Ulus Devlet ve Şiddet

0
Anthony Giddens, 2008, Kalkedon Yayınevi, Sayfa Sayısı: 480    Ulus Devlet ve Şiddet kitabının yazarı Anthony Giddens, günümüzün önde gelen  toplum bilimcilerinden biridir. Giddens, Hull Üniversitesi'nde sosyoloji...

Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi

1
Judith Butler, Cinsiyet Belası, 2016, Metis Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 248 Cinsiyet Belası eserinin yazarı Judith Butler, bu kitabında esas olarak feminizmin öz eleştirisini yaparken Queer...

Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih

0
Amila Buturovic ve Irvin Cemil Schick,Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih, 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 377   Kitap, Todorova’nın da değindiği...

Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme

0
 Immanuel Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme (Zum Ewigen Frieden. Ein  Philosophischer Entwurf),1960, Ankara Üniversitesi Siyasal  Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 56   "Harp, yok ettiğinden...

Belgrad 500 Yıl Sonra

0
Süha Umar,  Belgrad 500 Yıl Sonra, 2015, Boyut Yayın Grubu, Sayfa Sayısı: 288   Belgrad 500 Yıl Sonra adlı kitap, Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçisi Süha Umar’ın...

11. Peron: Bir Yanı Memleket Bir Yanı Gurbet

0
Gökhan Duman, 11. Peron, 2018, Vadi Yayınları, Sayfa Sayısı: 200   Gökhan Duman’ın yazmış olduğu 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Akım...

Avrupa Birliği’nin Arayışında Batı Balkanlar

0
    Avrupa Birliği’nin Arayışında Batı Balkanlar,  Erjada Progonati, 2020, Pegem Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 178   Avrupa Birliği (AB), globalleşen dünyada birçok alanda önem arz eden bir...

Feminist Teori

0
  Josephine Donovan, Feminist Teori, 2020, İletişim Yayınları, Sayfa Sayısı: 406   Felsefi ve Tarihi Açıdan Kadın Kimdir?   “Bütün erkekler ve kadınlar eşit olarak yaratılmışlardır, yaratıcıları tarafından verilmiş...

Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine

0
Arthur Schopenhauer, Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine, 2009, Say Yayınları, Sayfa Sayısı: 128   “Eğer dünyada hak-adalet hâkim olsaydı, bir kimsenin kendi evini inşa etmesi yeter,...

Yeni Osmanlıcılık- Hınç, Nostalji, Narsisizm

0
Nagehan Tokdoğan, Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm, 2020, İletişim Yayınları, Sayfa Sayısı: 285 “Sembolize edilmemiş her kayıp sonraki kuşaklara musallat olmak üzere daima  geri döner.”...