Uluslararası İlişkiler Teorileri

Realizm Bağlamında Çin Japonya İlişkileri ve Tehdit Algısı

Özet Japonya ve Çin ilişkileri uzun bir tarihe dayanmaktadır ve ekonomi, insani yardım, eğitim, kültür ve turizm alanında sıkı bir etkileşim içindedir. Fakat iki ülkenin...

Post-Kolonyalist Bakış Açısından Latin Amerika’da Bağımsızlık Süreci

Özet Postkolonyalizm, sömürgeciliğin ve emperyalizmin kültürel mirasının, sömürgeleştirilmiş insanların ve topraklarının kontrolü ve sömürülmesinin insani sonuçlarına odaklanan eleştirel bir akademik çalışmasıdır. Daha spesifik olarak, (genellikle...

Devletlerarası Nükleer Silahlanma Konusunun Realist Teori Çerçevesinde İncelenmesi

Özet Nükleer silahlar ve bu silahları ortaya çıkaran nükleer enerji, dünya çapında yarattığı etkiler bakımından uluslararası alan içinde önemli bir yere sahiptir. Kitle imha silahı,...

Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminist Hareketler

Özet Kadın hareketleri ilk olarak 18. yüzyılda temellerini atmıştır. 19. ve 20. yüzyılları kapsayan dönemde ise belirginleşip şekil almaya başlamıştır. Üç dalga şeklinde görülen feminizm,...

Realist Teori Perspektifinden Abd-Çin Gerilimi: Trump-Biden Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Özet:  Uluslararası ilişkilerin ana akımlarından biri olan realizm, devletlerin dış politikalarını belirlemelerinde önem arz eden bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Realist yaklaşım Amerikan dış politikasında...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img