Home Blog

Xi Jinping Düşüncesinin Gerçek Kökleri

0

Xi Jinping Düşüncesinin Gerçek Kökleri: Çinli Siyaset Filozoflarının Moderniteyle Uzun Mücadelesi
Rana Mitter tarafından kaleme alınan bu yazı Foreign Affairs Dergisinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. 

2023 yılında Çin’in en çok izlenen ikinci televizyon kanalı olan Hunan TV, Marx Konfüçyüs’le Buluştuğunda adlı bir diziyi yayınladı. Kibir gerçekti: iki düşünürü canlandıran aktörler (Konfüçyüs ten rengi bir elbise giymiş ve Karl Marx siyah takım elbise ve aslan rengi beyaz bir peruk giymişti), Konfüçyüsçülüğün geliştirilmesinde oynadığı rol ile tanınan bin yıllık bir okul olan Yuelu Akademisi’nde buluştu. 

Beş bölümden fazla Marx ve Konfüçyüs siyasetin doğasını tartıştılar ve Konfüçyüsçülük ile Marksizmin uyumlu olduğu ya da Marx’ın bilinçaltında teorilerini Konfüçyüsçü bir kuyudan almış olabileceği sonucuna vardılar. Bir bölümde Marx, kendisinin ve arkadaşının “[siyasi] istikrar konusunda ortak bir kararlılığa sahip olduklarını” belirterek, “gerçekte ben de uzun bir süre boyunca Çinliydim” ifadesini ekleyerek onun düşüncesinin her zaman geleneksel Çin dünya görüşleriyle uyumlu olduğunu öne sürdü. .

Dizi, Çin Komünist Partisi tarafından desteklendi ve Başkan Xi Jinping’in ülkesinin ideolojik kimliğini yeniden kavramsallaştırmaya yönelik kapsamlı siyasi projesinin bir parçasını oluşturdu. Xi, 2012 yılında göreve başladığından bu yana Çin halkının, “Xi Jinping Düşüncesi” olarak adlandırdığı Çin ideolojisine ilişkin yorumunu anlamasını zorunlu hale getirdi. Bürokratların, iş adamlarının ve pop yıldızlarının bunu onaylaması gerekiyordu; öğrenciler artık bunu okulda öğreniyorlar; ÇKP üyeleri, emirlerini düzenli olarak ileten bir akıllı telefon uygulaması kullanmalıdır. Xi’nin düşüncesinin anahtarı, Marksizmi Konfüçyüsçülükle eşleştirmek: Ekim 2023’te, günümüz Çin’inin Marksizmi kendi “ruhu” ve “güzel geleneksel Çin kültürünün kökü” olarak görmesi gerektiğini ilan etti.

Büyümedeki yavaşlamanın yatırımcılar arasında şüpheleri ve yurt içinde halkın güvensizliğini beslemesi nedeniyle Xi’nin Çin’in ideolojik temellerini yeniden tanımlama çabaları giderek daha acil hale geliyor. Ekonomik gücüne hükümet biçiminden çok daha fazla saygı duyulan bir ülkeye liderlik ediyor: Çin artık dünyanın büyük ekonomileri arasında bir yer kazandı ancak uluslararası düzenin adaylarından biri olmaya devam ediyor. Batılı ülkeler, Xi ve diğer Çinli liderleri hayal kırıklığına uğratacak şekilde, Çin modern liberal değerlere uymadığı sürece Çin’in küresel nüfuzunu kabul etmekte isteksiz olacaklardır. Ancak Marx ve Konfüçyüs’ü sentezleme girişimi, Çin dışındaki ve içindeki gözlemciler arasında şaşkınlığa, hatta alay konusu olmasına yol açtı.

Geçtiğimiz yüzyılda Çinli komünist düşünürler, gelişen bir geleceğin geçmişten tamamen kopmayı gerektirdiğine inanma eğilimindeydiler. Özellikle Çin’in biçimlendirici erken dönem Marksist düşünürleri, hiyerarşiyi, ritüeli ve idealleştirilmiş bir geçmişe dönüşü vurgulayan bir felsefe olan Konfüçyüsçülüğü genel olarak kınadılar. Mao Zedong ve diğer Çinli Marksistler, Konfüçyüsçülüğün teorik olarak devrimi ve sürekli değişimi yücelten Marksizm ile uyumsuz olduğuna ve siyaset üzerindeki pratik etkisinin Çin’i zayıflattığına inanıyorlardı. Onlara göre Konfüçyüsçü düşünce, modernitenin zorluklarına uyum sağlayamayan, can çekişen bir bürokrasi yaratmıştı; Bu feragat, nihai ifadesini Mao’nun Kültür Devrimi sırasında, Çin Kızıl Muhafızlarının filozofun mezarını dinamitleyip önüne çıplak bir ceset asmasıyla buldu.

Ancak bu kadar zengin bir tarihe sahip bir ülkede geçmişi silmek her zaman bir mücadele olmuştur. Ülkelerinin siyasi değişime Çin kaynağından türetilmiş yöntemlerle yanıt veren bir ülke olarak görülmesi gerektiği, Çinli düşünürler ve genel olarak Çinli insanlar için sürekli olarak önemli görülmüştür. Her ne kadar Çin’in yirminci yüzyılın başlarındaki siyaset teorisyenlerinin çoğu Konfüçyüsçülüğü kınamış olsa da, diğer düşünürler Çin’in modernleşmek için Batılı fikirleri (milliyetçi, liberal ya da Marksist olsun) taklit etmesi gerekmediğini göstermeye çalıştılar. Geleneksel Çin fikirleri evreninde farklı ama potansiyel olarak etkili bir modernizasyon türü için bir yol haritası buldular.

Tsinghua Üniversitesi’nde Çin dili ve edebiyatı uzmanı olan Wang Hui, başyapıtı Modern Çin Düşüncesinin Yükselişi’nde, Çin felsefesini yeniden şekillendirmek için çalışan on dokuzuncu yüzyıl sonu düşünürlerine geri dönüyor. İlk olarak 2004 yılında Çince olarak basılan kitap, geçen yıl Michael Gibbs Hill yönetimindeki birçok çevirmenin çalışmasıyla yeni bir İngilizce baskısında yayımlandı. Çeviri 1000 sayfanın üzerinde olmasına rağmen, dört ciltlik Çince orijinalin yarısından biraz fazlasını temsil ediyor. Wang, Çin’in bin yıllık tarihi boyunca siyaset teorisi ile daha somut yönetim sorunları arasındaki bağlantıları analiz ediyor. Ancak 1644’ten 1912’ye kadar Çin’i yöneten Qing hanedanının “modern Çin’e ilişkin açıklamaların nasıl yorumlanacağı sorusundan kaçınamayacağını” belirtiyor. Wang’ın bir grup geç dönem Qing düşünürünün çalışmalarını derinlemesine araştırması, Çin’in Marksizmi benimsemesinin, Çin’in Marksizm’i benimsediğini ima ediyor. Konfüçyüsçülüğün toptan reddedilmesinden kaynaklanmıyor. Çin Marksizmi tam da bu geç dönem düşünürlerin Konfüçyüsçü düşünceyi modernitenin zorluklarına uygulamaya çalışmalarından dolayı ortaya çıkacak alana sahip olmuş olabilir.

Modern Çin Düşüncesinin Yükselişi oldukça ayrıntılıdır, ancak Hill’in güzel bir girişi İngilizce okuyan okuyucunun yerini belirlemeye yardımcı olur. Ve metin, siyasi düşüncesinde her zaman canlı ve çoğulcu olan bir Çin’i parlak bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tablo, dışarıdaki gözlemcilerin ve hatta bazı Çinli tarihçilerin, Çin düşüncesinin yekpare ve ani kopmalara yatkın olduğu yönündeki tipik algısıyla çelişiyor.

Bir bakıma Modern Çin Düşüncesinin Yükselişi, Xi’nin Marksizm ile Konfüçyüsçülük sentezi girişimini daha az mantıksız gösteriyor. Bir geçmişi var; ciddi düşünürler bunu daha önce denemişti. Pek çok yazar, Xi’nin “ideolojik çalışmasının”, yüksek ipotek ödemeleri yapmak veya yaşlılarına sağlık hizmeti sağlamak gibi maddi sorunlarla giderek daha fazla mücadele eden sıradan Çinli insanlarla hiçbir ilgisinin olmadığını veya olamayacağını öne sürdü. Ancak Çin’in anomisi aynı zamanda bir ulusal kimlik krizidir. Ve Wang’ın kitabı üstü kapalı olarak ülkenin ideolojisini yeniden tanımlama çabalarının bu krizin çözümüne yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak Wang’ın analizi aynı zamanda ÇKP’nin nerede yoldan saptığını da ortaya koyuyor. Parti, yeni ideolojisini basit, küstah terimlerle ifade ediyor, klasiklerin incelikli olmayan okumalarından yararlanıyor ve eleştirilere izin vermiyor. Yirminci yüzyılın başında Konfüçyüsçülüğün geçerliliğini savunan düşünürler, bu ilginin anahtarının düşünürlerin Çin felsefesinin doğasını tartışmasına izin vermek olduğuna inanıyorlardı.

FELSEFELER VE KRALLAR

Çağdaş Çin’in en etkili aydınlarından biri olan Wang, komünist devrim sonrası dönem hakkında sık sık yazılar yazdı. 1989’da demokratik reformlar için öğrenci hareketinin bir katılımcısıydı ve 1990’larda başkalarının Çin’in “Yeni Solu” olarak adlandırdığı grubun önde gelen üyelerinden biri oldu. 2010 tarihli The End of the Revolution (Devrimin Sonu) adlı kitabında Çin’in 1990’larda piyasalaştırmaya yönelmesini eleştirdi.

Ancak Çin Düşüncesinin Yükselişi’nde Wang, Çin’in çalkantılı yirminci yüzyıl tarihinin hiçbir yönünü açıkça ele almıyor. Mao yalnızca bir kez sahneye çıkıyor. Bu çalışmada Wang, modernitenin ortaya çıkardığı zorluklarla zaten boğuşmuş olan eski Çinli düşünürlerle daha çok ilgileniyor ve Çin’in değiştiğinde bunu iç kaynaklardan yararlanarak yaptığını savunuyor. (Hill’in baskısında tercüme edilmeyen sonraki ciltler yirminci yüzyılın başlarına aittir.)

Wang’ın çalışması Song (960–1279) ve Ming (1386–1644) hanedanlarında, Taoizm ve Budizm’in getirdiği zorluklar karşısında geleneksel Konfüçyüsçülüğü uyarlayan bir düşünce okulu olan neo-Konfüçyüsçülükle başlıyor. Analizi, Qing hanedanlığının sonlarına doğru ortaya çıkan bir düşünce türünü tartışırken en güçlü çağdaş dikkatini kazanıyor. Qing döneminin zirvesinde Çin, nüfusunu ikiye katladı ve topraklarını genişleten son derece başarılı askeri kampanyalar yürüttü. Avrupalılar onun kendine özgü sanat eserlerini ve porselenlerini satın alıp kopyalamaya çalıştılar. Ancak 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde ekonomik başarısızlıklar ve İngilizlerin Afyon Savaşları’nda aldığı yenilgi, Çin’i varoluşsal bir kriz noktasına getirmişti. Çin, aralarında Japonya, Rusya ve ABD’nin de bulunduğu bir dizi yükselen güçle aşağılayıcı anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıktan sonra, sanki modern çağda gelişmeye uygun değilmiş gibi göründü.

Olası sonuçlardan biri, Çin geleneklerinin modası geçmiş olduğu ve milliyetçilik ve Marksizm de dahil olmak üzere Batılı fikirler lehine bir kenara atılması gerektiğiydi. Wang, son dönem Qing imparatorluğunu altüst eden sorunun, diğer devletlerin Çin’e karşı maddi avantajlar elde ettiği jeopolitik bir sorun olmadığını savunuyor. Bu bir dünya görüşü kriziydi. Akademisyenler uzun süredir Konfüçyüsçülüğün on dokuzuncu yüzyıl Çin siyasetine uygulanma biçimlerinin ülkeyi katılaştırdığını, yani kapitalizm, liberalizm ve milliyetçilik gibi modern Batı ideolojileriyle bağlantı kuramaz hale getirdiğini ileri sürüyorlardı. Konfüçyüsçülüğün geleneğe ve hiyerarşiye saygıya yaptığı vurgu, yabancı istilalara ve iç isyanlara ustaca yanıt vermekte veya güvenliği ve altyapıyı sürdürmek için yeterli vergi gelirini sürdürmekte başarısız olan köklü, bazen yozlaşmış bir bürokrasiyi haklı çıkarıyordu.

Ancak Wang aynı zamanda bu tür bir durgunluğun Konfüçyüsçülüğün doğasında olmadığını da öne sürüyor. Aslında Konfüçyüsçü düşünce dünyası geniş ve esnekti. Konfüçyüsçü düşünürler çoğu zaman yabancı fikirlerle karşılaşmaktan, onları Çin’i yeni tarihsel koşullara uyarlamak için birleştirmek veya sentezlemekten hoşlanırlardı. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru, antik Han hanedanlığı tarafından ortaya çıkarılan yeni bir alfabeyle yazılmış metinlere dayandığı için bu adı alan “Yeni Metin” hareketindeki düşünürler, kendi Konfüçyüsçü kültürel evrenlerinin kendisini yeniden şekillendirebileceği yolları araştırdılar. Batılı fikirlerle karşı karşıya kaldığında.

Wang, modernitenin onlara cevap verilemez bir meydan okuma sunmadığını, eski ile yeni arasında bir çatışma yaratmadığını savunuyor. Bunun yerine Yeni Metin düşünürleri, Konfüçyüsçü ayinlerin veya ilkelerin yasalara dönüştürülmesinin, bu ilkelerin küreselleşme ve Batı emperyalizminin ortaya çıkardığı yeni taleplerle “büyük bir yeniden birleşmesini” sağlayabileceğini öne sürdüler. Yeni Metin düşünürleri, hükümetteki yolsuzluğun zayıflatıcı etkisine karşı koymanın yollarını bulmak istiyorlardı. Wang, önde gelen Yeni Metin düşünürü Wei Yuan’ın Çinli liderlerin, Konfüçyüsçülüğün Çin’den doğan fikir ve stratejilere kesinlikle ayrıcalık tanınmasını talep ettiği yönündeki varsayımına nasıl meydan okuduğunu anlatıyor. “İçerisi” ile “dışarısı” arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya çalıştı; Bu ona, Çin’in sınırlarını savunmak için yeni önlemler ve Güney Çin’de bir tersane ve cephanelik inşası da dahil olmak üzere Batılı yenilikleri içeren askeri modernizasyon fikrini savunmasına olanak sağladı. Kang Youwei gibi düşünürler, Konfüçyüsçülük içinde modernleştirici unsurları keşfettiler ve doğru bir yorumun, Konfüçyüsçülük’ün Batılı modernleştirici fikirlerin enerjisine paralel veya onu karşılayabilecek bileşenlere sahip olduğunu ortaya çıkardığını savundular. Kang, Konfüçyüsçü teorilerden yararlanarak datong veya “büyük birlik” fikrini formüle etti; “dünyadaki büyük veya küçük, uzak veya yakın her şeyin bir olacağı” bir gün.

Kang, Konfüçyüsçü bir dünya görüşüne sahip olmakla, sınırları anlamsız bularak göz ardı eden bir dünyayı savunmak arasında hiçbir ayrım görmüyordu. Önerileri ona nüfuz kazandırdı ve Çin’i Japonya’ya benzer bir anayasal monarşiye doğru yönlendirmeyi amaçlayan 1898 Yüz Gün Reformu hareketinde merkezi bir rol oynadı. Paniğe kapılan Çin’in muhafazakar hükümdarı imparatoriçe dul Cixi, tutuklanmasını emretti ve onu sürgüne zorladı. Ancak fikirleri ölmedi. Geç Qing dönemi, büyük bir entelektüel heyecanın yaşandığı bir dönemdi ve bazıları Japonya’da sürgünde olan Çinli düşünürler, bir dizi yeni dergide Kang’ınki gibi teorileri tartışmaya devam etti.

Yeni Metin düşünürlerinin duruşu muhtemelen gelecek neslin Marksizme açık olmasını sağladı. 1925’te yazar Guo Moruo, Hunan TV’nin yeni dizisine kısmen ilham veren bir kısa öyküde Marx’ın “Konfüçyüs tapınağına girişi” hakkında yazmıştı. Çin komünist devriminin merkezi isimlerinden biri olan Liu Shaoqi, 1939 tarihli “Nasıl İyi Bir Komünist Olunur” başlıklı metninde, materyalist olmaktan çok Konfüçyüsçü bir ifadeyle komünist “erdemlere” atıfta bulundu.

İNANÇ KRİZİ

Çin Düşüncesinin Yükselişi bir bakıma tarihsel bir bilimdir. Ancak Qing Hanedanlığı’nın son döneminin entelektüel dünyasına ilişkin anlatımı, günümüz Çin’ine keskin bir ışık tutuyor. Qing düşünürlerinin son dönemlerindeki temel önermelerden biri, Çin’in yalnızca o dönemde karşı karşıya olduğu krizden bir çıkış yolu bulması değil, aynı zamanda çözümü modern öncesi Çin kültürel biçimlerine yerleştirmesi gerektiğiydi. Son dönem Qing düşünürlerinin karşı karşıya olduğu durum, günümüz Çin’ininkine uzaktan yakından benzemeyebilir. Onlar bu yazıyı yazarken Çin derin bir mali krize batmış durumdaydı ve iç isyanlarla kuşatılmıştı; kırsal bölgelerinin çoğu derinden yoksullaşmıştı ve egemenliği, yabancı istilalar ve dayatılan taraflı anlaşmalar nedeniyle büyük ölçüde tehlikeye atılmıştı. Çin artık muazzam bir ekonomik ve askeri güce sahip. Ulusal egemenliğine yönelik anlamlı bir tehdit yoktur.

Ancak bugün yükselişte olan birçok ülke gibi Çin de, yirminci yüzyılda büyük ölçüde Batı tarafından yaratılan dünyanın uluslararası normları üzerinde bir sahiplenme duygusu hissetmiyor. Çinli seçkinler bu normların ve onların evrenselci entelektüel öncüllerinin büyük ölçüde Çin’e empoze edildiğine inanıyor. Ve Çin’in gücüne rağmen, kriz duygusundan giderek daha fazla etkileniyor. Bu duygu kısmen maddi koşullara bir tepkidir. Çin’in kentsel genç işsizliğinin şu anda yüzde 20 veya daha yüksek olduğu tahmin ediliyor ve büyüyen kırsal-kentsel eşitsizliğin kökleri ekonomiden kaynaklanıyor. Çinli ailelerin artık ipotek ödemelerini karşılamada veya yetersiz sağlık hizmetleri ve emekli maaşlarıyla baş etmede yaşadıkları zorluklar da aynı şekilde.

Ancak Çin’in anomi anlayışı, özellikle gençler için aynı zamanda sosyolojiktir. Sadece ekonomik çözümlerle çözülemez. Son dönemdeki olağanüstü ekonomik büyüme Çin vatandaşları arasında bir benlik kavramı yarattı: Çin cesur, yükselen bir güçtür ve Çinli olmak en ileri teknolojiye sahip olmak anlamına gelir. Bu anlayışın özüne artık meydan okunuyor. Çin’in şaşırtıcı büyüme yörüngesi zirveye ulaşmış gibi görünüyor; insanların sadece banka hesapları değil, aynı zamanda kimlik duyguları da boşalmış durumda.

Bugün pek çok Çinli profesyonelin kendilerini tanımlamak için sıklıkla kullandığı kelime “depresif”. Akıl sağlığı sorunlarının kabul edilmesinin derinden damgalandığı bir kültürde, 2020 ulusal anketine katılanların yüzde 35’i sıkıntı, kaygı veya depresyon yaşadıklarını söyledi. Sosyal medyada genç Çinliler hayal kırıklığını ve hoşnutsuzluğunu ifade ederek, “düz durduklarını” (tangping) veya “çürüdüklerini” (bailan) ilan ediyorlar. COVID-19 tecrit dönemi devlete olan güveni sarstı.

İş dünyası, akademi ve medyadaki genç Çinli profesyoneller giderek daha fazla kafa karıştırıcı buldukları kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. (Örneğin, pek çok Çinli öğrenci yurt dışında eğitim almak için istekli, ancak birçoğuna da bunu yapmaları halinde Çin bürokrasisindeki yükselişlerinin sekteye uğrayacağı söyleniyor.) Çin’in nüfusu yaşlanmaya başladıkça, gençler eğitimin maliyetinin farkına varmaya başlıyor. Yaşlı ebeveynlere bakmak ağır bir yük olacaktır.

Bu tür gelişmeler, Qing Hanedanı’nın son dönemindeki düşünürler için olduğu gibi, Çin’deki yaşamı çekilmez hale getirmiyor. Ama bunu tatmin edici olmaktan çıkarıyorlar. Çin sağlam bir ekonomik büyüme yaratmaya devam edebilir. Ancak “Sağlam ama muhteşem değil” heyecan verici değil. “Zayıf ve kırılgan” daha kötü olurdu.

Pek çok Batılı gözlemci Japonya’yı, emlak balonu çöktüğünde ve bir ülke yaşlanma dönemine girdiğinde ne olacağı konusunda Çin’e bir uyarı olarak gösteriyor. Ancak Japonya, önemli bir bölgesel role ve dünyada yaşanacak en iyi yerlerden biri olma ününe sahip, güçlü bir küresel ekonomi olmaya devam ediyor. Çin, iç ekonomisini hizmet sektöründe yeni işler yaratacak ve yaşlı bakımına yoğunlaşacak şekilde ayarlayarak Japonya’nın izinden gidebilir. Böyle bir Çin yaşamak için uygun bir yer olabilir. Ancak yükselen bir gücün temelini oluşturan kahramanca enerjiyi sağlayamaz.

GELENEKSEL TIP

Bu bağlamda, Xi’nin Marksist toplum görüşünü Konfüçyüsçü bakış açısıyla birleştiren yenilenmiş bir ideoloji sunmaya çalışması biraz daha mantıklı geliyor. Marksizm özeleştiriyi teşvik ediyor ve gerçek politikaya uygulandığında tasfiyelere yol açma eğiliminde oluyor. Bunlar, Xi’nin kırılgan bir siyasi dönemde kaçınmak istediği olgulardır. Konfüçyüsçülük istikrara ve otoriteye saygıya öncelik verdiğinden, yüzeyde onun sentezi yalnızca kendisini ve partiyi eleştirilere karşı savunma çabası gibi görünebilir.

Ancak Wang’ın çalışması, üstü kapalı olarak Konfüçyüsçülük ile Marksizmin doğası gereği uyumsuz olmayabileceğini öne sürüyor. Her ne kadar doğrudan çağdaş Çin’e hitap etmese de, analizinin günümüz Çin’iyle büyük bir ilgisi var. Çalışmaları, ortaya çıkan zorluklarla yüzleşmek için geleneksel Çin felsefesini kullanma çabasının bir emsali olduğunu gösteriyor. Geçenlerde Çin’de Marksizm-Leninizm’in önde gelen okullarından birinde okuyan bir öğrenciyle konuştum. “Marksizm sizin için ne ifade ediyor?” Ona sordum. Marksizmi çalışmanın kendisine kişisel gelişimi üzerinde düşünmenin bir yolunu sunduğunu açıkladı. Marksizmin ona derin bir huzur verdiğini söyledi.

İlgimi çekti, ona söyledim. Anlattığı şey bana Marksizm’den çok Konfüçyüsçülük gibi geldi. Belki de Xi’nin geleneksel kültüre artan vurgusunun bir kısmını özümsemişti. Ama belki de sezgisel olarak ona iki felsefenin unsurları uyumlu görünüyordu ve kendi kültürünün kendi kuşağının moral bozucu belirsizlik ve sürüklenme duygusuna bazı yanıtlar verdiğini hissetmek onu rahatlatıyordu.

Sadece yirmi yıl önce Çinli akademisyenler siyasi alternatifleri tartışmakta daha özgürdü.

Eğer Marksizm-Konfüçyüsçülük birleşimine yönelik samimi bir çaba hayata geçirilebilirse, bu, Çin’in aynı anda iki fikre sahip olmasına izin vererek bu anominin giderilmesine yardımcı olabilir. Marksist bir dünya görüşü, örneğin temiz enerjiye geçiş, ABD hegemonyası veya liberal uluslararası düzen gibi konulardaki dramatik değişimler ve sarsıcı çatışmalarla şekillenmeye devam eden bir geleceği öngörür. Konfüçyüsçülük tarafından desteklenen bir dünya görüşü, Çin’in gelecekte daha fazla sakinliğe, öngörülebilirliğe ve istikrara ihtiyaç duyacağı ve doğrudan askeri çatışmaların muhtemelen Çin’in kendi çıkarlarına zarar vereceği fikrine uyum sağlayabilir.

Çin siyasi düşüncesi canlılığını ve çeşitliliğini koruyor: bu devam eden bir çalışma. Şangay’daki Fudan Üniversitesi’nde filozof olan Bai Tongdong, 2019’da Siyasi Eşitliğe Karşı adlı bir kitap yayınladı. Kışkırtıcı başlığa rağmen bu çalışma, Konfüçyüsçü değerlere dayanan meritokrasi gibi bazı demokratik olmayan yönetim biçimlerinin liberal değerleri demokrasiden daha iyi koruyabileceğini öne sürerek liberalizmin güçlü bir savunucusudur. Genellikle realist olarak kabul edilen diğer Çinli düşünürler de klasik fikirlerle boğuşuyor; Örneğin, uluslararası ilişkiler uzmanı Yan Xuetong, 2011 tarihli Antik Çin Düşüncesi, Modern Çin Gücü adlı kitabında çağdaş küresel düzeni yorumlamak için modern öncesi Çin düşüncesinden yararlanıyor.

Xi’nin yapmaya çalıştığı sentez türü için yüzyıllar boyunca Çin felsefesinin emsalleri göz önüne alındığında, onun çok eski kaynaklara bu kadar çok bel bağlaması ilginçtir. Konfüçyüsçülüğü moderniteyle uzlaştıran bir televizyon dizisi kolaylıkla daha uzun ve daha zengin olabilirdi: Yeni Metin düşünürü Kang, Konfüçyüs’ün bir reformcu olarak rolünü tartışıyor gibi görünebilirdi. Yirminci yüzyılın başıboş düşünürü Liang Shuming, Mao’yu tam olarak “Çin özelliklerine sahip sosyalizm”in ne olduğu konusunda tartışabilirdi. Aslında bu iki düşünür 1946’da tam da bu konuda canlı bir tartışma yürüttüler. Ancak Yeni Metin düşünürlerini kabul etmek özellikle tehlikeli olabilir çünkü onlar iç tartışmaya ve düşüncenin çoğulculuğuna değer veriyorlardı.

Xi’nin Konfüçyüs ile Marx’ı sentezleme çabası bir alıştırma olarak geçersiz değil. Ancak Wang’ın orijinal Çince metninin 2004’te yayınlandığı gerçeği üzerinde durmakta fayda var. Sadece yirmi yıl önce Çin’in entelektüel ortamı çok farklıydı. Akademisyenler çeşitli siyasi alternatifleri tartışma konusunda daha özgürdü ve medya daha sivri siyasi yorumlar yapma riskine girebiliyordu. Çin kimliği hâlâ çok yönlüdür, tek parçalı değildir ve Çin düşüncesi, Çin’in gelişmesine her zaman en iyi katkıyı, Çin’in kapalı ve kısır değil, özgür ve tartışmalı olduğu durumlarda yapmıştır. Bu, Çin geleneğinin günümüz ÇKP’sinin görmezden gelemeyeceği bir yönüdür.

Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – 

Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi – Xi Jinping Düşüncesi

Özgürlükten Kim Korkar? Liberalizmin Geleceği İçin Mücadele

0


Bu yazı ilk olarak CUNY Lisansüstü Merkezi‘nde Tarih ve Siyaset Bilimi  Profesörü ve Liberalizmin Kayıp Tarihi: Antik Roma’dan Yirmi Birinci Yüzyıla kitabının yazarı Helena Rosenblatt imzasıyla 20 Şubat 2024 tarihinde Foreign Affairs dergisinde yayımlandı. 

Liberalizmin krizde olduğunu söylemek basmakalıp hale geldi. Fareed Zakaria, 1997 gibi uzun bir süre önce, bu sayfalarda yer alan bir makalede, dünya çapında artan “liberal olmayan demokrasi” tehdidi konusunda uyarıda bulunmuştu. O zamandan bu yana sayısız makale ve kitap, popülizmin, otoriterliğin, köktenciliğin ve milliyetçiliğin liberal dünya düzenine yönelik artan tehditlerini açıklamaya çalıştı. Akademisyenler aynı zamanda bu tehditlere yol açmış gibi görünen insani değişimler (ekonomik, politik, demografik, kültürel veya çevresel) üzerinde de oldukça fazla düşündüler.

Son on yılda başka bir tema ortaya çıktı. Küçük ama sesini duyuran bir grup düşünür, krizin kaynağının liberalizmin kendisinde olduğunu iddia ediyor. Genellikle “postliberaller” olarak anılan bu kamptakiler, sosyal ve politik düzene ilişkin liberal anlayışların ölümcül derecede kusurlu olduğunu savunuyorlar. Liberalizmin, aşırı küreselleşme, toplumsal bağların yok olması, artan ekonomik güvensizlik, çevresel bozulma ve yirmi birinci yüzyıl toplumunun algılanan diğer kusurları da dahil olmak üzere bugün dünyayı etkileyen birçok hastalığın sorumlusu olduğunu söylüyorlar.

Şimdi, İngiliz siyaset filozofu John Gray ve Yale entelektüel tarihçisi Samuel Moyn, yani kamusal entelektüellere dönüşen iki akademisyen, liberal projenin kendi kendine sebep olduğu gerileme olarak gördükleri şeye ağırlık verdiler. Her ne kadar liberal demokrasinin bir bakıma başarısız olduğu konusunda hemfikir olsalar da, liberalizmle kastettikleri ile onun geleceği olarak gördükleri keskin bir şekilde farklılaşıyor. The New Leviathans‘da Gray, liberalizmin tehlikeli mitler ve yanılsamalar üzerine inşa edilmiş temelde hatalı bir inanç olduğunu ileri sürüyor. Özgürlük getirmek yerine, dizginsiz hükümet gücüne yol açarak dünyanın büyük bir kısmını totaliterliğin eşiğine getirdi; yalnızca Vladimir Putin’in Rusya’sında ve Xi Jinping’in Çin’inde değil, aynı zamanda gelişmiş Batı demokrasilerinde de.

Buna karşılık, Kendine Karşı Liberalizmde Moyn (Liberalism Against Itself), liberal düşüncenin hem övgüye değer hem de gerçekleştirilebilir ideallere dayandığı için temelde sağlam olduğunu savunuyor. Moyn’a göre, mevcut kriz liberalizmden değil, onun ihanetinden, bizzat liberal düzenin mimarlarından başkası tarafından kaynaklanmamıştır. Liberalizmin savunucularının, temel değer ve ilkelerini terk ederek çekingen ve kaygılı hale geldiklerini, yeni taraftarlar kazanmaktan ziyade düşmanlarını savuşturmakla daha çok ilgilendiklerini ileri sürüyor. Gray, liberal devletlerin gittikçe daha fazla kontrol sahibi canavarlara dönüştüğünü görürken, Moyn onları, refah devletinin trajik bir şekilde parçalanmasına başkanlık ederek küçülmüş ve zayıflamış buluyor.

YENİ DÜŞÜNCE POLİSİ

Yeni Leviathanların karamsarlığı sürpriz olmamalı. Uzun zamandır liberalizme yönelik eleştirisi ve kasvetli önsezileriyle tanınan Gray, çağdaş liberal düzenin “piyasaların yayıldığı yerde özgürlüğün de geleceği” yanılsaması etrafında inşa edildiğini, yani piyasa kapitalizminin ve liberal değerlerin her yerde zafere ulaşacağı yanılgısının etrafında inşa edildiğini öne sürüyor. Bunun yerine, bu güçlerin “kendi yolunda giden” ve arkasında felaketten başka bir şey bırakmayan geçici bir “siyasi deney” olduğunu yazıyor. Geleceğin kasvetli olduğunu ileri sürüyor. Toplumlar iklim değişikliğini durduramayacak, çevre tahribatını önleyemeyecek. Yeni teknolojiler uygarlığı kurtarmayacak. İngiliz iktisatçı Thomas Malthus‘un on sekizinci yüzyılda aşırı nüfusa ilişkin korkunç öngörüleri yine de doğru çıkabilir. Gray, Batı kapitalizminin “başarısızlığa programlanmış” olduğunu söylüyor.

Gray’e göre belki de en büyük felaket piyasa güçleri ve bunun sonucunda zenginlik ile siyasi nüfuz arasındaki bağlantının devletlerimizi daha az değil, daha fazla totaliter hale getirmesidir. “Çin’in daha çok Batı’ya benzemesi yerine, Batı daha çok Çin’e benzemeye başladı” diye yazıyor. Üstelik gelecekte liberal hükümetlerin diğer siyasi düzen biçimlerinden daha başarılı olacağını düşünmek için hiçbir neden yok. Bunun yerine, “küresel anarşi koşullarında birbirleriyle etkileşime giren farklı rejimler” öngörüyor.

Gray’e göre liberalizm hatalı öncüllere dayanmaktadır. Liberaller insanların hayvanlardan daha iyi olduğunu iddia ederek kendilerini övüyorlar. Değiller. İnsanlar zevk için zulmediyor. Liberallerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hayalleri tam olarak budur: hayaller ve üstelik tehlikeli olanlar. Gray, insanlık fikrinin, bazı insanların diğerlerinden daha az insan olarak tanımlanmasına olanak tanıyan ve onları ortadan kaldırmak için bir gerekçe sağlayabilen “tehlikeli bir kurgu” olduğunu yazıyor. Tarihin bir ilerleme öyküsü olduğu düşüncesi de kendini beğenmiş bir başka yanılsamadır. Toplumun amansız ilerlemesine ilişkin varsayımları nedeniyle siyaset teorisyeni Francis Fukuyama ve bilişsel psikolog Steven Pinker‘ı özel olarak azarlıyor.

Ancak Gray’in en çok yıkmak istediği liberal efsane, Batı’daki insanların özgür toplumlarda yaşadıklarıdır. Modern dönemin büyük bölümünde liberal devletlerin özgürlüğü genişletme ve tiranlığa karşı koruma sağlama çabasında olduğunu kabul ediyor. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte aynı devletler maddi ilerleme, kültürel uyum ve ulusal güvenlik arayışı içinde iktidar üzerindeki geleneksel kısıtlamaları giderek daha fazla “bir kenara attılar”. “Yirminci yüzyılın totaliter rejimleri gibi” diye yazıyor, günümüzün liberal devletleri “ruh mühendisleri haline geldi.”

Eğer hükümetler totaliter hale geldiyse toplum da totaliter hale geldi. Gray, Batı ülkelerinde düşünceyi ve dili kontrol etmeye yönelik yaygın çabaları görüyor ve özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite kampüslerinde kendi deyimiyle (woke religion) “uyanmış din”den tedirgin oluyor. Aslına bakılırsa, “uyanıklık”tan (wokeism) duyduğu sıkıntı hem totalitarizm korkusunu hem de abartıya olan tutkusunu besliyor gibi görünüyor. Amerikan üniversitesinin “sorgulayıcı rejimin modeli” haline geldiğini yazıyor. Wokeizm ve kimlik politikalarının, “ekonomik açıdan gereksiz olan, ancak toplumun koruyucusu olmaya hevesli lümpen entelijansiyanın” ürünleri olduğunu sürdürüyor.

Yeni Leviathan’lar ara sıra içgörüler ve merak uyandırıcı bilgilerle doludur. Gray, Putin’in, feodalizme saygı duyan ve çarın Rusya’ya “otokratik bir sosyalizm” dayatmasını isteyen, Konstantin Leontyev* adlı meçhul bir on dokuzuncu yüzyıl Rus düşünürüne hayran olduğunu yazıyor. Aslında Gray, amacının bize hayatın ne kadar rastlantısal ve dehşetle dolu olduğunu hatırlatmak ve liberal toplumun totalitarizme doğru gittiğini açıkça belirtmek olduğu tahmin edilen Rus veya Bolşevik konulara 70 sayfadan fazla ayırıyor. Sonuçta Çarlık Rusya’sının kendisini besleyen topluma karşı çıkan kendi “lümpen entelijansiyası” vardı ve bakın orada neler oldu.

Ancak bu tarihin liberalizmle gerçekte ne ilgisi olduğu açıklanmadan bırakılıyor. Gray ayrıca liberalizmle neyi kastettiğini de açıklamıyor. Kitabın başında, 1986’da belirlediği dört temel liberal ilkeyi sıralıyor: Bireylerin her türlü toplumsal topluluk üzerinde ahlaki önceliği vardır; tüm insanların eşit ahlaki değere sahip olması; ahlaki değerlerin tüm insanlar için evrensel olduğu ve belirli kültürel biçimlerden öncelikli olduğu; ve tüm sosyal ve politik düzenlemelerin iyileştirilebileceğini. Ancak Gray, bu ilkelerin farklı zamanlarda farklı insanlar için farklı anlamlara gelebileceğini kabul etmiyor. Bugün kendilerine “klasik liberaller”, “sosyal liberaller”, “liberal sosyalistler” ya da sadece “liberaller” diyen insanlar var. Her ne kadar bir takım inançları paylaşsalar da destekledikleri politikalar kökten farklılık gösterebilir. Liberalizmin hangi çeşidi proto-totaliterdir? Diğer pek çok postliberal için olduğu gibi Gray için de liberalizm, onun ne anlama gelmesini istiyorsa onu ifade ediyor gibi görünüyor.

KÖTÜ OTORİTE

Gray’in liberal geleneğe dair önyargılı görüşü, on yedinci yüzyıl İngiliz filozofu Thomas Hobbes‘u tuhaf bir şekilde kullanmasını kısmen açıklıyor. Yeni Leviathanlar’ın her bölümü, Hobbes’un devlet iktidarı hakkındaki temel incelemesi olan Leviathan‘dan bir alıntıyla başlar; sanki okuyucuya gerçeğin bir özünü ve gelecek olana dair meşum bir uyarıyı sağlarmış gibi. Gray, liberaller arasında Hobbes’un “belki de hâlâ okumaya değer tek kişi” olduğunu yazıyor. Görünüşe göre Hobbes, Gray’in de paylaştığı insan doğasına ilişkin son derece karanlık görüşü nedeniyle okumaya değer. Hobbes’un doğa durumunu, yaşamın “yalnız, yoksul, kötü, acımasız ve kısa” olduğu bir savaş durumu olarak adlandırması meşhurdur. İnsanların böyle bir varoluştan kaçmak için mutlak bir egemenliğe gönüllü olarak boyun eğeceklerini, güvenlik karşılığında özgürlüklerinden vazgeçecekleri bir toplumsal sözleşme oluşturacaklarını düşündü. Başka bir deyişle, toplumun gelişmesi için sınırsız güce sahip bir hükümet gereklidir.

Gray, Hobbes’un gözlerinden okuyucuları dünyanın nereye doğru gittiğini görmeye davet ediyor. Liberaller ne derse desin, aslında özgürlükten korktuklarını ve bu yükü hafifletmek için devletten koruma aradıklarını ısrarla vurguluyor. Dolayısıyla liberalizmin destekçileri kaçınılmaz olarak totaliterliğe dönüşecek güçlü bir devlet yaratacaklar. Hobbes’u okumaya değer tek liberal olarak adlandıran Gray, liberallerin aslında gizli totaliter olduklarını ve bunu bildiklerini ima ediyor.

Ancak Gray burada yanılıyor. Hobbes liberal değildi. Her ne kadar yirminci yüzyıl siyaset felsefecileri Hobbes’u ve bir nesil sonra John Locke‘u liberalizmin kurucu babalarından biri olarak kabul etseler de, bu Anglo-merkezci gelenek, her iki adamın da kullandığı gerçek dil ve fikirlerin yanı sıra anlayışlarındaki keskin farklılıkları da görmezden geliyor. liberalliğin. Özellikle Leviathan‘ın “liberalizm” diye bir şeyin ortaya çıkmasından 150 yıl önce yayımlanmış olması dikkat çekicidir; ve kendini liberal olarak tanımlayan hiçbir kişi Hobbes’u liberal kanonun kurucusu, hatta üyesi olarak tanımamıştır. Gray kitabına gerçek bir erken liberal düşünürle başlasaydı, farklı bir hikaye anlatmak zorunda kalacaktı.

Liberaller yalnızca devletin değil toplumun da oluşturduğu tehditlerle ilgileniyorlardı.

Fransız İsviçreli siyaset teorisyeni Benjamin Constant‘ı (1767-1830) düşünün. Kendini liberal olarak tanımlayan ve kendi yaşamı boyunca liberal olarak anılan ilk kişilerden biri olan Constant, doğa durumu ve toplumsal sözleşme kavramlarını pratik kullanım için fazla soyut olduğu gerekçesiyle reddetti. İnsan doğasına dair asla saf olmasa da iyimser bir bakış açısına sahipti. On dokuzuncu yüzyıldaki liberal arkadaşları gibi o da insanların, herkesin çıkarına olacak şekilde barışçıl özyönetim yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu. Bu ilk düşünürler, hukukun üstünlüğünü ve anayasal olarak sınırlı hükümeti tesis ederek ve bireysel özgürlükleri koruyacak güvenceler sağlayarak Hobbesçu otoriterliği imkansız hale getirmek için mücadele ettiler. Her ne kadar Gray bunu bir dereceye kadar kabul etse de -ve hatta yeni ortaya çıkan demokrasilerin başlangıçta “Hobbes’un yanıldığını” gösterdiğini kabul etse de- liberalizmi, yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda her şeye gücü yeten devletler yaratarak sözde orijinal niyetlerini terk etmekle suçluyor.

Gray, 19. yüzyıl liberalizmini daha doğrudan ele alarak, liberallerin en başından itibaren yalnızca çok güçlü bir devletin değil, aynı zamanda ister adaletsiz bir ekonomi, ister baskıcı bir din yoluyla olsun ya da toplumsal geleneklerin aptallaştırılması da dahil olmak üzere toplum tarafından da oluşturulan bireysel ilerlemenin önündeki birçok engel ve tehditlerle ilgilendiklerini görecekti. Gray’in dediği gibi, özgürlükten korkmak yerine, on dokuzuncu yüzyıl liberalleri ve onların halefleri onu güvence altına almak ve genişletmek için savaştılar. Bireysel hakları ve özgürlükleri kısıtladığı için liberalizmi suçlamanın hiçbir anlamı yok. Ancak Gray’e göre Hobbes bile yeterince kötümser değil. Gray, “Doğa durumundan nihai bir kurtuluş yoktur” diye yazıyor. Sonuçta hâlâ okumaya değer olduğunu düşündüğü tek liberali deviriyor.

CENNET KAYBOLDU

Moyn liberalizmde bir sorun olduğu konusunda hemfikir ama Gray’in açıklamasıyla benzerlikler burada bitiyor. En çok ikonoklastik insan hakları tarihiyle tanınan ve yirminci yüzyılın sonlarındaki insan hakları hareketinin büyük ölçüde başarısız olduğunu savunan bir bilim insanı olan Moyn, yine de insanların sonunun gelmediğine ve liberalizmin onarılabilir olduğuna inanıyor. Kendine Karşı Liberalizm kitabında, orijinal haliyle liberal düşüncenin mevcut krizin nedeni olmadığını savunuyor. Onun anlatımıyla, on dokuzuncu yüzyıl liberalleri insan doğası konusunda iyimserdi ve insanın kendisini ve toplumu geliştirebileceğine inanıyordu. Ve yirminci yüzyılın ortalarına kadar liberallerin “özgür ve eşit kendini yaratma” fikrine bağlı olduklarını ve insanlığın gelişmesi için gerekli koşulları oluşturmaya çalıştıklarını yazıyor. Zamanla bu koşullar evrensel oy hakkı ve refah devletinin yanı sıra bireysel yetkilendirme ve piyasa özgürlüğünü de kapsayacak hale geldi.

Ancak daha sonra, Moyn’un açıklamasına göre, bir grup Soğuk Savaş liberali, liberalizmi tanınmayacak şekilde yeniden algıladı. İkinci Dünya Savaşı’nı ve Nazizm ile Stalinizmin aşırılıklarını deneyimlemiş olduklarından, insan doğasına ilişkin çok daha az umutlu olan görüşleri benimsediler. Bu düşünürler özgürleşme ve sürekli gelişme ideallerini benimseyerek liberalizmin totaliterliğe dönüşebileceğinden endişe ediyorlardı. Sonuç olarak, Soğuk Savaş liberalleri “kaygılı” ve “minimalist” hale geldiler ve özgürlüğün devletin müdahale etmemesi olarak tanımlandığı olumsuz bir özgürlük görüşünü benimsediler. Moyn’a göre, insanlığın ilerlemesine yönelik arzularını daralttılar ve liberalizm sonunda “neoliberalizme ve yeni muhafazakarlığa dönüştü.”

Moyn, aralarında Oxford siyaset teorisyeni Isaiah Berlin, Avusturyalı İngiliz filozof Karl Popper, Amerikalı fikir tarihçisi Gertrude Himmelfarb, Alman Yahudi göçmen siyaset teorisyeni Hannah Arendt ve Amerikalı edebiyat eleştirmeni Lionel Trilling‘in de bulunduğu temsili Soğuk Savaş liberallerine ayrı bölümler ayırıyor. Yol boyunca aralarında özgürlükçü Avusturyalı iktisatçı Friedrich Hayek ve Amerikalı ilahiyatçı Reinhold Niebuhr‘un da bulunduğu başkalarını da tanıtıyor. Moyn, Soğuk Savaş’ın büyük bölümünde Harvard’da ders veren ve çalışmaları liberalizmin nasıl itibarının düştüğünü, hırslarının azaldığını gösteren siyaset teorisyeni Judith Shklar‘la özel olarak ilgileniyor. Bu nedenle, 1957 tarihli After Utopia adlı kitabında, orijinal Aydınlanma ilkelerinin çoğunu terk eden yeni bir liberal düzenden yakınıyordu. Ancak kariyerinin son onyıllarında o da liberalizmi, Moyn’un sözleriyle, “eşitlerden oluşan özgür bir topluluğun inşası için bir temelden çok, zararı azaltmanın bir yolu” olarak gördü.

Moyn, “Soğuk Savaş liberalizmi bir felaketti” diye yazıyor. Sovyet tehdidine aşırı tepki göstererek, “ismine layık” bir liberal toplum yaratmayı başaramadı. Dünya bunun sonuçlarını yaşıyor. Moyn, bu düşünürlerin refah devletine karşı çıkmasalar bile, liberal idealizmi reddetmelerinin, sonraki nesillerde eşitlik sarmalına ve refaha yönelik saldırılara zemin hazırladığını öne sürüyor. Moyn, komünizmin çöküşünden sonra bu geleneğe meydan okumak yerine, yeni nesil yazar ve teorisyenlerin Soğuk Savaş liberalizmini, İslamcı aşırıcılıktan MAGA (Make America Great Again) Hareketine ve “uyanık” tiranlığa (woke tyranny) kadar demokrasiye yönelik yeni algılanan tehditlere kadar genişlettiklerini düşünüyor. Kendisi, bu sonraki neslin, liberalizme ilk etapta “coşkulu destek” verebilecek nitelikleri netleştirmekte sürekli olarak başarısız olduğunu yazıyor.

Özellikle Moyn’un liberalizme ne olduğuna ilişkin açıklaması Gray’inkine taban tabana zıttır. Moyn’a göre Soğuk Savaş liberalleri ve onların çağdaş halefleri, Gray’in ısrar ettiği gibi devleti büyütmek yerine zayıflattı. Hatta Moyn’un kitabını Gray’e yanıt olarak okumak bile cazip gelebilir. Moyn, liberalizmin “uçurumda dengede” olduğu konusunda ısrar edenlerle aynı fikirde değil. İnsanları yoldan çıkaranın, korkuya, kaderciliğe ve eyleme ihtiyaç duyulduğunda umutsuzluğa sürükleyen şeyin tam da bu tür bir felaketçilik olduğuna inanıyor. Liberalizmin yanlış yola sapmasına neden olan da işte bu düşüncedir.

KRİZ Mİ, KATALİZÖR MÜ?

Şüpheciler ve eleştirmenler bile Kendine Karşı Liberalizmin açık bir dille yazıldığını ve tartışıldığını kabul etmelidir. Moyn, liberalizmi Hobbes gibi bir antiliberal düşünceye bağlama hatasına düşmüyor. Bunun yerine Constant ve onun genç çağdaşları John Stuart Mill ve Alexis de Tocqueville gibi gerçek liberallerin fikirlerinden yararlanıyor. Moyn aynı zamanda liberalizmin tarihlerinde çoğunlukla dışarıda bırakılan bir şeyi, yani onun ahlaki iyimserliğini ve hatta onun ahlaki gündemi olarak adlandırılabilecek şeyi gün ışığına çıkarıyor. On dokuzuncu yüzyıl liberalizminin temel amaçlarından biri, ”insanların entelektüel ve ahlaki açıdan gelişmesine olanak sağlayacak” koşulları yaratmaktı.

Ancak Moyn, erken liberalizmin aynı fikirde olduğu ilkelerini bulup seçiyor. Liberalizmin sosyalist bir biçimini destekliyor ama dışarıda bıraktığı başka bir özgürlükçü biçim daha var. On dokuzuncu yüzyıl liberallerinin devleti “insan özgürleşmesinin bir aracı” olarak gördüklerini söylemek konuyu basitleştirmek olur. İngiliz idealist filozof T. H. Green ve Fransız siyasetçi Léon Bourgeois gibi bazıları bunu yaptı, ancak İngiliz filozof ve sosyal bilimci Herbert Spencer ve Fransız iktisatçı Frédéric Bastiat gibi diğerleri bunu yapmadı. “Klasik” veya “ortodoks” liberaller olarak adlandırılabilecek bu ikinci düşünürler de ilerlemeye ve özgürleşmeye inanıyorlardı ve geleceğe dair iyimserdiler, ancak devlete daha az güvenleri vardı.

Yeni Leviathanlar, Kendine Karşı Liberalizm’den farklı olarak hüzünlü bir kitaptır ve mevcut durumdan çıkış yolu olmadığını öne sürmektedir. Gray’e göre, liberalizmi – veya kendisinin “aşınmış ilerici umutların müzikli brokarı” olarak adlandırdığı şeyi – kurtarmaya çalışmak anlamsız olurdu. Bunun yerine, Batı demokrasileri basitçe hedeflerini düşürmeli ve “uyum sağlamalıdır.” Moyn bu tür kaderciliği reddediyor. İnsanların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiği ve nasıl bir toplumda yaşamak istedikleri konusunda yapmaları gereken önemli seçimler var. Liberalizmi gömmenin değil, yeniden keşfetmenin zamanının geldiğini düşünüyor.

Liberalizm tarihi boyunca birçok krizle karşı karşıya kaldı. Hatta krizde, Fransız Devrimi’nin krizinde doğmuştu. Daha önce de zorlu düşmanlarla karşılaşmış ve kendisini birçok kez yeniden keşfetmişti. Kesinlikle bunu tekrar yapabilir. Bunun tam olarak nasıl yapılacağına ise yeni nesil düşünürler, politika yapıcılar, politikacılar ve son olarak da seçmenlerin karar vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, iyi yönetilen bir toplumun bireysel özgürlüğün pahasına olmadığı, aksine onu ilerletmeye hizmet ettiği bir liberalizm vizyonunu arzularlarsa başarıya ulaşma olasılıkları daha yüksektir.

HELENA ROSENBLATT, CUNY Lisansüstü Merkezi’nde Tarih, Siyaset Bilimi ve Fransızca Profesörüdür ve Liberalizmin Kayıp Tarihi: Antik Roma’dan Yirmi Birinci Yüzyıla kitabının yazarıdır.

*Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) – Bizansçılık ve Şark Meselesi

Somali – Türkiye Anlaşması Onaylandı

0

Somali ile Türkiye arasında 8 Şubat’ta imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Türkiye’nin Afrika kıtasında derinleşen etkisini ve stratejik konumunu pekiştiren önemli bir adımdır. Bu anlaşma, Türkiye’nin Somali’ye deniz varlıklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda destek sağlayacağı ve bu işbirliğinin 10 yıl süreyle devam edeceği taahhüdünü içermektedir. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un vurguladığı üzere, bu anlaşma, Türkiye’nin terörizm, dış tehditler, korsanlık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadelede Somali’nin yanında duracağını göstermektedir.

Türkiye’nin bu stratejik hamlesi, Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’e erişim sağlayan Somali’nin jeostratejik önemini dikkate alır. Türkiye, Somali’deki varlığını güçlendirerek, bu stratejik noktada bir güvenlik ve istikrar unsuru olarak konumlanmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini artırırken, Afrika’daki genişleyen nüfuzunu da pekiştirmektedir.

Somali’nin içinde bulunduğu bölgesel dinamikler, Türkiye ile yapılan anlaşmanın önemini daha da artırmaktadır. Özellikle, Etiyopya’nın 1 Ocak’ta Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı, Somali için önemli bir tehdit algısı yaratmıştır. Somaliland, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen, uluslararası alanda tanınmamış bir bölge olarak kalmıştır. Somali’nin toprak bütünlüğü ilkesine göre Somaliland, Somali’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, Etiyopya ile Somaliland arasındaki anlaşma, bu bölgede bir deniz limanı ve askeri üs inşası anlamına gelmekte ve bu durum, Somali’nin toprak bütünlüğüne yönelik açık bir meydan okuma olarak algılanmaktadır.

Türkiye’nin Somali ile imzaladığı savunma anlaşması, bu çerçevede, Somali’nin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü destekleme niyetinin bir göstergesidir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur arasında imzalanan bu anlaşma, Türkiye’nin Somali’nin güvenlik, istikrar ve kalkınma çabalarını destekleme kararlılığını vurgulamaktadır. Türkiye’nin bu yaklaşımı, Somali’de sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’nin Afrika politikasının bir parçası olarak Somali ile yapılan bu anlaşma, Türkiye’nin kıtada güvenlik ve kalkınma odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğini göstermektedir. Türkiye’nin Somali’deki askeri eğitim misyonları, kalkınma yardımları ve ekonomik yatırımları, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve kapsamını ortaya koymaktadır.

Türkiye ile Somali arasında imzalanan ve Somali Parlamentosu tarafından onaylanan 10 yıllık “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, iki ülke arasındaki ilişkileri önemli bir dönüm noktasına taşımıştır. Bu anlaşma, Türkiye’nin Somali’nin güvenlik güçlerini, özellikle donanmasını eğitme ve teçhizatlandırma taahhüdünü içermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Somali kıta sahanlığında savaş gemileri bulundurma hakkı da bu anlaşmanın dikkat çekici unsurlarından biridir.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre’nin ifadelerine göre, bu işbirliği, denizlerdeki terörizm, korsanlık, yasadışı avlanma ve zehirli atık dökümü gibi sorunlarla mücadelede Somali’ye önemli avantajlar sağlayacaktır. Türkiye’nin “güvenilir ve gerçek bir dost” olarak nitelendirilmesi, iki ülke arasındaki derin ve pozitif ilişkilerin bir göstergesidir. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud’un vurguladığı üzere, Türkiye’nin Somali’ye sağladığı kaynak ve insani yardımların yanı sıra, güvenlik güçlerinin eğitilmesindeki desteği, iki ülke arasındaki işbirliğinin geniş bir yelpazeye yayıldığını göstermektedir.

Somali Türkiye Arşivi İçin Tıklayınız

İki Yıl Sonra Ukrayna’da Sırada Ne Var?

0

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı üçüncü yılına girerken, savaş alanında görünürdeki çıkmaz, belirleyici değişimleri maskeliyor. Savaşın ana cephesi artık siyasi; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’daki bölünmelerin ve tereddütlerin kendisine sahada elde edemediği zaferi getireceğini iddia ediyor.

Washington’un çekilmesi ve Ukrayna’nın düşmesi durumunda kıtanın güvenliği açısından doğuracağı sonuçlardan endişe duyan Avrupa hükümetleri, son aylarda yardımı artırdı. Şimdi toplu olarak Kiev’e Washington’dan daha fazla silah sağladılar veya taahhüt ettiler; ekonomik yardım da dahil edilirse Washington’un iki katından fazlasını sağladılar. Bu, savaşın ilk günlerine göre önemli bir değişime işaret ediyor ancak Ukrayna’daki gidişatı değiştirmeye yetmedi.

Bu savaş ne zaman ve nasıl bitecek? Kremlin, kabul edeceği tek müzakere sonucunun Ukrayna’nın teslim olması olduğunu açıkça ortaya koyarken, Ukraynalılar da Moskova imparatorluğuna direnmeye devam edeceklerini aynı şekilde açıkça ortaya koydu. İki yıl sonra Avrupa’da ufukta barış görünmüyor.

Bu gelişmelere ve savaştaki diğer değişimlere ışık tutmak için, Foreign Policy Yardımcı Editörü Stefan Theil, önde gelen sekiz uzmana bundan sonra ne olacağını sordu, TUİÇ Akademi de sizler için çevirdi. 

1- UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANMAK *Angela Stent, Putin’in Dünyası: Rusya Batı’ya Karşı ve Geri Kalanlarla kitabının yazarı

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı üçüncü yılına girerken, mevcut dinamik durgunluğun devam etmesi bekleniyor. Taraflardan hiçbiri kazanıyor ya da kaybediyor gibi değil. Ruslar, büyük kayıplar ve ekipman zayiatı pahasına küçük toprak kazanımları elde ediyorlar. Ukraynalılar, 2023 karşı saldırılarının hedeflerine ulaşamamış olmaları nedeniyle savunmada bulunuyor ve önemli kayıplar yaşıyorlar. Bu yıpratma savaşı, Ukrayna’da Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin, aralarındaki uyuşmazlıklar kamuoyuna açıklandıktan sonra en üst düzey askeri komutanı Gen. Valerii Zaluzhnyi ile yollarını ayırmasıyla, Ukrayna üzerindeki baskısını artırıyor. Her iki ülkenin de daha fazla asker toplaması gerekiyor, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki ay sahte yeniden seçimi öncesinde Rusya tarafından bir seferberlik olmayacak. Nüfusu Rusya’nın üçte birinden az olan Ukrayna için ihtiyaç duyulan kuvvetleri mobilize etmek daha zor olacak.

Savaş sadece askerlerle ilgili değil, aynı zamanda silahların sürekli tedarikiyle de ilgili. Rusya, İran’dan insansız hava araçları ve Kuzey Kore’den artan miktarda top mühimmatı ve bazı füzeler satın alıyor. Ukrayna, silah tedarikleri ve mali destek konusunda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bağımlı durumda.

Avrupa Birliği’nin yakın zamanda onayladığı 54 milyar dolarlık mali yardım, Ukrayna devletinin işlevini sürdürmesini sağlayacak, ve Avrupa NATO üyeleri bazı ek silahlar sağlayacak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri anahtar rol oynamaya devam ediyor: En önemli ileri teknoloji silah tedarikçisi olup, işlevsiz iç politikası Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşını sürdürebilme kapasitesini tehlikeye atabilir. Eğer Kongre, Ukrayna’ya yönelik talep edilen 60 milyar dolarlık yardımı onaylamaz ve ABD hükümeti ileri teknoloji silahların tedarikini hızlandırmazsa, 2024’te Ukrayna’nın Rusya’ya karşı geri itme kabiliyeti için görünüm çok daha kasvetli olacak.

2024’te savaşı sona erdirecek müzakerelerin ya da taraflardan herhangi birinin kesin bir zafer kazanmasının pek bir ihtimali yok. Kremlin, Rusya’nın 2022’de yasa dışı şekilde ilhak ettiği dört bölgenin kalıcı kaybı dahil, Ukrayna’nın teslimiyetini getirmeyen hiçbir müzakereye ilgi duymadığını açıkça belirtti. Rusya’nın belirttiği hedef, sözde “de-Nazifikasyon”—Rus argosuyla rejim değişikliği—ve Ukrayna’nın askerden arındırılmasıdır. Hiçbir Ukraynalı lider böyle şartlara asla razı olmaz. Putin, bu yılki ABD seçimlerinin sonucunu bekliyor ve umuyor ki gelecek ABD başkanı Ukrayna’ya desteği bırakıp Rusya ile olan işlere geri döner. Bu durumda, Ukrayna’nın bağımsız, egemen bir devlet olarak hayatta kalma kabiliyeti sorgulanır hale gelir, bu da Avrupa’nın ve ötesinin güvenliği üzerinde zincirleme etkilere yol açar.

Savaşın nasıl sona erebileceğine dair öneriler (ateşkes, barış anlaşması olmaması ve Ukrayna için Batılı güvenlik garantileri içeren Kore modeli de dahil) Rusya’nın bağımsız bir Ukrayna’yı kabul edeceğini varsayıyor. Putin ya da onun dünya görüşünü paylaşan bir halefi iktidarda olduğu sürece bunun gerçekleşmesi pek olası değil.

2- BEĞENİN YA DA BEĞENMEYİN, ŞİMDİ İKİNCİ SOĞUK SAVAŞTAYIZ *Jo Inge Bekkevold, Norveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli Çin araştırmacısı

Rus birlikleri Şubat 2022’de Ukrayna’ya geçtiğinde, işgalin bir yanda ABD ve müttefikleri, diğer yanda ise ortaya çıkan Çin-Rusya ekseni arasındaki jeopolitik bölünmeyi hızlandıracağı hemen belli oldu. 2024 yılında, Soğuk Savaş’ı anımsatan iki kutuplu küresel bölünmeye yalnızca iki yıl öncesine göre çok daha yakınız.

Birincisi, savaş, Pekin’in Moskova üzerindeki hakimiyetini artırarak Çin-Rusya kucaklaşmasını teşvik etti. Savaşın bir sonucu olarak Batı’dan büyük ölçüde izole edilen Moskova, artık petrol ve gaz ihracatı için bir pazar, çok çeşitli tüketim mallarının sağlayıcısı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde bir ortak olarak Çin’e giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Pekin’in Rusya’nın savaş çabalarına verdiği destek, Çin ile Avrupa arasındaki bölünmeleri de genişletti. Bu, Avrupa’nın Çin’in Ukrayna’ya yönelik sözde barış planını reddetmesinde, Pekin’in Orta ve Doğu Avrupa’daki kayda değer nüfuz kaybında (yüksek profilli 16+1 diyaloğunun büyük ölçüde ölü ve gömülü olmasıyla) ve Çin’in NATO’nun son Stratejik Konsept planına dahil edilmesinde açıkça görülmektedir.

Avrupa’nın savaş öncesi Rus enerjisine bağımlılığı, Batı’nın Çin karşısında kaçınmak istediği türde bir kırılganlıktı. Washington ve Brüksel, Çin ile yakın ekonomik bağlarını riske atmaya yönelik adımlar atıyor; Pekin ise kendi kendine yeterliliğini artırıyor. Son olarak, Rusya’nın saldırganlığı Atlantik ötesi birliği güçlendirdi, Avrupalı NATO üyelerini savunma bütçelerini artırmaya yöneltti, Finlandiya ve İsveç’i NATO’nun kollarına itti ve ABD’yi Avrupa’daki askeri varlığını yeniden artırmaya zorladı.

Ancak mevcut durum ilk Soğuk Savaş’tan farklıdır. Bugün Çin-Rusya ortaklığı, Çin-Sovyet ortaklığından daha güçlü bir jeopolitik temele dayanıyor. Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının yarattığı Atlantik ötesi birlik de kırılgan. Bazı Avrupa devletleri savunma harcamaları konusunda ayak sürüyor, İsveç’in NATO’ya katılımını uzatıyor, ABD’den özerkliği savunuyor veya Çin’in riskten arındırma çabalarına karşı çıkıyor. Her bir vaka tek başına Batı birliğine yönelik bir tehdit olmayabilir ancak bir arada bakıldığında önem taşıyor. Batıdaki kırılmanın en gözle görülür ve önemli işareti eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kampanyası sırasında NATO’nun rolünü ve ABD’nin ittifak ortaklarına verdiği güvenlik garantisini sorgulamasıdır.

Rusya’nın savaşı böylece Batı bloğunun artan kırılganlığını ortaya çıkardı. Avrupa hâlâ Soğuk Savaş sonrası hayallerinin ve yanılsamalarının acısını çekiyor. Otuz yıllık barışa ve küreselleşmeye alışkın olan pek çok Avrupalı siyasetçi, ister devam eden bir Rus işgali şeklinde gelsin, isterse yeni bir soğuk savaş olarak şekillensin, savaşın gerçekleriyle yüzleşme konusunda isteksiz görünüyor. Rusya’nın saldırganlığı aynı zamanda ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçiliğin, popülizmin ve kutuplaşmanın yükselişine de ışık tutuyor. ABD-Sovyet Soğuk Savaşı sırasında Washington, Pekin ile Moskova arasındaki farklardan faydalanmayı başardı; oysa bugün Pekin ve Moskova, Batı bloğu içindeki farklılıklardan yararlanma konusunda daha güçlü bir konumda.

3- AVRUPA TEK BAŞINA BAŞARABİLİR Mİ? *Kristi Raik, Estonya merkezli Uluslararası Savunma ve Güvenlik Merkezi’nin müdür yardımcısı 

2008’deki Gürcistan ve 2014’teki Kırım, Batı’ya Rusya’nın saldırgan büyük güç hırslarını hatırlatan uyandırma çağrılarıysa, 2022’de Ukrayna’nın geniş çaplı işgali de Avrupa’nın sürekli zayıflayan savunması için bir elektrik şokuydu. Bu da yeterli değilse, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu iddia edilen Donald Trump, Rusya’yı Avrupalı NATO üyelerine saldırmaya açıkça davet etti.

Artık Ukrayna büyük bir kara, deniz, hava ve bilgi savaşının üçüncü yılına girerken, Rusya’nın savaş alanında üstünlük sağlayacağı yönünde gerçek bir tehdit var. ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım şimdiden damlama noktasına geldi ve Trump’ın Kasım ayındaki seçim zaferi beklentisi, Avrupalı liderlerin kıtalarına yönelik nesiller boyunca en ciddi stratejik zorlukla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Avrupa bu testi geçemezse Moskova, nüfuz alanını yeniden tesis etme ve açıkça NATO olduğunu söylediği ana düşmanının altını oyma konusunda daha da ileri gitme cesaretini bulacak.

Avrupalı liderler, Avrupa’nın ABD tarafından terk edilmesine hazırlanma gereğini açıkça kabul ediyor, ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un büyük sözleri henüz eylemlerle eşleştirilemedi. Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmak, silah üretimini artırmak ve Ukrayna’nın savaşı kazanmasına yardımcı olmak için attığı fiili adımlar yetersiz kalıyor. Batı’nın Rusya’ya ilişkin tartışmaları stratejik netlik ve kararlılık eksikliğinin sinyalini vermeye devam ediyor. Rusya’nın yenilgisinden o kadar korkuluyor ki Batı’daki pek çok kişi bunun her iki şekilde olmasını tercih ediyor: Rusya kazanmamalı, Ukrayna da kazanmamalı. Rusya için bu tür bir tereddüt, zafere kadar savaşmaya devam etme davetidir. Birçok kez duyduğumuz gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zamanın kendisinden yana olduğuna inanıyor.

Hem ABD hem de Avrupa’nın risk altında olduğu çok şey var. Ukrayna’nın yenilgisi muhtemelen Washington’un dünya çapındaki güvenilirliğine ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden daha fazla zarar verecektir. Bu, kesinlikle kazanılabilir olan ancak Washington’un kazanmayı seçmediği ve buna cesaret edemediği bir çatışmayı kaybetmek anlamına gelecektir.

2024, Putin’in yanıldığını kanıtlamak ve Ukrayna’nın zaferine giden yolu açmak açısından kritik bir yıl. Estonya Savunma Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, ülkenin 2024’te kendini savunmaya devam edebilmesi ve 2025’te yeni bir karşı saldırıya hazırlanabilmesi için Batılı ülkelerin GSYİH’lerinin yalnızca yüzde 0,25’ini Ukrayna’ya askeri yardıma yatırmaları gerekecek. Bu yatırım, Rusya’nın sadece Ukrayna’ya değil, genel olarak Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin hesaplarını değiştirmesi açısından hayati önem taşıyor.

Batı’nın uzun vadeli taahhüdü, Kremlin’i Ukrayna’daki hedeflerine savaş açarak ulaşamayacağı sonucuna varmaya zorlayacaktır. Bu aynı zamanda Avrupa’nın kendi savunmasına kararlı olduğu ve Rusya’nın komşularına saldırarak bir şey elde etme şansının olmadığı mesajını da verecektir. 2024’ün ötesine bakıldığında, Batı’nın desteğini artırması ve savaşın maliyetini Rusya için dayanılmaz hale getirmesi durumunda Ukrayna savaşı kazanabilir. Eğer Batı gerekli kaynakları harekete geçiremezse ve daha da önemlisi harekete geçirmek istemezse Moskova kazanabilir. Rusya’nın Ukrayna’da kazanması durumunda, bunun sonunda Avrupa ve ABD’yi Rusya’nın genişlemesini durdurma konusunda ciddileşmeye zorlayacak etkili bir şok olma ihtimali var. Bu testten kaçınmayı tercih ederim.

4- PUTİN’İN BLÖFÜNÜ GÖRME ZAMANI *Anders Fogh Rasmussen, Demokrasiler İttifakı’nın kurucusu ve NATO eski genel sekreteri 

İki yıl süren savaşın ardından Batılı tartışmalarda tehlikeli bir söylem ortaya çıktı: Çatışma çıkmaza girmiş durumda ve Ukrayna savaş alanında başarabileceklerinin sınırına yaklaştı. Bu değerlendirme yanlıştır; Ukrayna’yı zafere ulaştırmanın yolları kesin olarak Batı’nın elindedir. Ancak Avrupa ve ABD’deki liderlerin bunu gerçekleştirecek siyasi cesareti göstermeleri gerekiyor.

Ukrayna’nın zaferi iki prensibe dayanır: Birincisi, Ukrayna’nın savaş alanında Rusya’yı yenmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak; ve ikincisi, savaştan sonra güvenli ve müreffeh bir Ukrayna’nın ortaya çıkması için uygulanabilir bir plan. Batılı liderler Ukrayna kuvvetlerine kazanmaları için ihtiyaç duydukları şeyleri sağlama konusunda oldukça tereddütlü davrandılar. Tankların ve zırhlı araçların sağlanmasındaki uzun gecikme, Rusya’nın savunmasını kazmasına ve güçlendirmesine olanak tanıdı ve bu da Ukrayna’nın topraklarını yeniden ele geçirmesini çok daha zorlaştırdı. Benzer şekilde, Batılı savunma endüstrilerini uzun bir savaşa hazırlamadaki başarısızlık, yoksullaşan Kuzey Kore ve ağır yaptırımlara maruz kalan İran’ın yardımıyla Rusya’nın artık demokratik dünyanın toplam gücünü geride bıraktığı anlamına geliyor. Bu akıl almaz bir şey. Batı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Batı’yı geride bırakma stratejisinin başarısız olacağını açıkça göstermek için endüstrilerini savaş zeminine oturtmalı.

2024 aynı zamanda Ukrayna taraftarlarının ülkenin geleceğine dair net bir plan ortaya koyacağı yıl olmalı. Bunun üç temel üzerine inşa edilmesi gerekiyor: Uzun vadeli güvenlik garantileri, Avrupa Birliği’ne katılım ve NATO üyeliği. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky geçen ay benden Ukrayna’nın güvenliği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ilişkin öneriler geliştirecek yeni bir çalışma grubuna eş başkanlık yapmamı istedi.

Güvenlik garantileri konusunda halihazırda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yaz Vilnius, Litvanya’da G-7, Ukrayna ile bir dizi ikili güvenlik düzenlemesi üzerinde çalışma kararı aldı. Bugün 30’dan fazla ülke Ukrayna hükümetiyle müzakere halinde; İngiltere ilk güvenlik anlaşmasını Ocak ayında tamamladı ve onu geçen hafta Almanya ve Fransa takip etti.

AB üyeliği olasılığı, Ukrayna’nın savaştan sonra yeniden inşası için bir çerçeve sağlıyor ve bloğun karşılıklı savunma paktı yoluyla ek güvenlik garantileri sağlayabilir. Ancak sonuçta NATO üyeliği, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğini garanti altına almanın tek kesin yolu olmaya devam ediyor. Bu konuda Batılı başkentlerde hâlâ çok fazla tereddüt var.

NATO liderlerinin, Ukrayna’nın bir kez daha bekleme odasında bırakılması halinde bunun yalnızca daha fazla çatışma ve istikrarsızlığı teşvik edeceğinin farkına varması gerekiyor. İsveç ve Finlandiya’nın da kabul ettiği ve Rusya’nın 2014’ten bu yana Ukrayna’yı işgalinin açıkça ortaya koyduğu gibi, konu Rusya olduğunda gri bölgeler tehlikeli bölgelerdir. Bu yıl Washington’da yapılacak NATO zirvesinde liderler Putin’in blöfünü görmeli ve Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet etmelidir. Üyelik bir gecede gerçekleşmeyecek ancak Putin’e süreci durduramayacağına ve savaşının boşuna olduğuna dair net bir mesaj gönderilecek. Bu şekilde Ukrayna’ya üyelik daveti barışa giden yolun açılmasına yardımcı olabilir.

5- YAPTIRIMLARIN İŞE YARAMASI İÇİN ZAMAN GEREKİYOR *Agathe Demarais, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli politika uzmanı

Batı’nın Rusya’ya iki yıldır uyguladığı mali ve ekonomik yaptırımlardan ne öğrendik? Üç tema ileriye giden yolu tanımlayacak. Birincisi, Moskova yaptırımlarla ilgili bilgi savaşını kazanıyor çünkü hakim anlatı bu önlemlerin etkisiz olduğu yönünde. Aksini iddia etmek zor: Kremlin ve destekçileri, yaptırımların başarısını vurgulamaya cesaret eden herkesi korkutmak konusunda harika bir iş çıkarıyor. (Gerçek bir soru: Yaptırımlar gerçekten işe yaramazsa, Kremlin neden onları itibarsızlaştırmaya çalışmakla bu kadar meşgul?) Batı kamuoyundaki tartışmanın yaptırımların başarısızlığı yönünde çarpık görünmesi de işe yaramıyor. Gazete manşetleri genellikle Rusya’nın yarı iletkenleri ele geçirme çabalarını destekleyen hileli atlatma planlarına odaklanıyor. Kaçakçılık kesinlikle var, ancak gerçek, gösterişli manşetlerin öne sürdüğünden daha incelikli. Büyük resim, Rusya’nın yüksek teknoloji ihtiyaçlarının muhtemelen hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığı bir dönemde, Rusya’nın birinci sınıf teknoloji ithalatının, savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında azaldığıdır. Bu, Moskova’nın savaş makinesini durdurmak için yeterli değil; ihracat kontrollerini güçlendirmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Ancak yüzde 40’lık bir düşüş, her ne kadar anlatılmamış olsa da, yaptırımların önemli bir başarısı olmaya devam ediyor.

İkincisi, yaptırımların Rus işletmeleri üzerindeki etkisi, özellikle de havacılık ve enerji gibi Batılı ekipman ve bilgi birikiminden yoksun olan sektörlerde, giderek daha görünür hale geliyor. ABD ve Avrupa teknolojisine erişimden mahrum kalırken kademeli olarak yıpranmayla karşı karşıya kalan Rus firmaları, artan bakım sorunlarıyla karşı karşıya. Sibirya havayolu şirketi S7, motor parçalarına erişim eksikliği nedeniyle Ocak ayında Airbus jetlerini yere indirmek ve kişi sayısını azaltmak zorunda kaldı. Aynı ay, Rusya’nın önde gelen petrol rafinerilerinden Lukoil, Batı yapımı bir kompresörün arızalanmasının ardından kırma ünitesini kapatmak zorunda kaldı. 2024 yılında yaptırımların kısa mesafe koşusu değil maraton olduğu önemli gerçeğini gösteren bu tür hikayelerin daha fazla ortaya çıkması muhtemeldir. Kümülatif etkileri yüksek olacak ve sınırsız Çin-Rusya dostluğuna dair büyük iddialara rağmen, Çin teçhizatının Rusya’nın yüksek teknoloji ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayacağı gerçeğini vurgulayacaktır.

Üçüncüsü, Batı’nın Rusya’nın merkez bankası rezervlerinin geleceği hakkındaki tartışması hararetli bir şekilde devam edecek ve benzer düşüncelere sahip müttefikler arasındaki tartışmalara hakim olacak. Bir yandan ABD ve İngiltere, Batılı ülkelere Rusya’nın döviz varlıklarına el koyup Ukrayna’ya devretmeleri yönünde baskı yapıyor. Onların argümanı ahlaki bir argümandır: Saldırgan bedelini ödemelidir. Öte yandan Belçika, Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa Birliği ülkesi, Batı’nın finansal altyapısına ve para birimlerine olan güveni zedeleyeceğini öne sürerek bu plana karşı çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası (ve daha ilgi çekici olanı Uluslararası Para Fonu) bu temkinli kampa katıldı. Rusya’nın hareketsiz varlıklarının çoğu Belçika’da tutulduğu için, AB devletlerini de işin içine katmadan hiçbir şey olamaz. Ancak Brüksel, Paris ve Berlin, özellikle de trans-Atlantik ilişkilerinin Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde bekle-gör moduna girmesi nedeniyle büyük ihtimalle yerlerinden kıpırdamayacaklar. Sonuç olarak, 2024’te Rus rezervlerine el konulması pek olası görünmüyor. Böyle bir hamlenin potansiyel istenmeyen sonuçları göz önüne alındığında, bu kötü bir haber olmayabilir.

6- UKRAYNA KENDİ KENDİSİNE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? *Franz-Stefan Gady, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde kıdemli danışman danışman

Batı’dan silah teslimatlarına olan bağımlılığını azaltmak için Ukrayna, kendi üretimine daha fazla odaklanıyor. Sonuçlar, örneğin Karadeniz’de – Ukrayna tarafından geliştirilen ve üretilen deniz dronlarının Rus filosunu harap ettiği – ve Rusya’nın kendisi içinde, rafineriler ve yakıt depoları gibi savunma ile ilgili tesislerde ve altyapıda bildirilen patlamalarda keskin bir artış şeklinde belirgin hale geldi. Kiev bu saldırılar hakkında nadiren yorum yapmasına rağmen, bunların genellikle Ukrayna yapımı dronlardan geldiğine geniş çapta inanılıyor.

Ukrayna’nın bu başarıları önemlidir, ancak savaşın gidişatını değiştirmek, savaş alanındaki ateş gücünde, özellikle de topçu mühimmatında ve saldırı insansız hava araçlarında belirleyici bir avantaj gerektirecektir. Bu da yalnızca Avrupa ve ABD’de değil, aynı zamanda Ukrayna’da da askeri üretimde önemli bir artış gerektirecek. Kiev’in önündeki zorluk çok büyük: Rusya’nın 2022 işgalinden önce, Ukraynalı savunma şirketleri Sovyet dönemi teçhizatı üretiminde uzmanlaşıyor ve Ukrayna ordusunun gelişmiş silahlara yönelik taleplerini karşılamakta zorlanıyordu. Bu nedenle Ukrayna’nın 2024 savunma bütçesi hala tedarik fonlarının çoğunu (yaklaşık 6,8 milyar dolar) yabancı ekipman alımlarına ayırıyor.

Ukrayna, savaş zamanı koşullarında silah endüstrisini yeniden donatmak ve genişletmek için çabalarken, Batılı hükümetlerden, savunma şirketlerinden ve özel girişimlerden yardım alıyor. Örneğin Alman Rheinmetall, bu yıl Ukrayna’da zırhlı araç üretimine başlamayı hedefliyor. Kiev Savunma Sanayii İttifakı, Ukrayna savunma sektörüne yatırımı kolaylaştırmak ve üretimi yerelleştirmek için aralarında düzinelerce yabancı firmanın da bulunduğu 60’tan fazla şirketi işe aldı. Bayraktar drone’un Türk üreticisi Baykar, bu ay Ukrayna’da drone fabrikası inşaatına başladığını duyurdu.

Ukrayna’nın savunma sektörüne, özellikle de yerli drone teknolojisine Batı’nın büyük ilgisi var. Ancak Rusya’nın saldırıları hâlâ pek çok ABD’li ve Avrupalı savunma yüklenicisini ülkeye yatırım yapmaktan caydırıyor çünkü tek bir Rus füzesi veya insansız hava aracı milyonlarca dolarlık bir yatırımı yok edebilir. Ukraynalılar, üretimi Rus istihbaratının tespit etmesi ve topluca yok etmesi daha zor olan daha küçük, dağınık tesislere yayarak bu riski aşmaya çalışıyor.

Ukrayna aynı zamanda silah geliştirme ve üretmenin yeni yolları için bir laboratuvara dönüşüyor. Özel sektör ve vatandaşlar tarafından yürütülen girişimler, çok fazla hükümet yönlendirmesi olmadan, elektronik savaş sistemleri, siber güvenlik, saldırı dronları, deniz dronları, başıboş mühimmatlar, savaş yönetimi teknolojisi ve daha fazlası üzerinde işbirliği için merkezi olmayan bir inovasyon ekosistemi yarattı. Kiev, bu girişimlerden yüzlerce proje başvurusu üreten ve dolayısıyla düzinelerce savunma sözleşmesi üreten koordinasyon platformları kurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı da yeni silahların doğrudan savaş alanında test edilmesiyle sertifikasyon sürecini hızlandırdı ve reform yaptı. Sorun nasıl inovasyon yapılacağı değil, vasıflı işgücü eksikliği, tedarik zinciri darboğazları, yolsuzluk ve Rus saldırıları göz önüne alındığında üretimin nasıl artırılacağıdır.

İleriye dönük olası bir yol, Ukrayna’nın askeri sanayi tabanını NATO topraklarında, Batılı şirketlerle ortak girişimler aracılığıyla ve özel bir yatırım fonu tarafından desteklenerek genişletmektir. Bu, Ukrayna’ya sadece Batı’daki siyasi kaprislere bağlı olmayan NATO standartlarında sürekli bir silah tedariki sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Moskova’ya, sonuçta zamanın ve Batı’nın değişkenliğinin kendi lehine olmayabileceği güçlü bir sinyal gönderir.

7- SAVAŞ BURADAN NEREYE GİDECEK? DURUMA GÖRE DEĞİŞİR *David Petraeus, CIA eski direktörü ve emekli ABD Generali

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının geleceği hakkındaki soruya verilecek yanıt şu şekilde başlamalıdır: Duruma bağlıdır. Çünkü savaşın gidişatı aslında bir takım kritik gelişmelere bağlı olacaktır.

En önemlisi, ABD Kongresi’nin nihayet üzerinde mutabakata vardığı yardım düzeyi olacaktır. Washington neredeyse tüm Avrupa’nın toplamı kadar askeri yardım sağladığından bu çok önemli. Dahası, ABD’nin Batı tankları ve uçakları gibi belirli silah türlerinin teslimine ilişkin kararları çoğu zaman diğer ülkelere de yol gösterdi.

Avrupa’nın Ukrayna’ya askeri olmayan yardımlar da dahil edildiğinde ABD’nin iki katı kadar yardım sağladığı göz önüne alındığında, Avrupa Birliği ve üyelerinin yanı sıra diğer Batılı ülkelerden gelecek desteğin düzeyi de aynı derecede önem taşıyor.

Ayrıca ABD öncülüğünde Rusya’ya yönelik yaptırımları ve ihracat kontrollerini sıkılaştırma ve bunlardan kaçınma planlarını kesme yönündeki çabalar da kritik önem taşıyor. Şu ana kadarki kayda değer başarıya rağmen, kaçınma planları gelişmeye devam ediyor ve sürekli odaklanmaya ihtiyaç duyulacak.

Güvenlik yardımı kapsamında birçok öğe özellikle önemli olacaktır. Yakın vadede bunlar arasında Ukrayna’nın gelen insansız hava araçlarını, roketleri, füzeleri ve uçakları tanımlamasını, izlemesini ve imha etmesini sağlayacak sistemler de yer alıyor. Ukrayna’nın kritik ihtiyaçları arasında ayrıca uzun menzilli hassas füzeler, Batı uçakları, topçu mühimmatları ve Rus saldırılarını savuşturmada özellikle önemli olduğu kanıtlanmış ek misket bombaları da yer alıyor.

Söylemeye gerek yok, savaşın gidişatı aynı zamanda büyük ölçüde Ukrayna ve Rusya’nın kararlılığına ve onların ek güç ve yetenekleri askere alma, eğitme, donatma ve kullanma becerilerine de bağlı olacak. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kontrolü elinde tutuyor gibi görünse de, muazzam kayıplar artarken ve yaşam kalitesi düşerken Rus halkının onun savaşına uymaya devam edeceğini varsaymamak gerekir.

Aynı zamanda pek çok şey, Rusya’yı hayatta kalan Karadeniz Filosunun çoğunu, iki yüz yıldan fazla bir süre boyunca üslendiği Kırım’ın Sivastopol kentinden geri çekmeye zorlamak için Ukrayna tarafından konuşlandırılan etkileyici deniz dronları gibi, her iki tarafın yeni insansız yetenekleri geliştirme becerisine de bağlıdır. Aslına bakılırsa, Ukrayna’nın Batı Karadeniz’de deniz dronları ve füzeler kullanarak yürüttüğü kampanya, Rus savaş gemilerini büyük ölçüde dışarı itti ve Ukrayna’nın Mısır ve diğer ülkeler için kritik önem taşıyan büyük ölçekli tahıl ihracatını yeniden başlatmasına olanak sağladı.

Ukrayna’ya şu anda Batı ülkelerinde dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus rezervinin sağlanması da çok büyük bir etki yaratacaktır. Uzun süredir gecikmiş olan bu girişim, aynı zamanda Kremlin’e, Ukrayna’nın Rusya’nın verdiği zararı onarma ve kendi askeri-endüstriyel kompleksini inşa etme kabiliyeti konusunda da çok önemli bir mesaj gönderecektir.
Son olarak, savaşın gidişatı her iki tarafın da savaş alanı geliştikçe öğrenme ve uyum sağlama yeteneğine bağlı olacaktır; yeni silah sistemleri ve diğer teknolojileri geliştirmek, üretmek ve kullanmak; ve liderlerin, kurmayların, bireysel askerlerin ve birimlerin yeteneklerini geliştirmek.

Bu yıl, her iki ülkenin de hem sahadaki askeri güçleri hem de kendi cephelerindeki askeri güçleri için çok zor bir yıl olacağa benziyor. İki yıl sonra bugün, görünürde savaşın makul bir sonu görünmüyor.

8- SIRADA NEYİN OLDUĞUNA BATIDAKİ BÖLÜNMELER KARAR VERECEK *C. Raja Mohan, Dış Politika köşe yazarı ve Singapur Ulusal Üniversitesi’nde misafir profesör 

Ukrayna’nın 2023’te kesin askeri kazanımlar elde edememesi Batı’da derin bölünmelere yol açtı. Bu bölünmeler beklenmedik olabilir ama şaşırtıcı değil. Tüm büyük savaşların ilgili ülkelerin iç politikaları üzerinde güçlü bir etkisi vardır; Askeri aksaklıklar çoğu zaman iç siyasi krizleri daha da keskinleştirebiliyor. Rusya’nın Şubat 2022’deki işgaliyle Avrupa ve Batı’da tetiklenen birlik, artık savaşın gidişatı ve barış şartlarına ilişkin temel konularda ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. Bu bölünmeler ABD siyasi sınıfı içinde, ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında, Batı ve Doğu Avrupa arasında ve Orta Avrupa içinde çok ciddidir.

Kendisini Rus işgaline karşı savunmak için çok büyük bedeller ödeyen Ukrayna, savaşın gidişatına ilişkin farklılıklardan da muaf değil. Tüm bu açık bölünmeler, Başkan Vladimir Putin’in Wagner paralı asker ordusunun şaşırtıcı isyanı ve geçen Haziran ayında Moskova’ya yürüyüşü sonrasında konumunu sağlamlaştırdığı Rusya’daki görünürdeki birlik ile tezat oluşturuyor.

2024 yılı, savaşın hızla artan maliyetleri karşısında tüm tarafların iç tutarlılığı koruma kapasitesini test edecek. Otoriter sistemi Rusya’nın kendi içindeki bölünmeleri bastırmasına yardımcı olabilirken, Putin’in tercih ettiği savaşın devasa ekonomik ve insani maliyetlerinin hiçbir siyasi etkisinin olmayacağına inanmak zor. Ancak şimdilik soru, Batı’nın Ukrayna politikasındaki çoklu fay hatlarının bölünmesini önleyip önleyemeyeceğidir. Görünüşte, Batı’nın Rusya’ya karşı muazzam ekonomik üstünlüğü, Ukrayna’nın Moskova ile uzun süreli bir savaşta galip gelmesine kolaylıkla olanak tanıyacaktır. Batı, bu zorunluluğa yanıt vermede yavaş kaldı ve 2024, Batı’nın kısa vadede Ukrayna’ya yardım etme ve Rus kuvvetleri ile mevcut temas hattını koruma stratejisi geliştirip geliştiremeyeceğini ve başlangıçta birçok kişinin beklentisinin ötesinde sürecek bir savaşta Putin’i yenme konusunda başarılı olup olamayacağını bize söyleyebilir.

Avrupa için, Ukrayna’daki savaş iki farklı yol sunuyor. Birisi, Avrupa’nın kendini savunma konusundaki devam eden isteksizliği sonucu kıtanın ABD ve Asya karşısında hızlı stratejik küçülmesidir. Diğeri ise, savunma yeteneklerini güçlendirerek, dünyadaki rolüne daha stratejik bir bakış açısı geliştirerek ve böylece uzun vadeli güç dengesinin Avrasya’da nasıl şekillendirileceği konusunda söz sahibi olmayı sürdürerek jeopolitik bir yenilenme yoludur.

Eğer Avrupa, güvenlik cephesini ciddi şekilde ele almaya hazırsa, Amerikalıları içerde tutmak ve gelecekteki bir Rus rejimini, Moskova’nın meşru bir rol oynayabileceği bir bölgesel düzen ve güvenlik garantileri lehine toprak genişletmeciliğinden vazgeçmeye ikna etmek daha kolay olacaktır. Alternatif olarak, Avrupalılar, bir sonraki ABD başkanının kıtalarının geleceğini Moskova ile -ve bu konuda Pekin ile- doğrudan müzakerelerle tanımlamasını beklemelidir.

 

 

İsrail’in Kendini Yok Etmesi: Netanyahu, Filistinliler ve İhmalin Bedeli

0

Haaretz’in baş editörü Aluf Benn’in “İsrail’in Kendi Kendini Yok Etmesi: Netanyahu, Filistinliler ve İhmalin Bedeli” başlıklı makalesi,  Foreign Affairs tarafından yayımlanmıştır. Yazar, tarihsel olaylar, politik kararlar ve Filistin davasının ihmal edilmesinin getirdiği ciddi sonuçlar üzerinden İsrail-Filistin çatışmasına kapsamlı bir bakış sunuyor. Benn’in anlatısı, çatışmanın önemli dönüm noktalarını, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun politikalarını ve Filistin meselesinin uzun süre göz ardı edilmesinin yol açtığı derin meseleleri vurguluyor.

Tarihsel Bağlam ve Dayan’ın Kehanet Gibi Uyarısı

Nisan 1956’da parlak bir günde, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) tek gözlü genelkurmay başkanı Moşe Dayan, güneye, Gazze Şeridi sınırına yakın yeni kurulmuş bir kibbutz olan Nahal Oz’a doğru yola çıktı. Dayan, önceki sabah at sırtında tarlalarda devriye gezerken Filistinliler tarafından öldürülen 21 yaşındaki Roi Rotberg’in cenazesine katılacaktı. Katiller, Rotberg’in cesedini sınırın diğer tarafına sürüklediler ve orada parçalanmış, gözleri oyulmuş halde bulundu. Sonuç ülke çapında şok ve acıydı.

Dayan, günümüz İsrail’inde konuşmuş olsaydı, sözlerini büyük ölçüde Rotberg’in katillerinin korkunç zulmünü kınamak için kullanırdı. Ancak 1950’lerde çerçevelendiği şekliyle konuşması faillere karşı son derece sempatikti. Dayan, “Katilleri suçlamayalım” dedi. “Sekiz yıldır Gazze’deki mülteci kamplarında oturuyorlar ve onların gözleri önünde onların ve babalarının yaşadığı toprakları ve köyleri mülkümüze dönüştürüyoruz.” Dayan, Filistinli Arapların çoğunluğu İsrail’in 1948 bağımsızlık savaşındaki zaferi nedeniyle sürgüne sürüldüğü sırada, Arapça’da “felaket” anlamına gelen ”nakba”dan söz ediyordu. Sınır boyunca Yahudi kasabaları ve köyleri haline gelen toplulukların sakinleri de dahil olmak üzere pek çok kişi zorla Gazze’ye yerleştirildi.

Dayan, Filistin davasının pek destekçisi değildi. 1950’de, çatışmalar sona erdikten sonra, artık İsrail’in Aşkelon şehri olan sınır kasabası Al-Majdal’da kalan Filistinli topluluğun yerinden edilmesini organize etti. Yine de Dayan, pek çok İsrailli Yahudinin kabul etmeyi reddettiği şeyi fark etti: Filistinliler nakbayı asla unutamayacak veya evlerine dönme hayalini kurmayı bırakmayacaklardı. Dayan konuşmasında, “Çevremizde yaşayan yüzbinlerce Arap’ın hayatlarını alevlendiren ve dolduran nefreti görmekten vazgeçmeyelim” dedi. “Bu bizim hayatımızın seçimidir; yumruğumuzdan kılıç çekilmesin ve hayatlarımız mahvolmasın diye hazırlıklı ve silahlı, güçlü ve kararlı olmak.”

7 Ekim Felaketi ve Netanyahu’nun Rolü

7 Ekim 2023’te Dayan’ın asırlık uyarısı mümkün olan en kanlı şekilde gerçekleşti. El Mecdal’den sürülen bir aileden doğan Hamas lideri Yahya Sinwar’ın planıyla Hamaslı militanlar, Gazze sınırı boyunca yaklaşık 30 noktada İsrail’i işgal etti. Tam bir şaşkınlıkla İsrail’in zayıf savunmasını aştılar ve bir müzik festivaline, küçük kasabalara ve 20’den fazla kibutz’a saldırmaya başladılar. Yaklaşık 1.200 sivil ve askeri öldürdüler ve 200’den fazla rehineyi kaçırdılar. Dayan’ın mülteci kampı sakinlerinin torunları – onun anlattığı nefret ve nefretle beslenen ama artık daha iyi silahlanmış, eğitilmiş ve örgütlenmiş – intikam için geri dönmüştü.

7 Ekim İsrail tarihindeki en büyük felaketti. Bu, ülkede yaşayan veya onunla bağlantılı olan herkes için ulusal ve kişisel bir dönüm noktasıdır. Hamas saldırısını durdurmayı başaramayan IDF, ezici bir güçle karşılık vererek binlerce Filistinliyi öldürdü ve Gazze mahallelerinin tamamını yerle bir etti. Ancak pilotlar bomba atarken ve komandolar Hamas’ın tünellerini temizlerken bile İsrail hükümeti saldırıyı üreten düşmanlığı ya da hangi politikaların bir saldırıyı önleyebileceğini hesaba katmadı. Savaş sonrası bir vizyon veya düzen ortaya koymayı reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun emriyle ülke sessizliğe büründü. Netanyahu “Hamas’ı yok etme” sözü verdi, ancak askeri gücün ötesinde, grubu ortadan kaldırmaya yönelik bir stratejisi ve savaş sonrası Gazze’nin fiili hükümeti olarak onun yerini neyin alacağına dair net bir planı yoktu.

Netanyahu’nun strateji oluşturmadaki başarısızlığı tesadüf değil. Bu, onun sağcı koalisyonunu bir arada tutmak için tasarlanmış bir siyasi çıkar eylemi de değil. Barış içinde yaşamak için İsrail’in en sonunda Filistinlilerle uzlaşması gerekecek ve bu, Netanyahu’nun kariyeri boyunca karşı çıktığı bir şey. İsrail tarihindeki en uzun başbakanlık süresini, Filistin ulusal hareketini baltalamaya ve kenara itmeye adadı. Halkına barış olmadan refaha ulaşabileceklerine söz verdi. Çok az yurt içi ve uluslararası maliyetle Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal etmeye devam edebileceği fikriyle ülkeyi sattı. Ve şimdi, yani 7 Ekim’in ardından bile bu mesajı değiştirmedi. Netanyahu’nun İsrail’in savaştan sonra yapacağını söylediği tek şey, Gazze etrafında bir “güvenlik çevresi” oluşturmak.

Ancak İsrail artık bu kadar gözü kapalı olamaz. 7 Ekim saldırıları Netanyahu’nun verdiği sözlerin boş olduğunu kanıtladı. Ölü bir barış sürecine ve diğer ülkelerden gelen ilginin azalmasına rağmen Filistinliler davalarını canlı tuttu. Hamas’ın 7 Ekim’de çektiği vücut kamerası görüntülerinde bir kibutz’a saldırmak için sınırı geçerken militanların “Burası bizim topraklarımız!” diye bağırdığı duyuluyor. Sinwar, operasyonu açıkça bir direniş eylemi olarak çerçeveledi ve kişisel olarak en azından kısmen nakba tarafından motive edildi. Hamas liderinin 22 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği ve hücre arkadaşlarına, ailesinin köyüne dönebilmesi için İsrail’in yenilmesi gerektiğini sürekli söylediği ifade ediliyor.

Barış içinde yaşamak için İsrail’in en sonunda Filistinlilerle uzlaşması gerekecek.

Netanyahu’nun Politik Stratejileri ve Sonuçları

7 Ekim travması İsraillileri bir kez daha Filistinlilerle yaşanan çatışmanın ulusal kimliklerinin merkezinde yer aldığını ve refahlarına yönelik bir tehdit olduğunu fark etmeye zorladı. Bu göz ardı edilemez veya görmezden gelinemez; işgali sürdürmek, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini genişletmek, Gazze’yi kuşatmak ve herhangi bir bölgesel uzlaşmayı reddetmek (hatta Filistinlilerin haklarını tanımamak) ülkeye kalıcı güvenlik getirmeyecektir. Ancak bu savaştan sonra toparlanmak ve rotayı değiştirmek kaçınılmaz olarak son derece zor olacak ve bunun nedeni sadece Netanyahu’nun Filistin anlaşmazlığını çözmek istememesi değil.

Savaş, İsrail’i belki de tarihinin en bölünmüş anında yakaladı. Saldırıdan önceki yıllarda ülke, Netanyahu’nun demokratik kurumları baltalama ve ülkeyi teokratik, milliyetçi bir otokrasiye dönüştürme çabalarıyla parçalandı. Kanun tasarıları ve reformları, ülkeyi savaştan önce parçalanmakla tehdit eden ve çatışma sona erdiğinde de ülkeyi rahatsız edecek olan yaygın protestolara ve anlaşmazlıklara yol açtı. Aslına bakılırsa Netanyahu’nun siyasi hayatta kalması için verilen mücadele 7 Ekim öncesine göre daha da yoğun hale gelecek ve bu da ülkenin barış arayışını zorlaştıracak.

Ancak başbakanın başına ne gelirse gelsin İsrail’in Filistinlilerle çözüm konusunda ciddi bir görüşme yapması pek mümkün görünmüyor. İsrail kamuoyunun tamamı sağa kaydı. Amerika Birleşik Devletleri giderek kritik bir başkanlık seçimiyle meşgul oluyor. Yakın gelecekte anlamlı bir barış sürecini yeniden canlandırmak için çok az enerji veya motivasyon olacak.

7 Ekim hâlâ bir dönüm noktası ama bunun nasıl bir dönüm noktası olacağına karar vermek İsraillilere kalmış. Sonunda Dayan’ın uyarısına kulak verirlerse, ülke bir araya gelebilir ve Filistinlilerle barışa ve onurlu bir arada yaşamaya giden yolu çizebilir. Ancak şu ana kadarki göstergeler, İsraillilerin bunun yerine kendi aralarında savaşmaya ve işgali süresiz olarak sürdürmeye devam edeceklerini gösteriyor. Bu, 7 Ekim’i İsrail tarihinde daha fazla ve artan şiddetin karakterize ettiği karanlık bir çağın başlangıcı yapabilir. Saldırı tek seferlik bir olay değil, gelecekte olacakların habercisi.

Tutulmamış Söz

Netanyahu 1990’larda İsrail’in sağcı sahnesinde yükselen bir yıldızdı. 1984’ten 1988’e kadar İsrail’in BM büyükelçisi olarak adını duyurduktan sonra, İsrail hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından imzalanan 1993 İsrail-Filistin uzlaşma planı olan Oslo anlaşmalarına karşı muhalefete öncülük ederek geniş çapta ün kazandı. Başbakan Yitzhak Rabin’in Kasım 1995’te aşırı sağcı bir İsrail fanatiği tarafından öldürülmesinin ve İsrail şehirlerindeki bir dizi Filistinli terörist saldırının ardından 1996 başbakanlık yarışında Netanyahu, Oslo barış anlaşmasının kilit mimarlarından biri olan Şimon Peres’i çok ince bir farkla yenmeyi başardı. Göreve geldiğinde, yumuşak ve Batılı liberalleri kopyalamaya eğilimli olarak gördüğü “seçkinlerin yerine” dini ve sosyal muhafazakarlardan oluşan bir grup getirerek barış sürecini yavaşlatma ve İsrail toplumunu reform etme sözü verdi.

Ancak Netanyahu’nun radikal emelleri, eski elitlerin ve Clinton yönetiminin ortak muhalefetiyle karşılandı. O zamanlar hâlâ genel olarak bir barış anlaşmasını destekleyen İsrail toplumu da başbakanın aşırı gündeminden hızla soğudu. Üç yıl sonra, Oslo sürecini sürdürme ve Filistin sorununu bütünüyle çözme sözü veren liberal Ehud Barak tarafından devrildi. Ancak Barak ve halefleri başarısız oldu. İsrail, 2000 baharında güney Lübnan’dan tek taraflı çekilmeyi tamamladığında, sınır ötesi saldırılara maruz kaldı ve büyük bir Hizbullah yığınağı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra Filistinlilerin sonbaharda ikinci intifadayı başlatmasıyla barış süreci çöktü. Beş yıl sonra İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesi, Hamas’ın orada görev almasının yolunu açtı. Bir zamanlar barışı destekleyen İsrail kamuoyu, beraberinde gelen güvenlik risklerine karşı iştahını kaybetti. “Onlara ayı ve yıldızları teklif ettik ve karşılığında intihar bombacıları ve roketler aldık” diye yaygın bir nakarat vardı. (”İsrail’in çok az teklif ettiği ve sürdürülebilir bir Filistin devletini asla kabul etmeyeceği” yönündeki karşı argüman çok az yankı buldu.) 2009’da Netanyahu, haklı çıktığını hissederek iktidara geri döndü. Sonuçta İsrail’in komşularına toprak tavizleri verilmesine karşı yaptığı uyarılar gerçek olmuştu.

Netanyahu göreve döndüğünde İsraillilere artık gözden düşmüş olan “barış için toprak” formülüne uygun bir alternatif sundu. İsrail’in Batı tarzı bir ülke olarak gelişebileceğini ve hatta Filistinlileri bir kenara iterek Arap dünyasına geniş çapta ulaşabileceğini savundu. Önemli olan bölmek ve fethetmekti. Batı Şeria’da Netanyahu, İsrail’in fiili polislik ve sosyal hizmetler taşeronu haline gelen Filistin Yönetimi ile güvenlik işbirliğini sürdürdü ve Katar’ı Gazze’deki Hamas hükümetine fon sağlamaya teşvik etti. Netanyahu, partisinin 2019’daki meclis toplantısında şöyle demişti: “Filistin devletine karşı çıkan herkes Gazze’ye fon sağlanmasını desteklemelidir çünkü Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi ile Gazze’deki Hamas arasındaki ayrılığın sürdürülmesi bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyecektir.”

Netanyahu, Hamas’ın yeteneklerini deniz ve ekonomik abluka, yeni konuşlandırılan roket ve sınır savunma sistemleri ve grubun savaşçılarına ve altyapısına yönelik periyodik askeri baskınlar yoluyla kontrol altında tutabileceğine inanıyordu. “Çimleri biçmek” olarak adlandırılan bu son taktik, “çatışma yönetimi” ve statükonun sürdürülmesiyle birlikte İsrail güvenlik doktrininin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Netanyahu, mevcut düzenin dayanıklı olduğuna inanıyordu. Onun görüşüne göre bu aynı zamanda optimaldi: Çok düşük düzeyde bir çatışmayı sürdürmek, siyasi açıdan bir barış anlaşmasından daha az riskli ve büyük bir savaştan daha az maliyetliydi.

On yılı aşkın süredir Netanyahu’nun stratejisi işe yarıyor gibi görünüyordu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Arap Baharı’nın devrimlerine ve iç savaşlarına gömüldü ve bu da Filistin davasını çok daha az dikkat çekici hale getirdi. Terörist saldırılarının seviyeleri düştü ve Gazze’den gelen periyodik roket atışları genellikle durduruldu. 2014’te Hamas’a karşı verilen kısa savaş dışında İsraillilerin Filistinli militanlarla karşı karşıya gelme ihtiyacı çok nadirdi. Çoğu insan için çoğu zaman çatışma gözden ve gönülden uzaktaydı.

İsrailliler, Filistinliler hakkında endişelenmek yerine Batı’nın refah ve huzur rüyasını yaşamaya odaklanmaya başladı. Ocak 2010 ile Aralık 2022 arasında, Tel Aviv’in silüeti yüksek apartmanlar ve ofis kompleksleriyle dolarken, İsrail’de emlak fiyatları iki katından fazla arttı. Küçük kasabalar da patlamaya uyum sağlamak için genişledi. Teknoloji girişimcilerinin başarılı işleri ve enerji şirketlerinin İsrail sularında açık denizde doğal gaz yatakları bulması nedeniyle ülkenin GSYİH’sı yüzde 60’tan fazla arttı. Diğer hükümetlerle yapılan anlaşmalar, İsrail yaşam tarzının önemli bir yönü olan yurt dışı seyahatini ucuz bir metaya dönüştürdü. Gelecek parlak görünüyordu. Görünüşe göre ülke Filistinlileri geride bırakmıştı ve bunu bir barış anlaşması için toprak, kaynak, fon gibi hiçbir şeyden ödün vermeden yapmıştı. Artık İsraillilerin de pastalarını alıp yemeleri gerekiyordu.

Ülke uluslararası alanda da gelişiyordu. Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama’nın iki devletli çözümü yeniden canlandırma ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini dondurma yönündeki baskısına, kısmen Cumhuriyetçilerle ittifak kurarak direndi. Netanyahu, Obama’nın İran’la nükleer anlaşma imzalamasını engelleyemese de Washington, Donald Trump’ın başkanlığı kazanmasının ardından anlaşmadan çekildi. Trump ayrıca İsrail’deki Amerikan büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı ve İsrail’in Golan Tepeleri’ni Suriye’den ilhakını tanıdı. Trump yönetimi altında ABD, İsrail’in Bahreyn, Fas, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirerek İbrahim Anlaşmaları’nı sonuçlandırmasına yardım etti; bu, bir zamanlar İsrail-Filistin barış anlaşması olmadan imkansız görünen bir olasılıktı. Uçak dolusu İsrailli yetkili, askeri şef ve turist, Körfez şeyhliklerinin gösterişli otellerine ve Marakeş’in çarşılarına sık sık gitmeye başladı.

Netanyahu, İsrail’in Filistinlileri bir kenara iterek Batı tarzı bir ülke olarak gelişebileceğini savundu.

Netanyahu, Filistin meselesini bir kenara bırakırken aynı zamanda İsrail toplumunu yeniden yapılandırmak için de çalıştı. Netanyahu, 2015’te sürpriz bir şekilde yeniden seçimi kazandıktan sonra, muhafazakar bir devrimi ateşleme yönündeki eski hayalini yeniden canlandırmak için sağcı bir koalisyon kurdu. Başbakan bir kez daha “seçkinlere” karşı sövüp saymaya başladı ve kendisine düşman, destekçilerine göre fazla liberal olarak gördüğü eski düzene karşı bir kültür savaşı başlattı. 2018’de İsrail’i “Yahudi Halkının Ulus Devleti” olarak tanımlayan ve Yahudilerin kendi topraklarında “kendi kaderini tayin etme” konusunda “benzersiz” haklara sahip olduğunu ilan eden büyük, tartışmalı bir yasanın kabul edilmesini sağladı. Ülkenin Yahudi çoğunluğuna öncelik verdi ve Yahudi olmayan halkı ikinci plana attı.

Aynı yıl Netanyahu’nun koalisyonu çöktü. İsrail daha sonra uzun bir siyasi krize girdi ve ülke 2019 ile 2022 yılları arasında her biri Netanyahu’nun yönetimine ilişkin bir referandum olan beş seçime sürüklendi. Başbakana karşı açılan yolsuzluk davasıyla siyasi mücadelenin şiddeti daha da arttı; bu dava, 2020’de hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve yargılamanın devam etmesine yol açtı. İsrail “Bibistler” ve “Sadece Bibist Olmayanlar” arasında bölündü. (“Bibi”, Netanyahu’nun takma adıdır.) 2021’deki dördüncü seçimde, Netanyahu’nun rakipleri nihayet onun yerine sağcı Naftali Bennett ve merkezci Yair Lapid liderliğindeki bir “değişim hükümeti” getirmeyi başardılar. Koalisyonda ilk kez bir Arap partisi de yer aldı.

Yine de, Netanyahu’nun muhalefeti, onun yönetiminin temel varsayımına hiç meydan okumadı: İsrail, Filistin meselesini ele almadan gelişebilir. Barış ve savaş üzerine olan tartışma, geleneksel olarak İsrail için hayati bir politik konu olmasına rağmen, arka sayfa haberleri haline geldi. Kariyerine Netanyahu’nun yardımcısı olarak başlayan Bennett, Filistin çatışmasını ülkenin yaşayabileceği “kalçadaki şarapnel” ile eşdeğer tuttu. O ve Lapid, Filistinlilerle olan mevcut durumu korumaya ve sadece Netanyahu’yu görevden uzak tutmaya odaklanmaya çalıştı.

Bu pazarlığın elbette imkansız olduğu ortaya çıktı. “Değişim hükümeti”, Batı Şeria’daki yerleşimcilerin İsrailli olmayan komşularından mahrum bırakılan sivil haklardan yararlanmasına olanak tanıyan muğlak yasal hükümleri uzatmayı başaramadığı için 2022’de çöktü. Bazı Arap koalisyon üyeleri için bu apartheid hükümlerine imza atmak çok fazla taviz vermek anlamına geliyordu.

Ordunun ve istihbaratın yetersizliği, Netanyahu’yu 7 Ekim’deki suçluluktan koruyamaz.

Hâlâ yargılanmakta olan Netanyahu için hükümetin çöküşü tam da umduğu şeydi. Ülkede bir seçim daha düzenlenirken, sağcılardan, ultra-Ortodoks Yahudilerden ve sosyal açıdan muhafazakar Yahudilerden oluşan tabanını güçlendirdi. İktidarı geri kazanmak için özellikle İsrail-Filistin çatışmasını varoluş nedeni olarak gören bir demografik grup olan Batı Şeria’daki yerleşimcilere ulaştı. Bu dindar Siyonistler, işgal altındaki toprakları Yahudileştirme ve onları resmi olarak İsrail’in bir parçası haline getirme hayallerine bağlı kaldılar. Fırsat verilirse bölgedeki Filistinli nüfusunu uzaklaştırabileceklerini umuyorlardı. Ariel Şaron’un başbakan olduğu 2005 yılında Yahudi yerleşimcilerin Gazze’den tahliyesini engellemeyi başaramamışlardı. Yine de, o günden bu yana geçen yıllarda, laik düzenin üyeleri odak noktalarını özel sektörde para kazanmaya kaydırdıkça yavaş yavaş İsrail ordusunda, kamu hizmetlerinde ve medyasında kilit pozisyonları ele geçirdiler.

Aşırılıkçıların Netanyahu’dan iki temel talebi vardı. Bunlardan ilki ve en barizi Yahudi yerleşimlerini daha da genişletmekti. İkincisi, hem Yahudi Tapınağının hem de Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Müslüman Mescid-i Aksa’nın tarihi alanı olan Tapınak Dağı’nda daha güçlü bir Yahudi varlığı oluşturmaktı. İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda çevredeki bölgenin kontrolünü ele geçirdiğinden beri, bölgeyi Arap yönetiminden uzaklaştırmanın dehşet verici bir dini çatışmayı kışkırtacağı korkusuyla Filistinlilere bölgede yarı özerklik verdi. Ancak İsrail aşırı sağı uzun süredir bunu değiştirmeye çalışıyor. Netanyahu 1996’da ilk kez seçildiğinde, Mescid-i Aksa’nın bitişiğindeki bir yeraltı tünelindeki arkeolojik alanda bir duvar açarak İkinci Tapınak döneminden kalma kutsal emanetleri açığa çıkarmış ve Kudüs’te Arap protestolarında şiddetli bir patlamaya yol açmıştı. 2000 yılındaki ikinci Filistin intifadası da benzer şekilde, o zamanlar Netanyahu’nun partisi Likud’un lideri olan muhalefet lideri Şaron’un Tapınak Dağı’na yaptığı ziyaretle ateşlenmişti.

Mayıs 2021’de şiddet yeniden patlak verdi. Bu kez asıl provokatör, Yahudi teröristleri açıkça kutlayan aşırı sağcı politikacı Itamar Ben-Gvir’di. Ben-Gvir, Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimcilerin eski mülk tapularını kullanarak bazı sakinleri dışarı çıkardığı ve buna karşılık Filistinlilerin kitlesel protestolar düzenlediği Filistin mahallesinde bir “parlamento ofisi” açmıştı. Yüzlerce göstericinin Mescid-i Aksa’da toplanmasının ardından İsrail polisi camiye baskın düzenledi. Sonuç olarak, Araplar ve Yahudiler arasında çatışmalar patlak verdi ve hızla İsrail’deki etnik açıdan karışık kasabalara yayıldı. Hamas, baskını Kudüs’ü roketlerle hedef almak için bir bahane olarak kullandı; bu da İsrail’de şiddetin daha da artmasına ve İsrail’in Gazze’de yeni bir misilleme turuna yol açtı.

Yine de İsrail ve Hamas şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde yeni bir ateşkese vardığında çatışmalar dağıldı. Katar ödemelerini sürdürdü ve İsrail, bölgenin ekonomisini iyileştirmek ve halkın çatışma arzusunu azaltmak için bazı Gazzelilere çalışma izni verdi. Hamas, İsrail’in 2023 baharında müttefik milislerden biri olan Filistin İslami Cihad’ı vurmasına seyirci kaldı. Sınır boyunca yaşanan göreceli sessizlik, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin güçlerini yeniden konuşlandırmasına ve muharebe taburlarının çoğunu, yerleşimcileri teröristlerden koruyabilecekleri Batı Şeria’ya taşımasına olanak tanıdı. 7 Ekim’de bu yeniden görevlendirmelerin tam olarak Sinwar’ın istediği şey olduğu ortaya çıktı.

Bibi’nin Darbesi

Netanyahu Kasım 2022 seçimlerinde iktidarı yeniden kazandı. Koalisyonu İsrail parlamentosunun 120 sandalyesinin 64’ünü ele geçirdi; bu son standartlara göre büyük bir zaferdi. Yeni hükümetin kilit isimleri Batı Şeria’daki yerleşimcileri temsil eden milliyetçi dini partinin lideri Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir’di. Ultra-Ortodoks partilerle birlikte çalışan Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir, otokratik ve teokratik bir İsrail için bir plan tasarladılar. Örneğin yeni kabinenin yönergeleri “Yahudi halkının İsrail topraklarının tamamı üzerinde münhasır, devredilemez bir hakka sahip olduğunu” ilan ediyordu; Filistinlilerin Gazze’de bile toprak iddiasını açıkça reddediyordu. Smotrich maliye bakanı oldu ve Yahudi yerleşimlerini genişletmek için büyük bir program başlattığı Batı Şeria’nın başına getirildi. Ben-Gvir, polis ve hapishanelerden sorumlu ulusal güvenlik bakanı olarak atandı. Gücünü daha fazla Yahudinin Tapınak Dağı’nı (Aksa) ziyaret etmesini teşvik etmek için kullandı. 2023’ün Ocak ve Ekim ayları arasında yaklaşık 50.000 Yahudi burayı gezdi; bu, kayıtlardaki diğer eşdeğer dönemlerden daha fazlaydı. (2022’de Dağ’da 35.000 Yahudi ziyaretçi vardı.)

Netanyahu’nun radikal yeni hükümeti İsrailli liberaller ve merkezciler arasında öfkeye yol açtı. Ancak Filistinlileri aşağılamak hükümetin gündeminin merkezinde olmasına rağmen, muhalefet kabineyi kınarken işgal altındaki toprakların ve Mescid-i Aksa’nın kaderini görmezden gelmeye devam etti. Bunun yerine büyük ölçüde Netanyahu’nun yargı reformlarına odaklandılar. Ocak 2023’te önerilen yasalar, resmi bir anayasası olmayan bir ülkede sivil hakların ve insan haklarının koruyucusu olan İsrail Yüksek Mahkemesinin bağımsızlığını kısıtlayacak ve yürütme yetkisi üzerinde kontrol ve denge sağlayan hukuki danışmanlık sistemini ortadan kaldıracaktı. Kanunlaştırılsalardı, kanun tasarıları Netanyahu ve ortaklarının otokrasi kurmasını çok daha kolaylaştıracak ve hatta onu yolsuzluk davasından bile kurtarabilecekti.

Yargı reformu tasarıları şüphesiz olağanüstü derecede tehlikeliydi. Haklı olarak, her hafta yüzbinlerce İsraillinin gösteri yaptığı muazzam bir protesto dalgasına yol açtı. Ancak Netanyahu’nun muhalifleri bu darbeye karşı bir kez daha sanki işgalle alakasız bir meseleymiş gibi davrandılar. Her ne kadar yasalar İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Filistinlilere sağlayacağı hukuki korumayı kısmen zayıflatmak için hazırlanmış olsa da, göstericiler vatansever olmamakla suçlanma korkusuyla işgalden ya da feshedilmiş barış sürecinden bahsetmekten kaçındılar. Aslında organizatörler, gösterilerde Filistin bayrağı resimlerinin görünmesini önlemek için İsrail’in işgal karşıtı protestocularını kenara itmeye çalıştı. Bu taktik başarılı oldu ve protesto hareketinin Filistin davası tarafından “lekelenmemesini” sağladı: Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan İsrailli Araplar gösterilere katılmaktan büyük ölçüde kaçındı. Ancak bu durum hareketin başarısını zorlaştırdı. İsrail’in demografisi göz önüne alındığında, merkez sol Yahudilerin eğer bir hükümet kurmak istiyorlarsa ülkedeki Araplarla ortaklık kurmaları gerekiyor. Göstericiler, İsrailli Arapların endişelerini gayri meşru hale getirerek Netanyahu’nun stratejisine alet oldu.

Arapların dışarıda kalmasıyla yargı reformları konusundaki mücadele Yahudiler arasında bir mesele olarak ilerledi. Göstericiler mavi ve beyaz Davut Yıldızı bayrağını benimsediler ve liderlerinin ve konuşmacılarının çoğu emekli üst düzey subaylardı. Protestocular askeri kimliklerini göstererek, 1982’de Lübnan’ın işgalinden bu yana IDF’nin prestij düşüşünü tersine çevirdi. Hava kuvvetlerinin hazırlıklılığı ve savaş gücü açısından hayati önem taşıyan yedek pilotlar, yasaların geçmesi halinde hizmetten çekilme tehdidinde bulundu. Kurumsal bir muhalefet gösterisi olarak IDF liderleri, Netanyahu’nun yedekleri disipline etme talebini reddetti.

IDF’nin başbakanla bağlarını koparması şaşırtıcı değildi. Uzun kariyeri boyunca Netanyahu sık sık orduyla çatıştı ve en güçlü rakipleri Sharon, Rabin ve Barak gibi siyasetçi olan emekli generallerdi. Netanyahu, generallerin askeri açıdan güçlü ancak diplomatik açıdan esnek bir İsrail vizyonunu uzun süredir reddediyordu. Ayrıca çekingen, hayal gücünden yoksun ve hatta yıkıcı olarak gördüğü karakterleriyle de alay etti. Bu nedenle Mart 2023’te kendi savunma bakanı emekli general Yoav Gallant’ı İsrail’deki anlaşmazlıkların ülkeyi savunmasız bıraktığı ve savaşın eli kulağında olduğu konusunda uyarmak için canlı televizyona çıkmasının ardından kovması hiç de şaşırtıcı olmadı .

Gallant’ın kovulması daha spontane sokak protestolarına yol açtı ve Netanyahu onu görevine iade etti. (Savaşı birlikte yürütürken bile amansız rakipler olmaya devam ediyorlar.) Ancak Netanyahu, Gallant’ın uyarısını görmezden geldi. Ayrıca İsrail’in baş askeri istihbarat analistinin Temmuz ayında yaptığı, düşmanların ülkeyi vurabileceği yönündeki daha ayrıntılı uyarıyı da görmezden geldi. Görünüşe göre Netanyahu, bu tür uyarıların siyasi amaçlı olduğuna ve Tel Aviv’deki IDF karargahındaki görevdeki askeri şefler ile caddenin karşısında protesto yapan eski komutanlar arasındaki zımni bir ittifakı yansıttığına inanıyordu.

Netanyahu’nun Filistinlileri aşağılaması radikalizmin gelişmesine yardımcı oldu.

Elbette Netanyahu’nun aldığı uyarılar çoğunlukla Hamas’a değil, İran’ın bölgesel müttefikler ağına odaklanıyordu. Hamas’ın saldırı planı İsrail istihbaratı tarafından bilinmesine ve grubun IDF gözlem noktaları önünde manevralar yapmasına rağmen üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri, Gazzeli düşmanlarının bunu gerçekten gerçekleştirebileceğini hayal edemedi ve aksi yönündeki önerileri gizlediler. 7 Ekim saldırısı kısmen İsrail bürokrasisinin başarısızlığıydı.

Yine de Netanyahu’nun aldığı istihbarat konusunda ciddi bir görüşme yapmaması ve siyasi muhalefetle ciddi şekilde uzlaşmayı ve ülkedeki çatlağı gidermeyi reddetmesi savunulamaz. Bunun yerine, ciddi uyarılara ve olası geri tepmelere aldırmadan yargı darbesine devam etme kararı aldı. Kibirli bir tavırla, “İsrail birkaç Hava Kuvvetleri filosu olmadan da idare edebilir ama hükümet olmadan yapamaz” dedi.

Temmuz 2023’te ilk yargı yasası İsrail parlamentosundan geçti; bu, Netanyahu ve onun aşırı sağ koalisyonu açısından bir başka heyecan verici gelişmeydi. (Sonunda Ocak 2024’te Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.)

Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan savunma paktını içeren üçlü bir anlaşmanın parçası olarak en zengin ve en önemli Arap devleti olan Suudi Arabistan ile bir barış anlaşması imzalayarak kendisini yakında daha da yükselteceğine inanıyordu. Sonuç, İsrail dış politikasının nihai zaferi olacaktı: İran’a ve onun bölgesel vekillerine karşı bir Amerikan-Arap-İsrail ittifakı. Netanyahu için bu, onu ana akıma sevdirecek çok önemli bir başarı olurdu.

Başbakan o kadar kendinden emindi ki, 22 Eylül’de İsrail merkezli bir “yeni Ortadoğu” haritasının tanıtımını yapmak üzere BM Genel Kurulu sahnesine çıktı. Bu, Oslo anlaşmalarını imzaladıktan sonra bu ifadeyi türeten merhum rakibi Peres’e yönelik kasıtlı bir davranıştı. Netanyahu konuşmasında övünerek, “Daha da dramatik bir atılımın eşiğinde olduğumuza inanıyorum: Suudi Arabistan’la tarihi bir barış.” Filistinlilerin hem İsrail hem de daha geniş bölge için sonradan akla gelen bir düşünce haline geldiğini açıkça belirtti. “Filistinlilere yeni barış anlaşmaları konusunda veto hakkı vermemeliyiz” dedi. “Filistinliler Arap dünyasının yalnızca yüzde ikisini oluşturuyor.” İki hafta sonra Hamas saldırarak Netanyahu’nun planlarını yerle bir etti.

Patlamadan Sonra

Netanyahu ve destekçileri 7 Ekim’in suçunu kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Onlara göre başbakan, Gazze’de şüpheli bir şeyler olduğu konusunda kendisine bilgi vermeyen güvenlik ve istihbarat şefleri tarafından yanıltıldı. Netanyahu’nun ofisi saldırıdan birkaç hafta sonra Twitter’da şunları yazdı: “Başbakan Netanyahu hiçbir koşulda ve hiçbir aşamada Hamas’ın savaş niyetleri konusunda uyarılmadı.” “Aksine, askeri istihbarat başkanı ve Şin Bet başkanı da dahil olmak üzere tüm güvenlik kademesinin değerlendirmesi, Hamas’ın caydırıldığı ve bir düzenleme arayışında olduğu yönündeydi.” (Daha sonra bu gönderi için özür diledi.)

Ancak askeri ve istihbarat yetersizliği, her ne kadar iç karartıcı olsa da, başbakanı suçtan koruyamaz; bunun tek nedeni, hükümetin başı olarak Netanyahu’nun İsrail’de olup bitenlerin nihai sorumluluğunu taşıması değildir. Onun İsraillileri bölmeye yönelik savaş öncesi pervasız politikası ülkeyi savunmasız hale getirdi ve İran’ın müttefiklerini parçalanmış bir topluma saldırmaya teşvik etti. Netanyahu’nun Filistinlileri aşağılaması radikalizmin gelişmesine yardımcı oldu. Hamas’ın operasyonunu “El Aksa seli” olarak adlandırması ve saldırıları El Aksa’yı Yahudilerin ele geçirmesinden korumanın bir yolu olarak göstermesi tesadüf değil. Kutsal Müslüman mekanını korumak, İsrail’e saldırmak ve IDF’nin karşı saldırısının kaçınılmaz korkunç sonuçlarıyla yüzleşmek için bir neden olarak görülüyordu.

İsrail kamuoyu Netanyahu’yu 7 Ekim’in sorumluluğundan kurtarmış değil. Hükümetin parlamento çoğunluğunu korumasına rağmen başbakanın partisi anketlerde düşüş yaşadı ve onay oranı da düştü. Ülkenin değişim arzusu kamuoyu araştırmalarından çok daha fazlasıyla ifade ediliyor. Militarizm koridorun karşısında geri döndü. Bibi karşıtı göstericiler protestolara rağmen yedek görevlerini yerine getirmek için acele ederken, bir zamanların Netanyahu karşıtı örgütleyiciler ülkenin güneyinden ve kuzeyinden tahliye edilenlerle ilgilenme konusunda işlevsiz İsrail hükümetinin yerini aldı. Pek çok İsrailli, Ben-Gvir’in özel küçük silahların düzenlenmesini kolaylaştırma kampanyasının da yardımıyla kendilerini tabancalar ve saldırı tüfekleriyle silahlandırdı. Onlarca yıl süren kademeli düşüşün ardından savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 50 oranında artması bekleniyor.

Ancak bu değişiklikler, her ne kadar anlaşılır olsa da, kayma değil, hızlanmadır. İsrail hala Netanyahu’nun yıllardır izlediği yolu izliyor. Kimliği artık daha az liberal ve eşitlikçi, daha etno-milliyetçi ve militarist. İsrail’de her sokak köşesinde, halk otobüsünde ve televizyon kanalında görülen “Zafer için Birlik” sloganı, ülkedeki Yahudi toplumunu birleştirmeyi amaçlıyor. Hızlı bir ateşkes ve esir değişimini ezici bir çoğunlukla destekleyen ülkedeki Arap azınlığın, polis tarafından halka açık protestolar düzenlemesi defalarca yasaklandı. Gönderiler 7 Ekim saldırılarını desteklemese veya onaylamasa bile düzinelerce Arap vatandaşı, Gazze’deki Filistinlilerle dayanışmayı ifade eden sosyal medya paylaşımları nedeniyle yasal olarak suçlandı. Bu arada birçok liberal İsrailli Yahudi, Batılı meslektaşlarının Hamas’ın yanında yer aldığını düşünerek ihanete uğradığını hissediyor. Netanyahu’nun dini otokrasisinden göç etmeye yönelik savaş öncesi eğilimlerini yeniden düşünüyorlar ve İsrailli emlak şirketleri, yurtdışında deneyimledikleri artan Yahudi düşmanlığından kaçmak isteyen yeni bir Yahudi göçmen dalgası bekliyor.

Tıpkı savaş öncesi zamanlarda olduğu gibi, neredeyse hiçbir İsrailli Yahudi, Filistin sorununun barışçıl bir şekilde nasıl çözülebileceğini düşünmüyor. Geleneksel olarak barışın peşinde olan İsrail solu artık neredeyse tükenmiş durumda. Netanyahu öncesi güzel İsrail’e nostalji duyan merkezci Gantz ve Lapid partileri, yeni militarist toplumda kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyorlar ve barış için toprak müzakerelerini destekleyerek ana akım popülerliklerini riske atmak istemiyorlar. Ve sağ, Filistinlilere her zamankinden daha düşman.

Netanyahu, Filistin Yönetimi’ni Hamas’la aynı kefeye koydu ve bu yazının yazıldığı an itibariyle, böyle bir kararın iki devletli çözümü yeniden canlandıracağını bilerek, Amerika’nın onu Gazze’nin savaş sonrası hükümdarı yapma önerisini reddetti. Başbakanın aşırı sağcı arkadaşları, Gazze’deki nüfusu azaltmak ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün ederek, bölgeyi yeni Yahudi yerleşimlerine açık bırakacak ikinci bir nakba yaratmak istiyor. Bu hayali gerçekleştirmek için Ben-Gvir ve Smotrich, Netanyahu’dan Gazze’de Filistinlileri sorumlu bırakacak savaş sonrası bir düzenlemeye ilişkin her türlü tartışmayı reddetmesini ve hükümetin İsrailli rehinelerin daha fazla serbest bırakılması için müzakere yapmayı reddetmesini talep etti. Ayrıca İsrail’in, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’daki Arap sakinlere yönelik yeni saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmamasını da sağladılar.

Eğer geçmiş bir emsal ise, ülke tamamen umutsuz değildir. Tarih, ilerlemeciliğin geri gelebileceği ve muhafazakarların nüfuzunu kaybedebileceği ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Daha önceki büyük saldırılardan sonra İsrail kamuoyu başlangıçta sağa kaydı ancak daha sonra yön değiştirdi ve barış karşılığında toprak tavizlerini kabul etti. 1973’teki Yom Kippur Savaşı sonunda Mısır’la barışa yol açtı; 1987’de başlayan ilk intifada, Oslo anlaşmalarına ve Ürdün’le barışa yol açtı; 2000 yılında patlak veren ikinci intifada ise Gazze’den tek taraflı çekilmeyle sona erdi.

Ancak bu dinamiğin tekrarlanma şansı zayıf. İsrail’in kabul ettiği bir Filistinli grup veya lideri yok. Hamas İsrail’i yok etmeye kararlı ve Filistin Yönetimi zayıf. İsrail de zayıf, savaş zamanındaki birliği zaten çatlıyor ve çatışmalar azaldığında ülkenin kendisini daha da parçalama ihtimali yüksek. Bibi karşıtları, hayal kırıklığına uğramış Bibistlere ulaşmayı ve bu yıl erken seçime zorlamayı umuyor. Netanyahu ise korkuları körükleyecek. 

Ocak ayında rehinelerin yakınları, İsrailliler arasında ülkenin Hamas’ı yenmeye öncelik vermesi mi yoksa geri kalan esirleri serbest bırakmak için bir anlaşma mı yapması gerektiği konusundaki tartışmanın bir parçası olarak hükümetten aile üyelerini serbest bırakmaya çalışmasını talep etmek için parlamento toplantısına girdi.

Belki de üzerinde birlik sağlanan tek fikir, barış için toprak anlaşmasına karşı çıkmaktır. 7 Ekim’den sonra İsrailli Yahudilerin çoğu, topraklardan daha fazla feragat edilmesinin militanlara bir sonraki katliam için bir fırlatma rampası sağlayacağı konusunda hemfikir.

O halde sonuçta İsrail’in geleceği yakın tarihine çok benzeyebilir. Netanyahu olsa da olmasa da, “çatışma yönetimi” ve “çimleri biçmek” devlet politikası olarak kalacak; bu da daha fazla işgal, yerleşim ve yerinden edilme anlamına geliyor. Bu strateji, en azından 7 Ekim’in dehşetinden yaralanan ve yeni barış önerilerine sağır olan İsrail halkı için en az riskli seçenek gibi görünebilir. Ancak bu yalnızca daha fazla felakete yol açacaktır. İsrailliler, Filistinlileri görmezden gelmeye ve onların isteklerini, hikayelerini ve hatta varlıklarını reddetmeye devam ettikleri sürece istikrar bekleyemezler.

Dayan’ın çok eski uyarısından ülkenin öğrenmesi gereken ders budur. İsrail, yaşanabilir ve saygılı bir birlikte yaşam istiyorsa Filistinlilere ve birbirlerine el uzatmalı.

 

Orta Doğu’nun Sorunlarını Yalnızca Orta Doğu Çözebilir

0

Makale İncelemesi: “Orta Doğu’nun Sorunlarını Yalnızca Orta Doğu Çözebilir: Amerika Sonrası Bölgesel Düzen Yolunda”

Yazarlar:

 • Dalia Dassa Kaye, UCLA Burkle Uluslararası İlişkiler Merkezi’nde Kıdemli Araştırmacı ve Lund Üniversitesi’nde Fulbright Schuman Misafir Öğretim Üyesidir.
 • Sanam Vakil, Chatham House’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörüdür.

Yayımlanma Tarihi ve Yeri : 1 Şubat 2024 / Foreign Affairs

Genel Bakış

Dalia Dassa Kaye ve Sanam Vakil’in Foreign Affairs’de yayımlanan makalesi, Orta Doğu’nun istikrar ve barış süreçlerinin geleceği üzerine önemli bir tartışma başlatmaktadır. Makale, bölgenin çatışmalarını çözme sorumluluğu ve kapasitesinin artık dış güçlerden ziyade Orta Doğu ülkelerinde olduğunu savunmaktadır. Bu tez, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye olan ilgisinin azalması ve diğer küresel zorluklara odaklanması bağlamında değerlendirilmektedir.

Ana Argümanlar

 1. ABD’nin Azalan Katılımı: Makale, ABD’nin Orta Doğu’dan stratejik olarak uzaklaşmasını ve bölgedeki güvenlik sorumluluklarını bölgesel güçlere devretme çabalarını detaylandırmaktadır. ABD’nin İran ile daha geniş bir nükleer anlaşma yerine gayri resmi de-eskalasyon düzenlemelerine yönelmesi bu değişimin bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

 2. Bölgesel Güçlerin Rolü: Kaye ve Vakil, Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE gibi bölgesel güçlerin, bölge çatışmalarını ele almak için önemli bir rol oynaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ülkelerin kolektif stratejiler geliştirerek bölgenin geleceğini şekillendirebileceği ifade edilmektedir.

 3. İşbirliği Fırsatları: Yazarlar, bölgesel işbirliğinin güçlenmesine ve ekonomik ile güvenlik bağlarının yeniden şekillendirilmesine dair olumlu eğilimlere işaret etmektedir. Buna rağmen, bu işbirliğinin karmaşık bölgesel dinamikler ve çatışmaların üstesinden gelmek için yeterli olup olmayacağı tartışılmaktadır.

 4. Bölgesel Güvenlik Çerçevesine İhtiyaç: Makalede, güvenlik ve işbirliği için kalıcı bir bölgesel forumun kurulması gerektiği önerilmektedir. Bu forumun, ABD’nin azalan etkisine rağmen, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir platform sağlayabileceği belirtilmektedir.

Eleştirel Analiz

Kaye ve Vakil’in makalesi, Orta Doğu’nun karşı karşıya olduğu mevcut ve gelecekteki zorlukları ele almak için bölgesel bir yaklaşımın gerekliliğine dair kapsamlı bir argüman sunmaktadır. Yazarların, bölgesel güçlerin potansiyelini ve ABD’nin stratejik çekilmesinin etkilerini değerlendirmeleri, bölgenin geleceği üzerine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak, önerilen bölgesel forumun etkinliği ve bölgesel güçlerin çıkar çatışmalarını aşma kapasitesi gibi konular, bu yaklaşımın başarısının önündeki potansiyel engeller olarak görülmektedir.

Makale, Orta Doğu’nun jeopolitik manzarasının mevcut durumuna ilişkin kapsamlı ve içgörülü bir analiz sunmakta ve bölgenin uzun süredir devam eden sorunlarını çözme yaklaşımında bölgesel bir yaklaşımın hem ikna edici hem de gerekli olduğunu savunmaktadır. Yazarlar, yakın tarihli olayların genel bir değerlendirmesini, politika analizini ve ileriye dönük önerileri argümanlarını oluşturmak için ustalıkla birleştirmektedir.

Ancak, önerilerinin uygulanabilirliği, bölgesel güçlerin kolektif güvenliği ulusal çıkarların üzerinde önceliklendirmeye istekli olmaları, bu ülkelerin karmaşık diplomatik müzakereleri yönetme kapasitesi ve böyle bir bölgesel forumun bölgenin derinlemesine siyasi, sosyal ve dini bölünmelerini ele alabilme yeteneği gibi birkaç zorlu faktöre bağlıdır.

Ayrıca, yazarlar ABD gibi dış güçlerin rolünün azaltılması çağrısında bulunsa da, küresel politikanın gerçekleri ve bu dış güçlerin stratejik çıkarları kolayca bölgesel dinamiklerden ayrıştırılamaz. Küresel süper güçlerin etkisi, Çin ve Rusya’nın yanı sıra ABD de dahil olmak üzere, Orta Doğu’da önemli bir rol oynamaya devam edecek ve potansiyel olarak saf bölgesel bir düzenin kurulmasını karmaşıklaştıracaktır.

Sonuç

“Orta Doğu’nun Sorunlarını Yalnızca Orta Doğu Çözebilir” makalesi, Orta Doğu’nun istikrar ve barış süreçlerine dair kritik bir tartışma başlatmakta ve bölgesel işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Dalia Dassa Kaye ve Sanam Vakil’in derinlemesine analizi, bölgesel ve küresel aktörlerin karşılaştığı meydan okumalara ışık tutmakta ve Orta Doğu’nun kendi geleceğini şekillendirme kapasitesine odaklanmaktadır. Bu, hem akademik çevrelerde hem de politika yapıcılar arasında, bölgesel dinamikler ve dış müdahalenin rolü üzerine devam eden tartışmalara değerli bir katkıdır.

 

Safevi Devleti Temelinde İran’ın Siyasi Arka Planı

Rukiye Sümeyye ŞAHİN 
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisi,
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-0922-6823 

 

ÖZET

Safevi Devleti İran’ın siyasi, dini, kültürel ve ekonomik tarihinde önemli bir dönemi temsil etmektedir. Şii İslam’ının resmi devlet mezhebi olarak kabul edilmesi, İran’ın dini kimliğini şekillendirmiş ve ülkenin siyasi, kültürel ve dini gelişimine yön vermiştir. Bu etkiler, günümüz İran’ının temelini oluşturan unsurlardan biridir ve tarihi süreç içindeki önemi büyüktür. Günümüz İran’ının siyasi ve dini ideolojisini anlamak için Şah İsmail’in liderliğine ve Safevi Devleti’nin kuruluşunu tarihsel bir perspektiften bakmak gerekmektedir. Bu çalışmada Erdebil Tekkesinden Safeviyye Tarikatına giden süreç incelenmiş olup, erken dönem Safevi Devleti’nin kuruluşu ve siyasi politikaları tarihsel sıra ile incelenmiş ve günümüz İran’ı üzerine etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İran, Safevi Devleti, Şii İnancı, İran’ın Siyasi Arka Planı, Şah İsmail

EXAMINING THE POLITICAL BACKGROUND OF IRAN ON THE BASIS OF THE EARLY THE SAFAVID EMPIRES

ABSTRACT

The Safavid Empire represents an important period in the political, religious, cultural and economic history of Iran. The adoption of Shia Islam as the official state sect has shaped Iran’s religious identity and guided the country’s political, cultural and religious development. These effects are one of the elements that form the basis of today’s Iran and are of great importance in the historical process. In order to understand the political and religious ideology of today’s Iran, it is necessary to look at the leadership of Shah Ismail and the establishment of the Safavid   
State from a historical perspective. In this study, the process from the Ardabil Lodge to the Safavid Order was examined, the establishment and political policies of the early Safavid State were examined in historical order, and their effects on today’s Iran were discussed.

Keywords: Iran, Safavid Empire, Shiite Faith, Political Background of Iran, Shah Ismail

 

GİRİŞ

İran ve Safevi Devleti ilişkisi, tarihsel olarak İran coğrafyasında derin izler bırakan, siyasi, dini ve kültürel açılardan önemli etkileri olan bir ilişkiyi yansıtmaktadır. Safevi Devleti, 15. ve 16. yüzyıllarda İran topraklarında önemli bir siyasi güç olarak yükselmiş ve bölgede belirleyici bir rol oynamıştır. Bu dönem, günümüzdeki İran’ın dini yapısında büyük değişimlerin temelini oluşturmuştur. (Çitlioğlu, 2015, ss. 17-19)

Safeviler, Şii İslam mezhebinin önde gelen bir taraftarı olarak ortaya çıkmış ve Şii İslam’ı İran’ın resmi mezhebi haline getirmişlerdir. Safevi hanedanı, Aleviliği benimsemiş ve Şii inancını benimseyen toplulukların liderliğini yapmıştır. Bu, İran’ın dini kimliğini dönüştürmüş ve ülkede Şii İslam’ın etkisini derinleştirmiştir.

Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail, İran’ı birleştirmiş ve güçlü bir merkezi hükümet kurmuştur. Bu dönem, İran’ın altın çağı olarak kabul edilebilmektedir. Sanat, edebiyat ve mimari alanlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Safevi hanedanı temelinde, İran’ın kültürel mirası zenginleşmiş ve etkileyici eserler ortaya çıkarılmıştır.

Şii İslam ve Safevi Devleti ilişkisi, siyasi istikrarsızlık ve dış müdahalelerle sıklıkla sarsılmıştır. Özellikle Osmanlı ve Safevi Devleti arasındaki çekişmeler, bölgedeki dengeleri değiştirmiş ve zaman zaman savaşlara sebep olmuştur. Osmanlı Devleti ile olan rekabet, bölgedeki dengeleri etkileyerek sınırlarının belirlenmesinde ve siyasi haritasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.(Mohammednelad, 2015, ss. 865-866) Safevi hanedanının sona ermesiyle İran’da siyasi ve dini dinamiklerde de değişiklikler yaşanmıştır. Bununla birlikte, Safevi dönemi İran’ın tarihinde derin izler bırakmış ve ülkenin dini, kültürel ve siyasi kimliğini şekillendirmiştir.

Bugün, İran’ın Şii İslam mezhebini benimsemesi ve Şii İslam’ın merkezi olması, Safevi döneminin mirası olarak görülmektedir. Safevi Devleti’nin İran’a bıraktığı dini ve kültürel izler, ülkenin kimliğini şekillendirmeye devam etmektedir. Bu nedenle, İran ve Safevi Devleti ilişkisi, sadece tarihi bir bağlantı değil, aynı zamanda İran’ın bugünkü yapısının da bir parçasını oluşturmaktadır. 

Safevi Devleti Öncesi Dönem

Safevi Devleti öncesi dönem, İran tarihinde çeşitli siyasi, kültürel ve dini değişimlerin yaşandığı bir süreci ifade etmektedir. Bu dönem, genellikle Timur İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlar ve Safevi Devleti’nin ortaya çıkışına kadar devam eder. Timur İmparatorluğu’nun dağılmasıyla, bölgede çeşitli yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki en önemli siyasi aktörler, Akkoyunlu ve Karakoyunlu gibi Türkmen beylikleri olmuştur.

Akkoyunlu ve Karakoyunlu hanedanları, 15. yüzyılın ortalarında İran coğrafyasında etkili olmuş iki Türkmen beyliğidir. Bu beylikler, İran topraklarında siyasi etki ve kontrol sahibi olmuşlardır. Özellikle Akkoyunlu Beyliği, Anadolu’daki Osmanlılar ile mücadele etmiş ve bölgede önemli bir güç unsuru haline gelmiştir. Her iki beylikte o dönemde bölgede nüfuza sahip olmuştur ve zaman zaman karşılıklı çatışmalar yaşamışlardır. Bu çatışmalar, Safevi Devleti’nin yükselişi ve belirginleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. (Karagöz, 2010, ss. 14-16)

Akkoyunlu ve Karakoyunlu hanedanları arasındaki mücadeleler genellikle siyasi nedenlerle ortaya çıkmıştır. Her iki hanedanlık da bölgede geniş topraklara hâkim olmaya çalışmıştır ve bu durum, çatışmaların temelini oluşturmuştur. Özellikle sınır bölgelerinde ve stratejik noktalarda yaşanan çekişmeler, iki hanedanlık arasında süregelen rekabeti tırmandırmış ve süregelen bir uyuşmazlığı ortaya çıkarmıştır. Bu durum bölgesel diğer dinamiklere de etki etmiş ve bölgedeki diğer aktörlerin devletleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. (Mohammednelad, 2015, ss. 68-70)

Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail, genç yaşta Akkoyunlu Hanedanı tarafından esir alınmış ve bu durum, onun ilerideki politik ve askeri hamlelerini etkilemiştir. Ancak, Akkoyunlu Hanedanı ile Karakoyunlu Hanedanı arasındaki çekişmeler, Safevi Devleti’nin yükselişine zemin hazırlamıştır. (Kuşkonmaz, 2020, s. 488)

Özellikle serbest bırakılmasının ardından, Şah İsmail Safevi Devleti’ni kurmak ve büyütmek için güçlü bir hedef belirlemiştir. Bu süreçte Akkoyunlu Hanedanı, Karakoyunlu Hanedanı ve diğer rakip güçler arasındaki zayıflıkları ve çekişmeleri kendi lehine kullanmıştır. (Gündüz, 2010, s. 253)

Şah İsmail, Safevi Devleti’ni kurduktan sonra, Akkoyunlu Hanedanı ile çeşitli çatışmalar yaşamış ve sonrasında 1501’de Tebriz’i ele geçirerek Akkoyunlu Devleti’nin çöküşüne yol açmıştır. Bu zafer, Safevi Devleti’nin bölgede güçlü bir siyasi konuma ulaşmasını sağlamış ve Safevilerin İran’da egemen bir güç haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hanedanları arasındaki çatışmaların Safevi Devleti’nin yükselişine ve belirginleşmesine katkıda bulunduğu kabul edilir. Bu çatışmalar, Safevilerin siyasi ve askeri deneyim kazanmasını sağlamış ve sonunda İran topraklarında güçlü bir devletin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum, Safevi Devleti’nin siyasi arenada daha etkin olmasını ve bölgedeki dini değişimlere liderlik etmesini sağlamıştır. (Dedeyev, 2016, ss. 105-106)

Erdebil Tekkesi

Erdebil Tekkesi, Safeviyye Tarikatı’nın merkezi ve önemli bir sembolü olmuştur. Bu tekke, Safeviyye tarikatının kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili’nin etrafında şekillenen tarikatın merkezi olarak kabul edilmiştir. Sünni-Şafii bir inanç çizgisine sahip olan Erdebil Tekkesi, Safevi Devleti’nin tarihinde ve Şah İsmail’in liderliğindeki dönemde oldukça önemli etkileri gözlemlenmiştir. (Karadeniz, 2019, s. 2)

13. yy’in başlarında kurulan Erdebil Tekkesi, mistik öğretileri ve dervişlik uygulamalarıyla bilinen bir merkez olmuştur. Tarikat, dini öğretilerini burada yaymış ve takipçilerini yetiştirmiştir. Şeyh Safiyüddin’in ölümünden sonra, tarikat liderliği oğlu Şeyh Sadreddin Musa tarafından devam ettirilmiş ve bu süreçte Erdebil Tekkesi Safeviyye tarikatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. (Karadeniz, 2019, s. 2)

Safevi Devleti’nin kurucusu olan Şah İsmail, Erdebil Tekkesi’nin önemli bir takipçisi olmuştur ve burada eğitim almıştır. Tekkenin atmosferi ve Şeyh Safiyüddin’in öğretileri, Şah İsmail’in siyasi ve dini ideallerini şekillendirmede büyük bir rol oynamıştır. Şah İsmail, Erdebil Tekkesi’nin etkisiyle Safevi Devleti’ni kurmuş ve bu devleti Şii İslam’ın resmi mezhebi haline getirmiştir. Bu sayede Safevi Devleti, İran coğrafyasında siyasi olarak belirginleşmiştir. Bu dönemde Safeviler, tarikatın öğretileri etrafında siyasi nüfuzlarını güçlendirmişlerdir. (Karagöz, 2010, ss. 30-31)

Erdebil Tekkesi’nin Safevi Devleti ve Safeviyye tarikatı üzerindeki etkisi, tarih boyunca İran’ın dini, siyasi ve kültürel yapısını derinden etkilemiştir. (Karadeniz, 2019) Tarikatın mistik öğretileri, Safevi Devleti’nin ideolojik temelini oluşturmuş ve bu, devletin siyasi arenadaki etkisini genişletmiştir. (Gündüz, 2023, s. 14) Tekkenin tarihi boyunca, Safevi Devleti’nin hükümdarları ve liderleri bu merkezi ziyaret etmiş ve önemli kararlar almışlardır. Tekke, Safevi Devleti’nin siyasi ve dini merkezlerinden biri olmuş ve Şah İsmail’in liderliği altında Safevilerin siyasi hedeflerine hizmet etmiştir. Ancak, Erdebil Tekkesi ve Safevi Devleti ilişkisi sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve dini açılardan da önem taşımaktadır. Tekke, Safevi Devleti’nin dini yapısını şekillendirmiş ve İran’ın Şii İslam’ın merkezi olmasına katkıda bulunmuştur.

Erdebil Tekkesi’nin Safeviyye tarikatı ve Safevi Devleti üzerindeki etkisi, İran tarihindeki dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Bu tekke, tarikatın merkezi olmuş, Safevi Devleti’nin ideolojik temellerini inşa etmiş ve bu durum İran’ın tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Safeviyye Tarikatı

Safeviyye Tarikatı, Safevi Devleti’nin temelini oluşturmadan önce dini ve toplumsal bir rol oynamıştır. Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili, tarikatın kurucusu olarak bilinmektedir. (Şükürov, 2006, s. 22) Safeviyye Tarikatı’nı İran’ın doğusunda, bugünkü Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Erdebil şehrinde kurmuştur. Safeviyye tarikatı, Şii İslam’ın etkisi altında büyümüş ve Şeyh Safiyüddin’in öğretileri, sonraki dönemde Safevi Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. (Tanış, 2023, ss. 29-34)

Safeviyye tarikatı, Şah İsmail’in liderliğinde siyasallaşmaya başlamıştır. (Aksoy, 2016, ss. 5-6) Şah İsmail, tarikatın lideri olarak hem dini hem de siyasi bir otorite olmuştur. Onun liderliğinde, tarikatın dini öğretileri siyasi hedeflerle birleştirilmiş ve bu, Safevi Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur.

Safeviyye tarikatı, Şii İslam’ı benimsemiş ve kurulacak olan devletin ideolojik temelini oluşturmuştur. Şah İsmail, Şii İslam’ı resmi mezhep olarak benimsemiş ve bu mezhebi devlet politikası haline getirmiştir. Bu durum, tarikatın dini öğretilerinin devletin resmî ideolojisiyle birleşmesine yol açmıştır. (Aksoy, 2016, ss. 81-82) Tarikat, dini ve mistik öğretileriyle takipçilerini genişletmiş, ardından siyasi amaçlar doğrultusunda gücünü artırmıştır. Özellikle Şah İsmail, tarikatın öğretilerini siyasi hedeflerine entegre etmiş ve bu doğrultuda geniş çaplı bir dönüşüm başlatmıştır. (Gündüz, 2023, ss. 68-72) Tarikatın siyasallaşması, devletin yönetiminde tarikat mensuplarının önemli roller üstlenmesine de yol açmıştır. Safevi Devleti’nde tarikat üyeleri ve liderleri, siyasi makamlarda etkili olmuş ve devletin yönetiminde belirgin bir yer edinmişlerdir. Siyasallaşma süreci aynı zamanda Safevi Devleti’nin askeri gücünün de temelini oluşturmuştur. (Gündüz, 2023, s. 70) Tarikatın dini motivasyonları, Safevi ordusunun ideolojik bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bu durum, tarikatın siyasi ve askeri gücünü birleştirerek devletin gücünü artırmıştır.

Safevi Devleti’nin siyasi arenada güçlenmesiyle birlikte, tarikatın etkisi sadece iç siyasetle sınırlı kalmamıştır. Tarikatın siyasi ve dini ideolojisi, dönemin kültürel ve sanatsal gelişmelerine de yön vermiş ve İran’ın altın çağı olarak kabul edilen bir dönemi başlatmıştır. (Ersay Yüksel, 2020) Diğer yandan, Safevi Devleti’nin öncesi dönemde İran coğrafyası, bölgesel güçler arasındaki çekişmelerin ve siyasi istikrarsızlığın etkisi altında kalmıştır. Bu dönem, İran’ın siyasi yapısının değişkenliği ve farklı etnik grupların etkileşimi açısından önem arz etmektedir. Safevi Devleti’nin yükselişi, İran’ın siyasi arenasında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur ve bölgedeki dini, kültürel ve siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilediğini söylemek mümkündür.

Şeyh Safiyüddin’in ölümünden sonra, Safeviler Şah İsmail liderliğinde siyasi bir güç olarak yükselmiş ve İran’da hüküm sürmüşlerdir. Safevi Devleti’ni kurarak günümüzde İran’ı Şii İslam’ın merkezi haline getirmişlerdir. 

Şah İsmail’in Liderliği ve Safevi Devleti’nin Kuruluşu

Şah İsmail’in liderliği altında gerçekleşen Safevi Devleti’nin kuruluşu, İran tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu süreç, bölgede siyasi, dini ve kültürel açıdan önemli değişimlere yol açmıştır.

Şah İsmail, Safevi Devleti’nin kurucusu ve Safeviyye tarikatının lideridir. Şeyh Safiyüddin’in soyundan gelmiş ve Erdebil Tekkesi’nde eğitim almıştır. Burada aldığı eğitim, tarikatın dini bilgisi ve mistik anlayışıyla sağlamıştır. Bu eğitim, ilerleyen yıllarda onun liderlik yeteneklerini ve Safevi Devleti’ni kurma yolundaki kararlılığına yön göstermiştir. Şah İsmail’in hayatı, Safevi Devleti’nin kuruluş süreciyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. İsmail, genç yaşlarında Alevi-Batıni inancı ve Safeviyye tarikatının mistik öğretileriyle yetiştirilmiştir. (Karadeniz, 2015, ss. 24-25) Babasının ölümü üzerine Erdebil Tekkesi’nden ayrılmış ve topraklarını genişletmek amacıyla harekete geçmiştir.

Şah İsmail, askeri yeteneklerini kullanarak gücünü artırmış ve taraftarlarını genişletmiştir. 15. yüzyılın sonlarında, Safevi Devleti’nin temellerini atmak üzere çeşitli seferlere başlamıştır. (Aksoy, 2016, s. 80) Bu seferler sırasında, siyasi rakiplerini alt etmiş, gücünü genişletmiş ve takipçilerini artırmıştır. Özellikle 1501 yılında Tebriz’i ele geçirerek, Safevi Devleti’nin kuruluşunu sağlamış ve bu şehri başkent yapmıştır. Bu zafer, Safevi Devleti’nin İran’da siyasi olarak belirginleşmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, Tebriz’in ele geçirilmesiyle Şah İsmail, “Şah” unvanını almış ve böylece Safevi Devleti’nin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. (Tabriz, 2022, s. 96)

Şah İsmail, Şii İslam’ı resmi mezhep olarak benimsemiş ve bu mezhebi devlet politikası haline getirmiştir. Şah İsmail’in liderliği altında, Safevi Devleti’nin siyasi yapısı şekillenmiş ve tarikatın mistik öğretileriyle birleşerek devletin ideolojik temeli oluşturulmuştur. Bu durum Safevi Devleti’nin dini kimliğini ve dini yönetim anlayışını belirlemiştir.

Şah İsmail’in Şii İslam’ı devletin resmi mezhebi olarak benimsemesi ve bu mezhebi yaymak için şiddet eylemlerine başvurmuştur. Şah İsmail, Şii inancını yaymak ve Sünni toplulukları Şii mezhebine döndürmek için oldukça sert ve zorlayıcı yöntemler kullanmıştır. Şah İsmail’in liderliğinde, Tebriz’de gerçekleşen bir olayda Kızılbaşlarla birlikte Şii İslam’ı açıkça ilan etmiş ve Sünni topluluklar arasında büyük bir çatışma yaratmıştır. Hutbe esnasında Sünni isimlerin lanetlenmesi, Şii inancın resmi olarak kabul edilmesini ve Şah’ın otoritesini güçlendirmesini sağlamıştır. Bu tür şiddet eylemleri, Şii inancının daha geniş bir şekilde kabul edilmesine yol açmıştır. Ancak, bu süreçte Şah İsmail’in özellikle Kızılbaşlardan gelen intikam duygusuyla hareket ettiği ve ailesine yapılan haksızlıkların intikamını almaya çalıştığı yönünde söylemler de geliştirilmiştir. Şah İsmail’in, kendinden önceki liderlerine ve ailesine yönelik intikam duygusuyla hareket ettiği ve bu durumun, Şii inancını resmi mezhep haline getirmek ve otoritesini güçlendirmek için kullandığı yorumları yapılmıştır. (Gündüz, 2023, ss. 68-73)

Bu olaylar, Şii inancının resmi bir mezhep olarak benimsenmesi ve Sünni toplulukların baskı altına alınmasıyla sonuçlanmıştır. Şah İsmail’in liderliğindeki bu şiddetli eylemler, İran’da Şii İslam’ın daha yaygın bir şekilde kabul görmesine ve Sünni toplulukların zulme uğramasına yol açmıştır.(Dede, 2019, ss. 105-113)

Şah İsmail’in liderliğindeki Safevi Devleti, sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal açılardan da önemli gelişmelere sahne olmuştur. İran’ın edebiyatı, mimarisi ve sanatı bu dönemde önemli bir yeniden canlanma yaşamıştır. (Ersay Yüksel, 2020, ss. 126-127) Şah İsmail’in liderliği altında Safevi Devleti’nin kuruluşu, İran’ın tarihindeki dini, siyasi ve kültürel dönüşümlere yol açmıştır. Onun liderliği, Safevi Devleti’nin temelini oluşturmuş ve bu devlet, İran’ın tarihini ve kimliğini derinden etkilemiştir. Şah İsmail’in vizyonu ve liderliği, Safevi Devleti’nin kuruluşundaki ve İran’ın tarihindeki önemli bir figürdür.

Safevi Devleti’nin kuruluşu, siyasi arenada da önemli değişimlere yol açmıştır. İsmail’in liderliğinde, devlet toprakları genişlemiş ve güçlü bir konuma gelmiştir. Fakat bu başarılar, ilerleyen dönemlerde çeşitli dış güçlerle mücadeleleri ve iç çekişmeleri beraberinde getirmiştir. (Gündüz, 2023, ss. 146-156)

Safevi Devleti’nin kuruluşu, İran tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Şah İsmail liderliğinde şekillenen bu devlet, bölgede siyasi, dini ve kültürel değişimlere yol açmıştır. Safevi Devleti’nin kuruluş sürecini anlamak için tarihsel bir perspektiften bakmak gerekmektedir. Şah İsmail’in liderliği altında Safevi Devleti’nin kuruluşu, İran tarihindeki dini, siyasi ve kültürel dönüşümlere yol açmıştır. Onun liderliği, Safevi Devleti’nin temelini oluşturmuş ve bu devlet, İran’ın tarihini ve kimliğini derinden etkilemiştir. Safevi Devleti’nin kuruluşu, tarihsel süreçteki önemli olaylardan biridir ve İran’ın tarihindeki önemli dönüm noktalarından birini oluşturur.

Erken Safevi Devleti’nin İran’ın Siyasi Arka Planına Etkisi

Safevi Devleti, 1501 ile 1736 yılları arasında varlık göstermiş ve İran’ın siyasi, kültürel ve dini kimliğini büyük ölçüde etkilemiştir. Şah İsmail’in liderliğindeki Safevi Devleti, İsnaaşeriyye Şii İslam’ını resmi devlet mezhebi olarak kabul ederek İran’ı Şii İslam dünyasında öncü bir konuma getirmiştir. (Kaplan, 2008, s. 184)

Safevi Devleti’nin en belirgin etkilerinden biri, İran’ın dini kimliğini şekillendirmesidir. Devlet, Şii İslam’ını benimseyerek İran’ın resmi dini yapısını değiştirmiş ve bu da ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Safevi liderleri, Şii inancını yaymak ve korumak için çeşitli politikalar izlemiş, bu da İran’ın dini manada dönüşümüne öncülük etmiştir. (Dede, 2019, s. 146)

Siyasi arka planda, Safevi Devleti dönemi İran’ın dış ilişkilerini de etkilemiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile sık sık yaşanan çatışmalar, bölgedeki siyasi dengeleri ve sınırları etkilemiştir. Safeviler, Osmanlı İmparatorluğuyla sınırları üzerinde uyuşmazlıklar yaşamış ve bu durum, İran’ın günümüzdeki sınırlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. (Mohammednelad, 2015, ss. 132-134) Bölgede iki ayrı kola mensup İslam devletinin varlığı ise zaman zaman toplumların mezhep üzerinden politika aracı olarak kullanılmasına yol açmıştır.

Bu süreçte, Safevi Devleti’nin varlığı İran’ın Şii İslam dünyasındaki konumunu güçlendirmiştir. Safeviler, Şii İslam’ının yayılmasına önem vermiş ve bu da İran’ın dini ve siyasi kimliğinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Günümüzde İran’da hala uygulamada olan Velayet-i Fakih kurumun temelleri de bu dönemde atılmıştır. Safevi Devleti’ne ülke dışında Şii alimlerin getirilmesi ve ulemaya katılması bir süreç olarak başlatılmış, alim kişiler meclisi olarak yönetimde günümüzde de mollaların olduğu gibi kendilerine yer edinmişlerdir. (Kurt, 2018, ss. 64-65) Bu aynı zamanda İran’ın bölgedeki lider konumunu güçlendirmiştir. On İki İmam anlayışının günümüzdeki yansımaların temelinin atıldığı bu dönemde Şeyh Safiyüddin’den başlayan peygamber soyundan gelindiği ve hükümdarların seçilmiş kişiler olduğu düşüncesi ile Şah İsmail’in baskıcı Şiileştirme politikarı günümüzde İran’ın Şii İslam’ın sancaktarı haline gelmesine sebep olmuştur. (Altı, 2022, s. 134)

SONUÇ

İran’daki Şiileştirme politikalarının başlangıcı Safevi Devleti’nin kuruluş dönemine kadar uzanmaktadır. İran’ın siyasi arka planını Safevi Devleti temelinde ele almak, modern İran’ın oluşumunda kritik bir rol oynayan önemli bir aşamayı incelemek demektir. Safevi Devleti’nin yükselişi ve etkisi, İran’ın siyasi, kültürel ve dini yapısını derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, Erken Safevi Devleti’nin İran’ın siyasi arka planını nasıl şekillendirdiğini gözlemleyebiliriz.

Safevi Devleti, 15. yüzyılın sonlarında İran topraklarında kurulmuş ve 16. yüzyıl boyunca büyük bir güç haline gelmiştir. Safevi Hanedanı, İran’ı Şii İslam’ın merkezi bir gücü haline getirerek, İslam dünyasında önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Şii İslam’ın resmi devlet mezhebi olarak benimsenmesi, İran’ın dini ve siyasi kimliğini derinden etkilemiştir. Safevilerin kurucusu Şah İsmail, Safevi Devleti’ni kurarak, bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmiştir. Onun dini liderlik iddiası ve Safevi Devleti’nin Şii İslam’a bağlılığı, İran’da siyasi ve dini birleşimi sağlayarak, toplumsal yapıyı dönüştürmüştür. Bu, İran’ın gelecekteki siyasi dinamiklerini ve dış ilişkilerini de belirleyen etkilere sebep olmuştur.

Safevi Devleti’nin kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu ile sürekli bir rekabetin de başlangıcı olmuştur. Bu rekabet, bölgede siyasi sınırların belirlenmesinde ve bölgesel denge üzerinde uzun vadeli etkilere yol açtı. Özellikle Safevi-Osmanlı çatışmaları, bölgedeki siyasi dinamikleri şekillendirmiş ve İran’ın sınırlarını belirlemiştir. Ayrıca Safeviler, İran’daki siyasi otoriteyi güçlendirmiş, ülkelerini genişletmeye çalışmışlardır ancak bu süreçte, Osmanlı gibi diğer büyük imparatorluklarla sürekli rekabet içinde oldular ve bu durum İran’ın günümüzdeki rekabetçi dış politikasının temellerini oluşturmuştur. Aynı zamanda bölgesel siyasi dengeleri de etkilemiş, bölgedeki siyasi sınırların belirlenmesinde ve uzun vadeli ilişkilerin şekillenmesinde önemli bir faktör haline gelmiştir.

Safevi Devleti’nin kuruluşu aynı zamanda kültürel bir dönüşümü de tetikledi. Şii İslam, sanat, edebiyat ve mimariyi etkileyerek İran kültürünün gelişimine katkıda bulundu. Bu dönem, İran’ın edebiyat ve sanat alanlarında altın çağını yaşadı. Ancak, Safevi Devleti’nin yükselişi ve etkisiyle birlikte, içsel zayıflıklar ve dış müdahaleler de ortaya çıktı. Büyük güçlerin rekabeti, İran’ın istikrarını etkileyerek, bazen iç çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açtı.

Sonuç olarak, erken Safevi Devleti, modern İran’ın siyasi, dini ve kültürel kimliğinin oluşumunda kritik bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Şii İslam’ın devletin temelinde benimsenmesi, İran’ın gelecekteki siyasi ve dini yapısını belirleyen bir faktör haline gelmiş, ek olarak bölgesel denge, sınırlar ve kültürel gelişim üzerinde uzun vadeli etkiler oluşturmuştur. Bu dönemin, İran tarihinin ve modern siyasi yapısının anlaşılması için temel bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür.

 

KAYNAKÇA

Akhundova, N. (2022). About The Politicization of The Safaviyya Sufi Order. IV, 141-156.

Aksoy, H. (2016). Safeviyye Tarikatının Şiîleşme ve Siyasallaşma Süreci [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Altı, A. (2022). Osmanlı-Safevi Kıskacında Kızılbaşlar Açılın Kapılar Şah’a Gidelim. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), Article 2.

Arı, T. (2017). Geçmişten Günümüze Orta Doğu (7. bs, C. 1). Alfa Akademi Yayınevi.

Aydoğmuşoğlu, C. (2018). Safeviye Tarikatı. Tün Kitap.

Aydoğmuşoğlu, C. (2019). Safevi Tarih Yazıcılığı ve Safevi Çağı Kronikleri. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4(1), Article 1.

Çetin, F. (2011). Osmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), Article 1.

Çitlioğlu, E. (2015). İran’ı Anlamak. Başkent Üniversitesi.

Dede, Z. (2019). XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Osmanlı Devleti’nde Safevî İmajı [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Dedeyev, B. (2016). Sosyo-Kültürel İlişkiler Bağlamında 15.Yüzyıl—16.Yüzyılın İlk Çeyreğinde Anadolu’dan Azerbaycan’a Türkmen Göçleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 77, 103-126.

Doğan, A., & Ateş, T. (2023). Safevi Devleti’nin Kurumsallaşma Döneminde Safevi Şahlarının Seyyidlerle İlişkileri. Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi, 6(8), 4-31. https://doi.org/10.56448/ataddergi.1215192

Ersay Yüksel, A. (2020). Tasavvuf Sanat İlişkisi Bağlamında Şeyh Safiyyüddîn Dergâhı. İran Çalışmaları Dergisi, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.33201/iranian.649461

Gökbulut, S. (2016). Safevîler Devrinde Şiîliğin Yayılmasında Tasavvufun Rolü: Tasavvuf Tarihi Açısından Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(30), 269-297.

Gündoğan, Ü. (2011). Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel Değerlendirme. Ortadoğu Analiz, 3(29), 93-99.

Gündüz, T. (2016). Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler (2. bs). Yeditepe Yayınevi.

Gündüz, T. (2023). Son Kızılbaş Şah İsmail (11. bs). Yeditepe Yayınevi.

Gündüz, T. (2010). Şah İsmail. TDV İslâm Ansiklopedisi, 38, 253-255.

Kaplan, D. (2008). Şiîliğin İran Topraklarında Egemenliği: Safeviler Öncesi Arka Plan ve Safevi Dönemi Şiîleştirme Politikaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 8(3), 183-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343994

Karadeniz, Y. (2015’a). Safevi Devleti’nin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 53-67. https://doi.org/10.18498/amauifd.88512

Karadeniz, Y. (2015b). Safevi Tarikatı’nın Seyidliği ve Şiiliği Meselesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 75, 15-28.

Karadeniz, Y. (2019). Erdebil Tarikatı’ndan Safevi Devleti’ne Siyasallaşma Süreci ve Meşruiyet Meselesi. Akademik Matbuat, 3(1), Article 1.

Karagöz, M. (2010). Safevi Devleti’nin Tarihi Arka Planı [Yüksek Lisans Tezi]. Harran Üniversitesi.

Kurt, M. (2018). Safevi Dönemi Şiî Ulema ve Velâyet-i Fakih’in Ortaya Çıkmasını Hazırlayan Tarihsel Süreç Üzerine. İran Çalışmaları Dergisi, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.33201/iranian.434013

Kuşkonmaz, M. B. (2020). Aleviliğin Doğuşu Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 15, Article 15. https://doi.org/10.16947/fsmia.758120

Küpeli, Ö. (2009). Osmanlı-Safevi Münasebetleri [Doctoral Thesis]. Ege Üniversitesi.

Mohammednelad, H. (2015). Osmanlı-Safevi İlişkileri (1501-1576) [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Niray, N., & Deniz, D. (2010). İran İslam Cumhuriyeti: Tarihi, Siyaseti ve Demokrasisi. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 6(2), Article 2.

O’Donnell, B. (t.y.). The Safavid Transformation: Religion and Power in Fifteenth Century Persia [Kişisel iletişim].

Olcay, B. (2021). Safevilerin Heterodoksi Tarihi Açısından Değerlendirilmesi. Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-24.

Sener, C. (2002). Alevilerin Etnik Kimligi: Aleviler Kürt Mü Türk Mü? Etik Yayinları.

Sohrabiabad, H. (2018). Safevi idaresinde toplumsal dönüşüm [Doktora Tezi]. Kırklareli Üniversitesi.

Şah, S. (2007). Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.

Şükürov, G. (2006). Safevî Devleti’Nin Kuruluşu ve I. Şah İsmâîl Devri (907-930/1501-1524) [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.

Tabriz, A. M. (2022). Safevî Devleti’nden Sonra İran’da Siyasî İktidarların Meşruiyet Arayışları. Bilig, 103, Article 103. https://doi.org/10.12995/bilig.10304

Tan, M. (2012). Tarihsel Süreçte İsmailik ve Yaşadığı Farklılaşmalar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), Article 2.

Tanış, İ. (2023). Safeviliğin Oluşumu, Şiileşmesi ve Diğer Tarikatlara Bakışı [Doktora Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Tanrıverdi, A. D. (2023). Kutsalı Feda Etmek: Safevi Devleti’nde Merkezileşme Süreci ve Dinsel Dönüşüm. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(2), 714-728. https://doi.org/10.35379/cusosbil.1255563

Veliyeva, Z. (2007). Safevi Devlet Teşkilatı [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Arnavutluk-İtalya Göç Anlaşması ve İnsan Hakları Tartışmaları

0

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin barındırılması ve işlemlerinin yapılması konusunda İtalya ile yapılan tartışmalı göç anlaşmasının ülkenin yasalarını ve egemenliğini ihlal etmediğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Arnavutluk egemenliği ile ilgili fiziksel ve hukuki açılardan iki yönü değerlendirerek, İtalya ile yapılan göçmen protokolünün anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, “Öncelikle, Göç Protokolünün ne toprak sınırları belirlediğini ne de Arnavutluk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü değiştirdiğini değerlendirdi, bu nedenle fiziksel açıdan toprakla ilgili bir anlaşma oluşturmadığına” hükmetti.

İtalya-Arnavutluk Göç Anlaşması Neydi? 

Göç Anlaşması, İtalyan gemileri tarafından denizde toplanan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk’ta barındırılmasını ve işlemlerinin yapılmasını içeriyor. Protokol, iki merkezin inşası, bakımı ve işletilmesiyle ilgili belirli koşulları ve maliyetleri içeriyor. Metne göre, barındırma ve işlem yapılarının inşası İçişleri Bakanlığına 31,2 milyon avroya, Adalet Bakanlığına ise 8 milyon avroya mal olacak. İtalya, merkezlerin işleyişi için 2024 yılı için 9,4 milyon avro ayıracak. Shengjin Limanı’ndaki bir merkez, İtalya’nın birkaç yıldır kullandığı “hotspot” benzeri işlemler ve kimlik tespiti yapacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu hotspotları 30 Mart’ta kınadı. Kuzeybatı Arnavutluk’taki Gjader, kimlik tespiti ve tarama sonrası koruma için uygun görülmeyenleri barındıracak. Merkez, göçmenlerin sınır dışı edilene kadar tutulduğu İtalya’nın Geri Gönderme Merkezleri’ne benzer şekilde işleyecek. İtalyan yasalarına göre sınır dışı edilmeyi bekleyenler en fazla 18 ay tutuklu kalabilir. Anlaşma, tesislerde kalma hakkının sona ermesi durumunda, İtalya’nın göçmenleri derhal Arnavut topraklarından çıkarması gerektiğini de belirtiyor.

Dava Kim Tarafından ve  Neden Açıldı? 

Dava, anlaşmanın Arnavutluk’un toprakları üzerindeki egemenliğini ihlal edip etmediği ve kamusal şeffaflık ile danışmanlık eksikliği nedeniyle muhalefet Arnavut milletvekilleri tarafından Mahkemeye taşındı.

29 organizasyondan oluşan bir grup, 15 Kasım’da Arnavut hükümetine açık bir mektup göndererek anlaşmadan çekilme talebinde bulundu. Grup, anlaşmanın insan haklarını ihlal edeceğini ve yanlış hapis cezalarına yol açabileceğini iddia etti.

Anayasa Mahkemesi Onayladı Şimdi Ne Olacak? 

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya’ya sığınma arayanların Arnavutluk’a gönderilmesini öngören tartışmalı bir anlaşmayı onayladı. Anlaşma uyarınca, İtalyan hükümeti, her yıl İtalya’ya ulaşmayı uman 36,000 kişinin işlemlerinin yapılacağı iki merkez inşa edecek.

Anlaşmanın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın tartışılmaz çoğunluğa sahip olması nedeniyle parlamentoda kolaylıkla onaylanması bekleniyor. Anlaşma, geçen hafta İtalyan milletvekilleri tarafından 155’e karşı 115 oyla onaylandı ve şimdi İtalyan Senatosu’na gidecek, burada da onaylanması bekleniyor.

Anlaşmaya göre, deniz yoluyla İtalya’ya ulaşmaya çalışan ayda yaklaşık 3,000 kişi, sığınma başvuruları incelenirken Arnavutluk’un kuzeybatısındaki Shengjin Limanı yakınlarındaki iki işlem merkezinde tutulacak. Merkezler, İtalyan hükümeti tarafından finanse edilecek ve İtalyan yasalarına göre işletilecek. İtalyan personel, işlemlerden sorumlu olacak ve belirli durumlarda Arnavut yasalarından muaf tutulacak.

Mültecilerin sığınma talepleri değerlendirildikten sonra, İtalya onları ya merkezlerden İtalya’ya yerleştirmekten ya da sınır dışı etmekten sorumlu olacak. Güvenlik personeli ve polis memurları Arnavutluk tarafından sağlanacak.

Merkezlerin ne zaman açılacağı belirsiz olsa da, plan ilk açıklandığında geçici tarih olarak 2024 ilkbaharı verildi.

Sağcı, milliyetçi İtalya’nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni, Eylül 2022’de seçildiğinde göçle mücadele etme sözü vermişti. Ancak, 2023’te 155,000’den fazla göçmen İtalya’ya giriş yaptı – önceki yıla göre 52,000 kişi daha fazla.

Arnavutluk planı, Meloni’nin yasadışı göçle mücadele etmek için önerdiği çözümlerden biridir. Avrupa Birliği’nin göçü dışsallaştırmasının bir başka örneği olarak İtalya’nın göçü Arnavutluk topraklarına doğru dışsallaştırdığı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere benzer bir anlaşmayı da İngiltere Ruanda ile yapmış ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ve insan hakları aktivistlerinin tepkileri ile karşılaşmıştı. 

 

Casusluk ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağında CIA’i Dönüştürmek

Bu yazı Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns imzasıyla 30 Ocak 2024 tarihinde Foreign Affairs dergisinde ”Spycraft and Statecraft Transforming the CIA for an Age of Competition” başlığıyla yayımlanmıştır. 

Ülkeler birbirlerinden sır sakladıkları sürece, bunları birbirlerinden çalmaya çalıştılar. Casusluk, teknikleri sürekli olarak gelişse de, devlet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve öyle kalacaktır. Amerika’nın ilk casusları Devrim Savaşı’nı birbirleriyle ve yabancı müttefikleriyle yazışmak için şifreler, gizli kurye ağları ve görünmez mürekkep kullanarak geçirdiler. İkinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan sinyal istihbaratı alanı, Japon savaş planlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Soğuk Savaş’ın başlarında, Sovyet askeri tesislerini etkileyici bir netlikle fotoğraflayabilen U-2 ve diğer yüksek irtifa casus uçaklarının ortaya çıkmasıyla birlikte ABD’nin istihbarat yetenekleri kelimenin tam anlamıyla stratosfere çıktı.

CIA’in Langley, Virginia’daki genel merkezinin anıt duvarına kazınmış basit yıldızlar, ülkelerine hizmet ederek hayatlarını veren 140 teşkilat memurunu onurlandırıyor. Anıt, sayısız cesaret eyleminin kalıcı bir hatırlatıcısını sunuyor. Ancak bu kahramanlık örnekleri ve CIA’in sessiz başarıları, Amerikan kamuoyu tarafından, bazen teşkilatın tarihine gölge düşüren hatalardan çok daha az biliniyor. İstihbaratın belirleyici testi her zaman, politika yapıcıların uluslararası manzaradaki derin değişimleri (her yüzyılda yalnızca birkaç kez ortaya çıkan plastik anlar) öngörmesi ve yönlendirmesine yardımcı olmak olmuştur.

Başkan Joe Biden’ın da yinelediği gibi, ABD bugün Soğuk Savaş’ın doğuşu veya 11 Eylül sonrası dönem kadar önemli olan o ender anlardan biriyle karşı karşıya. Çin’in yükselişi ve Rusya’nın intikamcılığı, ABD’nin artık tartışmasız bir üstünlüğe sahip olmadığı ve varoluşsal iklim tehditlerinin arttığı yoğun stratejik rekabet dünyasında göz korkutucu jeopolitik zorluklar ortaya çıkarıyor. İşleri daha da karmaşık hale getiren şey, Sanayi Devrimi’nden veya nükleer çağın başlangıcından çok daha kapsamlı bir teknoloji devrimidir. Mikroçiplerden yapay zekaya ve kuantum bilgisayarlara kadar gelişen teknolojiler, istihbarat mesleği de dahil olmak üzere dünyayı dönüştürüyor. Birçok yönden bu gelişmeler CIA’in işini her zamankinden daha da zorlaştırıyor; düşmanlara kafamızı karıştıracak, bizden kaçacak ve bizi gözetleyecek güçlü yeni araçlar sağlıyor.

Dünya ne kadar değişirse değişsin, casusluk insanlar ve teknoloji arasındaki bir etkileşim olmaya devam ediyor. Yalnızca insanların toplayabileceği sırlar ve yalnızca insanların gerçekleştirebileceği gizli operasyonlar olmaya devam edecek. Özellikle sinyal istihbaratındaki teknolojik ilerlemeler, bazılarının tahmin ettiği gibi bu tür insan operasyonlarını anlamsız hale getirmedi, bunun yerine uygulamalarında devrim yarattı. Etkili bir 21. yüzyıl istihbarat servisi olabilmek için CIA’in gelişen teknolojilerdeki ustalığını, her zaman mesleğimizin merkezinde yer alan kişiden kişiye beceriler ve bireysel cesaretle harmanlaması gerekir. Bu, operasyon görevlilerini sürekli teknolojik gözetim altında casusluk yapabilmek için gerekli araçlar ve casusluk yöntemleriyle ve analistleri, en iyi kararları verebilmeleri için muazzam miktarda açık kaynak ve gizli yollarla edinilen bilgileri sindirebilecek sofistike yapay zeka modelleriyle donatmak anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda CIA’in topladığı istihbaratla yaptıkları da değişiyor. Rakipleri alt etmek ve müttefikleri harekete geçirmek için belirli sırların kasıtlı olarak kamuya açıklanması anlamına gelen “stratejik olarak gizliliğin kaldırılması”, politika yapıcılar için çok daha güçlü bir araç haline geldi. Bunu kullanmak, istihbarat toplamak için kullanılan kaynakları veya yöntemleri pervasızca tehlikeye atmak anlamına gelmez, ancak her şeyi gizli tutmaya yönelik refleksif dürtüye sağduyulu bir şekilde direnmek anlamına gelir. ABD istihbarat topluluğu aynı zamanda istihbarat diplomasisinin artan değerini de öğreniyor ve müttefikleri desteklemek ve düşmanlara karşı koyma çabalarının politika yapıcılara nasıl destek olabileceğine dair yeni bir anlayış kazanıyor.

Bu, CIA ve tüm istihbarat mesleği için tarihi zorluklarla dolu bir dönem; jeopolitik ve teknolojik değişimler şimdiye kadar karşılaştığımız kadar büyük bir sınav teşkil ediyor. Başarı, geleneksel insan zekasını gelişen teknolojilerle yaratıcı yollarla harmanlamaya bağlı olacaktır. Başka bir deyişle, değişime dair tek güvenilir tahminin değişimin hızlanacağı olduğu bir dünyaya uyum sağlamayı gerektirecek.

BAĞIMSIZ/SERBEST PUTİN 

Soğuk Savaş sonrası dönem, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle kesin olarak sona erdi. Geçtiğimiz yirmi yılın çoğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in somutlaştırdığı şikâyet, hırs ve güvensizliğin yanıcı birleşimini anlamaya çalışarak geçirdim. Öğrendiğim şey şu ki, onun Ukrayna’yı ve tercihlerini kontrol etme konusundaki kararlılığını hafife almanın her zaman bir hata olduğudur. Bu kontrol olmadan Rusya’nın büyük bir güç olmasının ya da kendisinin büyük bir Rus lideri olmasının imkansız olduğuna inanıyor. Bu trajik ve vahşi saplantı Rusya’ya şimdiden utanç getirdi ve tek boyutlu ekonomisinden şişirilmiş askeri gücüne ve yozlaşmış siyasi sistemine kadar zayıflıklarını açığa çıkardı. Putin’in işgali aynı zamanda Ukrayna halkının nefes kesen kararlılığını da harekete geçirdi. Onların cesaretlerini, Rusya’nın hava saldırıları ve Ukrayna’nın savaş alanındaki azmi ve yaratıcılığının canlı görüntüleri ile noktalanan Ukrayna’ya sık sık yapılan savaş zamanı gezilerinde ilk elden gördüm.

Putin’in savaşı zaten Rusya için birçok düzeyde bir başarısızlık oldu. Kiev’i ele geçirmek ve Ukrayna’ya boyun eğdirmek şeklindeki asıl hedefinin aptalca ve yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Ordusu büyük hasar gördü. En az 315.000 Rus askeri öldürüldü veya yaralandı, Rusya’nın savaş öncesi tank envanterinin üçte ikisi yok edildi ve Putin’in onlarca yıldır övülen askeri modernizasyon programının içi boşaltıldı. Bütün bunlar, Batı tarafından desteklenen Ukraynalı askerlerin cesaret ve becerilerinin doğrudan bir sonucudur. Bu arada, Rusya ekonomisi uzun vadeli aksaklıklar yaşıyor ve ülke, Çin’in ekonomik kölesi olma yolunda bir kadere doğru ilerliyor. Putin’in abartılı hırsları başka bir açıdan da geri tepti: NATO’nun daha da büyümesine ve güçlenmesine yol açtı.

Casusluk, insanlar ve teknoloji arasındaki bir etkileşim olmaya devam ediyor.

Her ne kadar Putin’in baskıcı tutumu yakın gelecekte zayıflayacak gibi görünmüyorsa da, Ukrayna’daki savaşı onun ülke içindeki gücünü sessizce aşındırıyor. Paralı asker lideri Yevgeny Prigozhin tarafından geçen Haziran ayında başlatılan kısa ömürlü isyan, Putin’in dikkatle cilalanmış kontrol imajının arkasında gizlenen işlevsizliklerin bir kısmına bir bakış sundu. Düzenin hakemi olarak titizlikle ün kazanmış bir lider için Putin, Prigozhin’in ayak takımı isyancıları Moskova yolunda ilerlerken tarafsız ve kararsız görünüyordu. Rus elitinin çoğu için soru, imparatorun kıyafetinin olup olmamasından çok, giyinmesinin neden bu kadar uzun sürdüğüydü. İntikamın nihai havarisi olan Putin, sonunda isyanını başlattıktan iki ay sonra şüpheli bir uçak kazasında öldürülen Prigozhin ile hesaplaştı. Ancak Prigozhin’in, Putin’in savaşının özündeki yalanlara ve askeri yanlış hükümlere ve Rus siyasi sisteminin kalbindeki yozlaşmaya yönelik sert eleştirisi yakın zamanda ortadan kalkmayacak.

Bu yıl muhtemelen Ukrayna’daki savaş alanında zorlu bir yıl olacak; sonuçları ülkenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürdürmek için verdiği kahramanca mücadelenin çok ötesine geçecek bir güç testi olacak. Putin, Rusya’nın savunma üretimini (Çin’den gelen kritik bileşenlerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore’den gelen silah ve mühimmatla) yeniden canlandırırken, zamanın kendisinden yana olduğuna, Ukrayna’yı ezebileceğine ve Batılı destekçilerini yıpratabileceğine dair bahse girmeye devam ediyor. Ukrayna’nın önündeki zorluk, Putin’in küstahlığını kırmak ve sadece ön cephelerde ilerleme kaydederek değil, aynı zamanda arkalarından daha derin saldırılar başlatarak ve Karadeniz’de istikrarlı kazanımlar elde ederek devam eden çatışmanın Rusya’ya yüksek maliyetini göstermektir. Böyle bir ortamda Putin nükleer kılıç sallama eylemlerine tekrar girişebilir ve bu tırmanma risklerini tamamen göz ardı etmek aptalca olur. Ancak, bu risklerden gereksiz yere korkmak da eşit derecede aptalca olacaktır.

Başarının anahtarı Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı yardımın korunmasında yatmaktadır. ABD savunma bütçesinin yüzde beşinden daha azına sahip olan bu yatırım, ABD için önemli jeopolitik getirileri ve Amerikan endüstrisi için kayda değer kazanımları olan nispeten mütevazı bir yatırımdır. Silah akışını sürdürmek ciddi bir müzakere fırsatı çıkması durumunda Ukrayna’yı daha güçlü bir konuma getirecektir. Bu durum Ukrayna’ya uzun vadeli bir kazanç, Rusya’ya ise stratejik bir kayıp sağlama şansı sunuyor; Ukrayna egemenliğini koruyup yeniden inşa edebilirken Rusya, Putin’in çılgınlığının kalıcı maliyetleriyle uğraşmak zorunda kalacak. ABD’nin bu kritik anda çatışmadan uzaklaşması ve Ukrayna’ya verdiği desteği kesmesi tarihi boyutlarda bir kendi kalesine atılan gol olacaktır.

XI’NİN GÜÇ OYUNU

Hiç kimse ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği Çinli liderler kadar yakından izlemiyor. Çin, hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetinde hem de bunu yapabilecek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip ABD’nin tek rakibi olmaya devam ediyor. Ülkenin son elli yıldaki ekonomik dönüşümü olağanüstü. Bu, Çin halkının büyük bir itibarı hak ettiği ve dünyanın geri kalanının da müreffeh bir Çin’in küresel bir iyilik olduğu inancıyla geniş çapta desteklediği bir şeydir. Sorun, Çin’in kendi içindeki yükselişi değil, ona giderek daha fazla eşlik eden tehdit edici eylemlerdir. Çin’in lideri Xi Jinping, üçüncü başkanlık dönemine Mao Zedong’dan bu yana seleflerinden daha fazla güçle başladı. Xi, bu gücü Çin’in dönüşümünü sağlayan uluslararası sistemi güçlendirmek ve canlandırmak için kullanmak yerine, onu yeniden yazmaya çalışıyor. İstihbarat mesleğinde liderlerin söylediklerini dikkatle inceliyoruz. Ama yaptıklarına daha da fazla dikkat ediyoruz. Xi’nin yurtiçinde artan baskısını ve Putin’le “sınırsız” ortaklığından Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrara yönelik tehditlerine kadar yurtdışındaki saldırganlığını göz ardı etmek mümkün değil.

Batı’nın dayanışmasının, Ocak ayında yeni başkan olarak Lai Ching-te’yi seçen Tayvan’a karşı güç kullanma riskleri üzerine Xi’nin hesaplamalarına olan etkisi de önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bir solgun güç olarak görme eğiliminde olan Xi için, Amerika’nın Ukrayna’daki liderliği muhtemelen bir sürpriz olmuştur. Putin’in saldırganlığına karşı ekonomik acıyı hem yaşatma hem de katlanma konusundaki Amerika’nın istekliliği – ve müttefiklerini aynı şeyi yapmaya teşvik etme yeteneği – Pekin’in Amerika’nın terminal düşüşte olduğuna dair inancına güçlü bir şekilde karşı çıktı. Çin kıyılarına daha yakın bir yerde, Amerikan müttefik ve ortakları ağının Hint-Pasifik genelindeki dayanıklılığı, Pekin’in düşüncesine ciddi bir etki yaptı. Çin’in Amerika’nın beceriksizliğine ilişkin algısını yeniden alevlendirmenin ve Çin’in saldırganlığını körüklemenin en emin yollarından biri Ukrayna’ya verilen desteği bırakmak olacaktır. Ukrayna’ya verilen maddi desteğin devam etmesi Tayvan’ın zararına değil; Tayvan’a yardım eden ABD’nin kararlılığına dair önemli bir mesaj gönderiyor.

Rekabet, Çin ile ABD’nin yoğun ekonomik karşılıklı bağımlılık ve ticari bağlarının olduğu bir ortamda yaşanıyor. Bu tür bağlantılar iki ülkeye ve dünyanın geri kalanına oldukça iyi hizmet etti, ancak aynı zamanda Amerika’nın güvenliği ve refahı için kritik zayıflıklar ve ciddi riskler de yarattı. Tıpkı Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının enerji konusunda tek bir ülkeye bağımlı olmanın risklerini Avrupa’ya açıkça göstermesi gibi, COVID-19 salgını da hayat kurtaran tıbbi malzemeler için herhangi bir ülkeye bağımlı olmanın tehlikesini her hükümete açıkça gösterdi. Günümüz dünyasında hiçbir ülke kendisini kritik mineraller ve teknolojilerin tek bir tedarikçisinin insafına bırakmak istemez; özellikle de tedarikçi bu bağımlılıkları silahlandırmaya niyetliyse. Amerikalı politika yapıcıların öne sürdüğü gibi, en iyi yanıt makul bir şekilde “riski azaltmak” ve çeşitlendirmek, yani ABD’nin tedarik zincirlerini güvence altına almak, teknolojik üstünlüğünü korumak ve endüstriyel kapasitesine yatırım yapmaktır.

Bu dalgalı, bölünmüş dünyada, “dengeleyici orta” grubunun ağırlığı artıyor. Demokrasiler ve otoriter rejimler, gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olanlar, ve küresel Güney’deki ülkeler ilişkilerini çeşitlendirme konusunda giderek daha istekli hale geliyorlar, böylece seçeneklerini maksimize etmeyi hedefliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri veya Çin ile monogamik jeopolitik ilişkilere bağlı kalmakta az fayda ve çok risk gördüklerini düşünüyorlar. Daha fazla ülkenin “açık” bir jeopolitik ilişki durumuna (ya da en azından “karmaşık” bir duruma) çekileceği muhtemeldir; bazı konularda Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünü takip ederken, Çin ile ilişkilerini geliştiriyorlar. Ve eğer geçmiş bir emsalse, Washington’un, tarihsel olarak büyük güçler arasındaki çatışmaları tetikleyen, sayıları giderek artan orta güçler arasındaki rekabete karşı dikkatli olması gerekir.

TANIDIK BİR KARIŞIKLIK

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’deki katliamının tetiklediği kriz, Orta Doğu’nun ABD’ye sunmaya devam ettiği tercihlerin karmaşıklığını acı bir şekilde hatırlatıyor. Çin’le rekabet Washington’un en büyük önceliği olmaya devam edecek ancak bu, Washington’un diğer zorluklardan kaçınabileceği anlamına gelmiyor. Bu yalnızca ABD’nin dikkatli ve disiplinli bir şekilde hareket etmesi, aşırılıktan kaçınması ve nüfuzunu akıllıca kullanması gerektiği anlamına geliyor.

Son kırk yılın çoğunu Orta Doğu’da ve Orta Doğu’yu çalışarak geçirdim. Ortadoğu’nun bu kadar karmaşık veya patlayıcı olduğunu nadiren gördüm. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yoğun kara operasyonunu sona erdirmek, acı çeken Filistinli sivillerin derin insani ihtiyaçlarını karşılamak, rehineleri serbest bırakmak, çatışmanın bölgedeki diğer cephelere yayılmasını önlemek ve Gazze’de “ertesi gün” için uygulanabilir bir yaklaşım şekillendirmek hepsi inanılmaz derecede zor problemlerdir. İsrail’in güvenliğini ve Filistin devletini güvence altına alacak, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle normalleşmeye yönelik tarihi fırsatlardan yararlanacak kalıcı bir barışa dair umudun yeniden canlanması da öyle. Mevcut krizin ortasında bu olasılıkları hayal etmek ne kadar zor olsa da, bunları ciddiye almadan krizden çıkmayı hayal etmek daha da zor.

İsrail’in ve bölgenin güvenliğinin anahtarı, İran ile ilgilenmektir. Kriz, İran rejimini cesaretlendirdi ve nükleer programını genişletirken ve Rus saldırganlığını desteklerken, son bölgesel vekiliyle savaşmaya hazır görünüyor. 7 Ekim’den sonraki aylarda, İran ile müttefik olan Yemenli isyancı grup Husiler, Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırmaya başladı ve diğer cephelerde tırmanma riskleri devam ediyor.

Orta Doğu’nun karmaşık sorunlarının hiçbiri, Amerika Birleşik Devletleri’nin tek başına çözümlemesi gereken sorunlar değildir. Ancak, aktif ABD liderliği olmadan, bu sorunların yönetilmesi, hatta çözülmesi mümkün değildir.

BİZİM GİBİ CASUSLAR

Jeopolitik rekabet ve belirsizlik (iklim değişikliği gibi ortak zorluklar ve yapay zeka gibi benzeri görülmemiş teknolojik gelişmelerin yanı sıra) son derece karmaşık bir uluslararası manzara yaratıyor. CIA için zorunluluk, hızla değişen bu dünyaya ayak uydurabilmek için istihbarat yaklaşımını dönüştürmektir. CIA ve ulusal istihbarat direktörü Avril Haines liderliğindeki ABD istihbarat topluluğunun geri kalanı, bu anı ihtiyaç duyduğu aciliyet ve yaratıcılıkla karşılamak için çok çalışıyor.

Bu yeni ortam, insan zekasına odaklanan bir kuruluş için belirli zorluklar sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin başlıca rakiplerinin (Çin ve Rusya) küçük ve dar görüşlü danışman çevreleri içinde faaliyet gösteren kişiselci otokratlar tarafından yönetildiği bir dünyada, liderlerin niyetlerini anlamak hem daha önemli hem de her zamankinden daha zor.

11 Eylül nasıl CIA için yeni bir dönem başlattıysa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de aynısını yaptı. CIA ve istihbarat ortaklarımızın başkana ve üst düzey ABD politika yapıcılarına, özellikle de Ukraynalılara, Putin’i engellemek için yardım etmek amacıyla yaptıkları çalışmalardan büyük gurur duyuyorum. Birlikte yaklaşan işgale karşı erken ve doğru uyarıda bulunduk. Bu bilgi aynı zamanda başkanın, Kasım 2021’de Putin ve danışmanlarını planladıklarını bildiğimiz saldırının sonuçları konusunda uyarmak için beni Moskova’ya göndermeye karar vermesini de sağladı. Ukrayna’ya hakim olma pencerelerinin kapandığına ve yaklaşan kışın olumlu bir fırsat sunduğuna inandıklarından, hareketsiz ve pişmanlık duymuyorlardı; kendi konumlarını fazlasıyla abartıyor ve Ukrayna’nın direnişini ve Batı’nın kararlılığını hafife alıyorlardı.

İyi istihbarat, o zamandan beri başkanın Ukrayna’yı destekleyen güçlü bir ülkeler koalisyonunu harekete geçirmesine ve sürdürmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda Ukrayna’nın olağanüstü bir cesaret ve azimle kendini savunmasına da yardımcı oldu. Başkan aynı zamanda stratejik gizliliğin kaldırılmasından da yaratıcı bir şekilde yararlandı. İşgalden önce ABD yönetimi İngiliz hükümetiyle birlikte, Rusya’nın, suçu Ukraynalıların üzerine yıkmak ve Rus askeri harekatına bahane sağlamak için tasarlanmış “sahte bayrak” operasyonlarına yönelik planlarını açığa çıkarmıştı. Bu ve sonraki ifşaatlar, Putin’i geçmişte sıklıkla silah olarak kullandığını gözlemlediğim yanıltıcı anlatılarından mahrum bıraktı. Onu alışık olmadığı ve rahatsız edici bir durumda, savunmada kalmaya zorladı. Ve hem Ukrayna’yı hem de onu destekleyen koalisyonu güçlendirdi.

Bu arada, savaşa duyulan hoşnutsuzluk, devlet propagandası ve baskısının kalın yüzeyinin altında, Rus liderliğini ve Rus halkını kemirmeye devam ediyor. Bu gizli hoşnutsuzluk, CIA için nesilde bir kez görülen bir işe alım fırsatı yaratıyor. Çöpe gitmesine izin vermiyoruz.

Rusya en acil sorunu oluştursa da, uzun vadede en büyük tehdit Çin’dir ve son iki yıldır CIA bu önceliği yansıtacak şekilde kendisini yeniden organize ediyor. Uzun zaman önce öğrendiğim organizasyonel bir gerçeği kabul ederek başladık: bütçeler onları yansıtmadığı sürece öncelikler gerçek değildir. Buna göre CIA, dünya çapında Çin ile ilgili istihbarat toplama, operasyonlar ve analizlere önemli ölçüde daha fazla kaynak ayırdı; bu, yalnızca son iki yılda Çin’e odaklanan toplam bütçemizin yüzdesini iki katından fazla artırdı. Latin Amerika’dan Afrika’ya ve Hint-Pasifik’e kadar dünya çapında Çin ile rekabet etme çabalarımızı hızlandırırken daha fazla Mandarin konuşmacısını işe alıyor ve eğitiyoruz.

CIA’nın, teşkilatların çeşitli müdürlüklerinden memurları bir araya getiren, konuya özel gruplar olan bir düzine kadar “görev merkezi” vardır. 2021’de yalnızca Çin’e odaklanan yeni bir görev merkezi kurduk. Tek ülkeli tek görev merkezi olan bu merkez, bugün CIA’in her köşesine yayılan bir iş olan Çin’deki çalışmaları koordine etmek için merkezi bir mekanizma sağlıyor. Ayrıca Pekin’deki mevkidaşlarımıza yönelik istihbarat kanallarını da sessizce güçlendiriyoruz; bu, politika yapıcıların ABD ile Çin arasında gereksiz yanlış anlamalardan ve kasıtsız çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı olmanın önemli bir yoludur.

Her ne kadar CIA’in dikkatinin büyük bir kısmı Çin ve Rusya’ya ait olsa da CIA, terörle mücadeleden bölgesel istikrarsızlığa kadar diğer zorlukları da göz ardı edemez. ABD’nin Temmuz 2022’de El Kaide’nin kurucu ortağı ve eski lideri Ayman el-Zevahiri’ye karşı Afganistan’da gerçekleştirdiği başarılı saldırı, CIA’nın terör tehditlerine keskin bir şekilde odaklandığını ve mücadele etmek için önemli yeteneklere sahip olduğunu gösterdi. CIA aynı zamanda her yıl on binlerce Amerikalıyı öldüren sentetik opioid olan fentanil istilasıyla mücadeleye yardım etmek için önemli miktarda kaynak ayırıyor. Bilinen bölgesel zorluklar, yalnızca Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi gibi uzun süredir stratejik açıdan önemli olduğu düşünülen yerlerde değil, aynı zamanda dünyanın Latin Amerika ve Afrika gibi jeopolitik önemi yalnızca önümüzdeki yıllarda artacak olan bölgelerinde de ortaya çıkıyor.

DAHA AKILLI CASUSLAR

Bu arada, gelişen teknolojiye yaklaşımımızı dönüştürüyoruz. CIA, bireylerden istihbarat toplamak için yüksek teknolojili araçları, insan zekası veya HUMINT gibi eski tekniklerle harmanlamak için çalışıyor. Teknoloji elbette casusluğun birçok yönünü her zamankinden daha da zorlaştırıyor. Her sokakta video kameraların olduğu ve yüz tanıma teknolojisinin her yerde yaygınlaştığı akıllı şehirler çağında, casusluk çok daha zor hale geldi. Yurtdışında, düşman bir ülkede çalışan ve değerli bilgiler sunmak için kendi güvenliklerini riske atan kaynaklarla tanışan bir CIA memuru için sürekli gözetim, ciddi bir tehdit oluşturur. Ancak bazen CIA’nın aleyhine çalışan teknolojinin aynısı (ister teşkilatın faaliyetlerindeki kalıpları açığa çıkarmak için büyük veri madenciliği olsun, isterse bir ajanın her hareketini takip edebilen devasa kamera ağları olsun) CIA adına ve başkalarına karşı da çalıştırılabilir. CIA, gelişen teknolojileri kullanıma sunmak için rakipleriyle yarışıyor. Ajans ilk teknoloji şefini atadı. Ve Amerikan yenilikçiliğinin önemli bir rekabet avantajı sunduğu, özel sektörle daha iyi ortaklıklar kurmaya odaklanan yeni bir görev merkezi daha kurdu.

CIA’in kurum içi bilimsel ve teknolojik yeteneği hâlâ mükemmel. Teşkilat yıllar içinde depolar için casusluk aletleri geliştirdi; en sevdiğim, yusufçuk böceği gibi görünüp havada asılı kalacak şekilde tasarlanan Soğuk Savaş kamerasıydı. Yapay zekadaki devrim ve açık kaynak bilgi çığının yanı sıra gizlice topladıklarımız, CIA analistleri için tarihi yeni fırsatlar yaratıyor. Tüm bu materyalin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sindirilmesine yardımcı olmak için yeni yapay zeka araçları geliştiriyoruz. Böylece memurların en iyi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlıyoruz: politika yapıcılar için neyin en önemli olduğu ve Amerikan çıkarları için neyin en önemli olduğu konusunda mantıklı yargılar ve içgörüler sağlamak. Yapay zeka, insan analistlerin yerini almayacak ancak onları çoktandır güçlendiriyor.

Bu yeni çağın bir diğer önceliği, CIA’in dünya çapındaki eşsiz istihbarat ortaklıkları ağını derinleştirmektir; bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin yalnız olan rakiplerinin şu anda sahip olmadığı bir varlıktır. CIA’in ortaklarından (onların koleksiyonlarından, uzmanlıklarından, bakış açılarından ve birçok yerde teşkilatın yapabileceğinden daha kolay faaliyet gösterme kapasitelerinden) yararlanma yeteneği, başarısı için kritik öneme sahiptir. Diplomasi nasıl bu eski ve yeni ortaklıkların yeniden canlandırılmasına bağlıysa, istihbarat da öyle. İstihbarat mesleği özünde insan etkileşimleriyle ilgilidir ve en yakın müttefiklerimizle bağlarımızı güçlendirmek, en şiddetli düşmanlarımızla iletişim kurmak ve aradaki herkesi geliştirmek için doğrudan temasın yerini hiçbir şey tutamaz. Direktör olarak neredeyse üç yıl boyunca 50’den fazla yurt dışı seyahatinde bu ilişkilerin tümünü yönettim. 

Bazen, diplomatik temasın resmi tanınma anlamına gelebileceği durumlarda istihbarat görevlilerinin tarihi düşmanlarla başa çıkması daha uygundur. Bu nedenle başkan beni 2021 yılının Ağustos ayının sonlarında, ABD birliklerinin nihai olarak geri çekilmesinden hemen önce Taliban liderliğiyle görüşmek üzere Kabil’e gönderdi. Bazen CIA’in dünyanın karmaşık bölgelerindeki ilişkileri (Mısır, İsrail, Katar ve Hamas ile insani ateşkes ve Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda devam eden müzakerelerde olduğu gibi) pratik olanaklar sunabilir. Bazen bu tür bağlar siyasi iniş ve çıkışlarla dolu ilişkilerde gizli bir denge sağlayabilir. Ve bazen istihbarat diplomasisi çıkarların yakınlaşmasını teşvik edebilir ve ABD’li diplomatların ve politika yapıcıların çabalarını sessizce destekleyebilir.

GÖLGELER İÇİNDE

Her gün, dünya çapındaki istasyonlardan gelen telgrafları okurken, yabancı başkentlere seyahat ederken veya merkezdeki meslektaşlarımla konuşurken, bana CIA görevlilerinin beceri ve cesaretinin yanı sıra karşılaştıkları amansız zorluklar da hatırlatılıyor. Zor yerlerde zor işler yapıyorlar. Özellikle 11 Eylül’den bu yana inanılmaz hızlı bir tempoyla çalışıyorlar. Aslında bu yeni ve zorlu çağda CIA’in misyonuna sahip çıkmak, insanlarımıza sahip çıkmaya bağlıdır. Bu nedenle CIA merkezdeki ve sahadaki tıbbi kaynaklarını güçlendirdi; aileler, uzaktan çalışanlar ve iki kariyerli çiftler için geliştirilmiş programlar; ve memurların özel sektöre geçebilmesi ve daha sonra teşkilata dönebilmesi için özellikle teknoloji uzmanları için daha esnek kariyer yolları araştırdı.

Yeni memurlar için işe alım sürecimizi kolaylaştırdık. Artık başvurudan nihai teklife ve güvenlik iznine geçmek iki yıl öncesine göre dörtte bir zaman alıyor. Bu gelişmeler CIA’e olan ilginin artmasına katkıda bulundu. 2023 yılında, 11 Eylül’ün hemen sonrasından bu yana herhangi bir yılda olduğundan daha fazla başvuru aldık. Ayrıca iş gücümüzü çeşitlendirmek için de çok çalışıyoruz; 2023 yılında, işe alınan kadın ve azınlık görevlilerinin sayısı ve teşkilatın en üst kademelerine terfi edenlerin sayısı açısından tarihi zirvelere ulaştık.

Zorunlu olarak, CIA memurları gölgelerde, genellikle gözden ve gönülden uzakta çalışırlar; aldıkları riskler ve yaptıkları fedakarlıklar nadiren iyi anlaşılır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu kurumlarına olan güvenin çoğu zaman yetersiz olduğu bir dönemde, CIA, benim ve teşkilattaki diğer herkesin Anayasayı savunmak için verdiğimiz yemine ve kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerimize bağlı, kararlı bir şekilde apolitik bir kurum olmayı sürdürüyor. .

CIA görevlileri aynı zamanda bir topluluk duygusuyla ve Amerikan tarihinin bu önemli anında kamu hizmetine yönelik derin, ortak bir bağlılıkla birbirlerine bağlılar. Yıllar önce seçkin bir askeri kariyere sahip olan babamdan aldığım tavsiyenin doğruluğunu biliyorlar. Meslek hayatımda ne yapacağımı düşünürken bana el yazısıyla yazdığı bir not gönderdi: “Hiçbir şey seni ülkene şerefle hizmet etmekten daha fazla gururlandıramaz.” Bu, önce Dışişleri Bakanlığı’nda, şimdi de CIA’de olmak üzere hükümette uzun ve şanslı bir kariyere adım atmamı sağladı. Yaptığım seçimden hiçbir zaman pişman olmadım. Kendileriyle aynı şeyleri hisseden ve yeni bir çağın zorluklarına göğüs geren diğer binlerce CIA memuruyla birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum.

Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk Casusluk – Casusluk

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e Yönelik Tarihi Kararı

Giriş

Dünya gündemi, sürekli değişen siyasi ve sosyal dinamiklerle şekillenirken, uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeler de bu değişimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İsrail ve Gazze arasındaki çatışma, uluslararası hukuk ve diplomasinin kesiştiği, dünya genelindeki politik ve hukuki meselelere yeni bir boyut kazandıran bir vaka olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) açtığı dava, 1948 Soykırım Sözleşmesi’nin uygulanması ve uluslararası hukukun sınırlarının ne ölçüde zorlanabileceği üzerine kritik bir inceleme sunmaktadır. ICJ’nin bu davaya müdahalesi ve sonrasında verdiği kararlar, uluslararası ilişkilerin ve küresel adalet mekanizmalarının evrimleşen yapısı açısından büyük önem taşımaktadır.

ICJ’nin Kararlarının Bağlamı

 1. Dava Başlangıcı: Güney Afrika, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze’deki askeri operasyonlar nedeniyle İsrail’i 1948 Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçlayarak ICJ’de dava açtı.

 2. İsrail’in Yanıtı: İsrail, iddiaları reddederek Gazze’deki eylemlerinin Hamas’a karşı kendini savunma ve ulusal güvenlik için gerekli olduğunu savundu. İsrail, bu operasyonların ülkenin güvenliği için kritik olduğunu ve hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı.

 3. Davanın Yargı Yetkisi ve Meşruluğu: İsrail, Güney Afrika’nın dava öncesi yetersiz iletişim kurduğunu öne sürerek ICJ’nin yargı yetkisini sorguladı. Ancak, başkanlık yapan Yargıç Joan Donoghue liderliğindeki ICJ, Güney Afrika’nın Pretoria’daki İsrail büyükelçiliği ile yaptığı iletişime dayanarak yargı yetkisini onayladı.

ICJ’nin Kararları ve Emirleri

 1. Uygulanan Acil Önlemler: ICJ, 1948 Soykırım Sözleşmesi altında soykırım olarak yorumlanabilecek eylemleri önlemeye odaklanarak İsrail’e altı acil önlem uyguladı. Bu önlemler arasında Filistinlilere zarar vermenin yasaklanması, insani yardımın sağlanması, soykırıma teşvikin önlenmesi ve savaş suçlarına ilişkin delillerin yok edilmesinin önlenmesi yer alıyor.

 2. Rapor Sunma Zorunluluğu: İsrail, bu önlemlere uyumla ilgili ayrıntılı bir rapor sunmakla yükümlü kılınmıştır ve Güney Afrika’nın buna yanıt verme hakkı vardır.

 3. Oylamalar ve Muhalefetler: Önlemler, çoğunlukla onaylandı; ancak Uganda’dan Yargıç Julia Sebutinde ve İsrail temsilcisi Yargıç Aharon Barak çoğunlukla muhalefet etti. Muhalefet, esas olarak İsrail’in niyetinin yorumlanması ve Soykırım Sözleşmesi’nin uygulanabilirliği etrafında döndü.

Uygulama ve Uluslararası Etkiler

 1. Uygulama Mekanizmaları: Uluslararası Adalet Divanı doğrudan uygulama mekanizmalarına sahip değil. Uyumluluk, Birleşmiş Milletler’in otoritesine ve üye devletlerin mahkemenin kararlarını destekleme isteğine bağlıdır.

 2. BM Güvenlik Konseyi’nin Rolü: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, önlemlerin uygulanmasında kritik bir rol oynayabilir. Ancak, ABD’nin veto gücü gibi tarihsel örnekler, özellikle ABD’nin İsrail ile yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bu süreci karmaşıklaştırabilir.

 3. Jeopolitik Düşünceler: Karar, özellikle geleneksel olarak İsrail’i destekleyen ABD gibi ülkeler için diplomatik bir meydan okuma oluşturuyor. Bu önlemlerin uygulanması, diplomatik ilişkileri ve özellikle uluslararası hukukun korunması bağlamında jeopolitik manzarayı etkileyebilir.

ICJ’de ve Ötesinde Gelecek Gelişmeler

 1. İleri Değerlendirmeler ve Kararlar: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in acil önlemlere uyumu da dahil olmak üzere durumu değerlendirmeye devam edecek. Nihai kararın alınması birkaç yıl sürebilir.

 2. İsrail ve Gazze İçin Sonuçlar: Uluslararası Adalet Divanı emirleri, doğrudan bir ateşkes çağrısı yapmamakla birlikte, özellikle insani yardım ve askeri operasyonlar açısından İsrail’in Gazze’deki davranışlarında önemli değişiklikler öngörüyor.

 3. Uygulamadaki Zorluklar: Bu önlemlerin gerçek uygulanması, uluslararası hukukun uygulanmasının karmaşık doğası ve İsrail-Gazze bağlamının özgüllükleri göz önüne alındığında önemli zorluklar içeriyor.

Sonuç

Güney Afrika’nın açtığı dava karşısında ICJ’nin İsrail’e yönelik emirleri, uluslararası hukukta önemli bir anı temsil ediyor ve soykırım konularının yargılanmasının karmaşıklıklarını ve uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmasındaki zorlukları vurguluyor. Bu dava, ulusal güvenlik argümanları ile uluslararası hukuki standartlar arasındaki gerilimi öne çıkarıyor. Bu davada yaşanan gelişmeler, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukukun uygulanması ve özellikle Ortadoğu’daki jeopolitik dinamikler üzerinde geniş çaplı etkileri olacak.

ICJ’nin İsrail’e yönelik altı acil önlemi, soykırım olarak yorumlanabilecek eylemleri önleme odaklıdır. Bu önlemler, Filistinlilere zarar vermemekten insani yardımın sağlanmasına kadar uzanıyor. İsrail’in bir ay içinde bu önlemlere ne ölçüde uyduğuna dair bir rapor sunma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, bu raporun etkin bir denetim mekanizması olarak işlev görüp görmeyeceği, uluslararası hukukun uygulanabilirliği açısından önemli bir test olacaktır.