Ana Sayfa Etiketler Sivil Toplum

Etiket: Sivil Toplum

Hızlı Moda Akımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda İncelenmesi

0
ÖZET: Sürdürülebilirliğin sadece ekonomik açıdan ele alınmasının öneminin azalmasıyla toplumsal, çevresel ve ekolojik açıdan da kapsamlı şekilde uygulanması, sürdürülebilirliği her alana uygulanabilir kılmıştır. Tekstil ve...

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerin Kırılgan Gruplar Üzerinden Kadınları Hayata...

0
  ÖZET Küreselleşme çağı ile birlikte günümüzde sivil toplum örgütlerinin faaliyeti giderek artmıştır. Dolayısıyla toplumu yönlendiren, harekete geçiren temel etmen olarak görülmektedir. Sivil toplum kavramının...

Social Dilemma (2020)

0
“Ölümlülerin hayatına giren tüm büyük olaylar beraberinde lanet getirir.” -Sofokles Biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Baudrillard'ın tanımladığı “Tüketim Toplumu”nda mı? Debord’un tanımladığı “Gösteri Toplumu”nda mı? Giddens’ın “Postmodern...

Sivil Toplumun Gelişiminin Arap Baharına Etkisi: Tunus ve Suriye Karşılaştırması

0
ÖZET Bu çalışmada Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’ya yayılan Arap Baharı’nda sivil toplum bilincinin etkisi incelenmiştir. "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem Ortadoğu coğrafyasının yakın tarihinde çok önemli...

Madde Bağımlılığı Alanında Faaliyet Sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Motivasyonu

0
ÖZET: Bu çalışma madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin gönüllü olma nedenlerini ve motivasyonlarına etki eden faktörleri daha evvel yapılmış olan araştırmalar...

Haftalık Sivil Toplum Bülteni / 02-09 Nisan

0
Habitat Derneği- Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında “Bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimini” Habitat Derneği tarafından online olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim  Tarihi: 7 Nisan...

Tek Parti Döneminde Değişen Kadın Rolleri ve Kadın Hareketleri

0
ÖZET: Geçmişten günümüze Türk toplumu içerisinde kadının konumu sürekli olarak sorgulanmıştır. Süreç içerisinde çeşitli atılımların, düzenlemelerin ve mücadelelerin var olduğu gözlemlenmiştir. Türk kadını için en...

Sivil İtaatsizliğin Demokrasileri Etkisi: Gandhi Örneği

0
ÖZET: Bireylerin haksızlıklara, yanlış buldukları hükümet politikaları ve eylemlerine karşı çıkması sonucunda “sivil itaatsizlik” kavramı ortaya çıkmıştır. Kavramın temelini atan Thoreau, iktidarın adaletsiz karar vermesinin...

Haftalık Sivil Toplum Bülteni / 26 Mart-2 Nisan

0
  ÇAÇAV- Çaçav Gençlik İstanbul Ağı  2013 yılında Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı adı ile kurulmuş olsa da bugün multidisipliner bir yaklaşımla faaliyet gösteren ÇAÇAV, çocuk...

Modern Sivil Toplum Kavramı ve Sosyal Kimlik Teorisi

0
Özet Bu çalışmanın amacı günümüzde bireyselleşme ile küreselleşme arasında kalan ve kendi kimliğini bulmak üzere sürekli çaba harcaması gerektiği görülen insanın, öncelikli olarak kendisini bu...