burak YALIM, bu görüş yazısında dünyanın 2022 yılında göç ve göçmenler konusunda nasıl bir sınav verdiğini farklı coğrafyalardaki göç hareketleri ve göç yönetimine dair gelişmeler ışığında ele alacak.